Nerede

Bilecik (21 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici- hracat -end striyel-entegre Makine reticisi Firman n NCE M teri Temsilcili i ve B lge Sorumlulu unu takip edecek, ngilizce ve ince Bilen Aday istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin ...
5 saat önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m KURUMSAL retici-End striyel Entegre hracat F RMADA PERSONEL ZL K BORDROLAMA LER NDEN SORUMLU- NSAN KAYNAKLARI EF Aranan Nitelikler nsan Kaynaklar efi: -En az nlisans,tercihen niversitelerin Lisans d zeyinde b l nlerinden mezunu olmak, -En ...
bir gün önce
 • Porland
 • Bilecik
Açıklama: Porland, 1976 y l ndan bug ne, gerek Ev gerekse Gastronomi kesimine hizmet eden r n yelpazesiyle, tasar mdan retim a amas na kadar her ince detay st n teknoloji ve i g c yle r nlerine yans tan, d nya trendlerinin de tesinde sekt rde trend ...
4 gün önce
 • Porland
 • Bilecik
Açıklama: Porland, 1976 y l ndan bug ne, gerek Ev gerekse Gastronomi kesimine hizmet eden r n yelpazesiyle, tasar mdan retim a amas na kadar her ince detay st n teknoloji ve i g c yle r nlerine yans tan, d nya trendlerinin de tesinde sekt rde trend ...
4 gün önce
 • SEZERSAN MATBAACILIK VE AMBALAJ SAN.T C.A. .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Belirlenecek b lgelerde yeni pazar ara t rmalar , tan t m ve aktif sat yapabilecek, Sipari lerin artt r lmas na y nelik al malar n yap lmas ve uygulanmas , Sat ncesi ve sonras demelerin takibinin yap lmas , G mr k, d ticaret hakk ndaki g ...
6 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Bilecik
Açıklama: Tan m retici firman n sat pazarlama departman y netiminde al mak zere sorumlu y netici aranmaktad r. Aranan Nitelikler niversite mezunu olmak (tercihen m hendislik b l m mezunu-metalurji, makine , end stri m h.gibi) r n , proje sat ve pazarlamas ...
8 gün önce
Açıklama: Tan m ; Bursa B lgemiz' e ba l bulunan Boz y k ubemizde Ara l Operasyon Eleman " olarak g revlendirilmek zere; Tercihen lise mezunu, B s n f s r c belgesine sahip, SRC belgesine sahip, Psikoteknik test belgesi olan, Tercihen ara ile kurye da t m ...
13 gün önce
Açıklama: Bursa B lgemiz' e ba l bulunan Boz y k ubemizde " Saha Operasyon Eleman (Kurye)" olarak g revlendirmek zere tak m arkada lar aramaktay z. M terilerden gelen kargolar n zaman nda ve hasars z bir ekilde yaya ara l olarak al c lar na ula t r lmas , ...
13 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Bilecik
Açıklama: Bursa B lge M d rl 'ne ba l Bilecik-Boz y k-Merkez En az lise mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i temposuna uyum sa layabilen, Eski ehir-Tepeba - ...
14 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Bilecik
Açıklama: Bursa B lge M d rl 'ne ba l Bilecik-Boz y k-Merkez birimlerinde de erlendirilmek zere; En az lise mezunu, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, leti imi kuvvetli, Yo un i temposuna uyum sa layabilen, Erkek adaylar i ...
14 gün önce
 • S nav Koleji
 • Bilecik
Açıklama: Tan m SINAV KOLEJ NDE ALMANCA DERS NE G RECEK RETMEN ARANMAKTADIR. Aranan Nitelikler B LEC KTE KAMETGAH EDEN RETMENLER TERC H SEBEB D R.
18 gün önce
 • TEMES ST
 • Bilecik
Açıklama: Tan m End striyel raf sistemleri reten firmam z n Bilecik'te bulunan fabrikas nda al t r lmak zere planlama personeli ar yoruz. * retim raporlar n takip etmek, plana uygun retim yap lmas n sa lamak, * Sipari i al nan r nlerin re etesini olu ...
21 gün önce
 • TEMES ST
 • Bilecik
Açıklama: Tan m End striyel raf sistemleri reten firmam z n Bilecik'te bulunan fabrikas nda al t r lmak zere insan kaynaklar personeli ar yoruz. *Personel bulma ve yerle tirme s re lerinin y netebilecek, *SGK i e giri / k islemlerinin y r t lmesini ve ...
21 gün önce
 • Efor Y netim
 • Bilecik
₺5.750 aylık
Açıklama: ESK EH R N N 'de bulunan Ulusal ma azalar zinciri olan, K tahya merkez - Bilecik Boz y k ve Eski ehir merkez , Muttalip - A a s t civar ikamet eden Market depolar nda e itli g revlerde g revlendirilecek BAY al ma arkada lar aranmaktad r. RT BAT ...
21 gün önce
Açıklama: Tan m B LEC K SINAV KOLEJ MATEMAT K RETMEN Aranan Nitelikler B LEC KTE KAMETGAH EDEN MATEMAT K RETMEN TERC H SEBEB D R.
22 gün önce
 • KAR PORSELEN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Fiyat ara t rmas ve iyile tirmeleri yapmak ve yeni tedarik i bulmak. Belirlenen ihtiya miktarlar na ve kalite standartlar na g re sipari leri olu turmak. Olu turulan sipari lerin tedarik i onay s recinin takibini yapmak. Olu turulan sipari ...
23 gün önce
 • KAR PORSELEN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 • Bilecik
Açıklama: Tan m CANIAS ERP yaz l m projelerinde sistem analizi;kurum, zel uygulama ve fonksiyonlar n geli tirilmesi s recini y netmek. Mevcut i s re lerini ya da sistem analizlerini yaparak CANIAS ERP uyarlama projesi plan n haz rlamak ve takip etmek. ...
23 gün önce
 • KAR PORSELEN SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Standart retim proseslerinin s reklili ini sa lamak, G nl k -ayl k- y ll k retimleri takip ederek raporlamak, Personel sevk ve idaresinde bulunmak, lgili prosed r ve talimatlar haz rlamak, Y r t len s re lerin iyile tirilmesinden sorumlu ...
23 gün önce
Açıklama: Bilecik Bozuy k SARAR OUTLET AVM de bulunan DESA ma azam za Sat Dan man aranmaktad r. Ma aza ve bireysel performans hedefleri ile al acak, M teri talep ve beklentilerini kar layabilecek, G ler y zl ve sab rl , Reyon d zenlemesi, stok kontrol , ...
23 gün önce
 • Hartek Mermer Granit n aat Makine ve Ekipmanlar San. Tic. Ltd. ti.
 • Bilecik
Açıklama: HARTEK Firmas olarak,Mermer, granit,do alta ve beton sekt rlerinde kullan lan kesici ve delici aletleri retmekteyiz.Firmam z sekt rde konusunda lider bir firmad r.Ar-Ge al malar s rekli olarak devam etmektedir. Bilecik'teki fabrikam zda g ...
26 gün önce
 • 1
 • 2