Nerede

Bilecik (16 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Fiyuu
 • Bilecik
Açıklama: A klamas Esnaf Kurye'nin yarat c s fiyuu en y ksek kurye ba paket hacmi ile ba ar y garantiliyor! Kendi i inin patronu olup, al t n kadar kazanmak istiyorsan fiyuu'da Esnaf Kurye olman n tam zaman ! A2 Motor Ehliyetiniz varsa ve Paket Servis ...
2 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Bilecik Boz y k ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere, Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, Tercihen ara ile kurye da t m operasyonunda g rev alm , SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan ...
4 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-ihracat -marka bilinirli i olan otomotiv yan sanayi firmas n n tala l imlat b l m nde sorumluluk alabilecek "Tala l malat Sorumlusu" istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin lisans d ...
5 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m ran B lge Sorumlusu olarak ran Sat Pazarlama stratejilerinde rol almak ve irket politikalar do rultusunda strateji belirlemek, portf y geli tirmek Aranan Nitelikler Lisans mezunu olmak Tekstil piyasas nda( zellikle evtekstili- kuma vb gibi ...
5 gün önce
 • Badenoch + Clark
 • Osmaneli
Açıklama: Our client is a global brand in automotive and building materials. For their growing organization in Turkey we are looking for a; Quality Manager at Osmaneli, Bilecik Primary Position Duties Responsible for the inspection of all incoming parts ...
6 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: T rkiye'nin en b y k gruplar ndan Elginkan Toplulu u irketlerinden olan ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . OD KSAN OSMANEL ubesinde Mekanik Bak m Onar mc s olarak g rev yapacak adaylar aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: Meslek Lisesi, tercihen ...
6 gün önce
 • TEMES ST
 • Bilecik
Açıklama: Tan m End striyel raf sistemleri reten firmam z n Bilecik'te bulunan fabrikas nda al mak zere Elektrik Elektronik M hendisi ar yoruz. Aranan Nitelikler niversitelerin elektrik/elektronik m hendisli i b l mlerinden mezun Smm belgesine sahip ...
7 gün önce
 • MNG Kargo Yurti i ve Yurtd Ta mac l k A. .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Bilecik Boz y k ubemizde "Giri imci Kurye" olarak g revlendirmek zere tak m arkada lar aramaktay z. M terilerden gelen kargolar n zaman nda ve hasars z bir ekilde yaya ara l olarak al c lar na ula t r lmas , ubeden g nderilen kargolar n m ...
9 gün önce
 • Tepe Savunma Ve G venlik
 • Bilecik
Açıklama: Bilecik Boz y k' de bulunan projelerimiz i in G venlik G revlileri al nacakt r. Aranan Nitelikler : - zel G venlik Kimlik Kart sahibi, - G venlik i inde en az 1 y l tecr beli, - leti im becerileri geli mi , - M teri odakl al may ilke edinmi , al ...
12 gün önce
Açıklama: Tan m Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
14 gün önce
 • Eczac ba Yap r nleri
 • Bozüyük
Açıklama: Yeni Tak m Arkada m zdan Neler Bekliyoruz? retim proseslerine ili kin gerekli analizleri yapar ve raporlar, retimin zaman nda ve istenilen kalitede ger ekle tirilmesine katk sa lar, ekillendirme b l m nde verimlili i artt rmaya y nelik olarak i ...
23 gün önce
 • Porland
 • Bilecik
Açıklama: Tan m malat yap lacak olan par alar n retim tekniklerine uygun olarak teknik resminin izilmesi. Teknik resim ar ivlerinin g ncel halde tutulmas . Fabrika makine yerle im planlar n n g ncel halde tutulmas . Gereksinimler: Nitelikler Tercihen ...
28 gün önce
 • Otokod Teknoloji San. ve Tic. A. .
 • Bilecik
Açıklama: retim zleme Sistemi projesini yapt m z ve T rkiyenin lider Seramik Sa l k Gere leri firmas n n BOZ Y K Fabrikas nda al an sistemimize yerinde destekvermek zere, askerli ini yapm veya uzun d nem tecilli al ma arkada lar ar yoruz. Genel Nitelikler ...
28 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: T rkiye'nin en b y k gruplar ndan Elginkan Toplulu u irketlerinden olan ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . OD KSAN OSMANEL ubesinde Metal rji Malzeme M hendisi olarak g rev yapacak adaylar aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin ...
bir ay önce
 • KAR PORSELEN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Tan m niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun (Tercihen Kimya, Seramik, Malzeme M hendisli i), retim tesislerinde benzer pozisyonda en az 10 y l tecr beli, Kalite Y netim ve Kalite Kontrol Sistemlerine h kim, Tercihen devlet destekli ...
bir ay önce
 • 1
 • 2