Nerede

Bilecik (17 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • S nav Koleji
 • Bilecik
Açıklama: Tan m SINAV KOLEJ NDE ALMANCA DERS NE G RECEK RETMEN ARANMAKTADIR. Aranan Nitelikler B LEC KTE KAMETGAH EDEN RETMENLER TERC H SEBEB D R.
6 saat önce
 • S nav Koleji
 • Bilecik
Açıklama: Tan m B LEC K SINAV KOLEJ NDE G REV ALACAK M Z K RETMEN ARANMAKTADIR. Aranan Nitelikler B LEC K'TE KAMETGAH EDEN RETMEN TERC H SEBEB D R.
6 saat önce
 • G GROUP
 • Bilecik
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, Se me&Yerle tirme, K dan manl , e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
bir gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
2 gün önce
 • Efor Y netim
 • Bilecik
₺5.500 aylık
Açıklama: ESK EH R N N 'de bulunan Ulusal ma azalar zinciri olan, K tahya merkez - Bilecik Boz y k ve Eski ehir merkez , Muttalip - A a s t civar ikamet eden Market depolar nda e itli g revlerde g revlendirilecek BAY al ma arkada lar aranmaktad r. RT BAT ...
8 gün önce
 • TEMES ST
 • Bilecik
Açıklama: Tan m End striyel raf sistemleri reten firmam z n Bilecik'te bulunan fabrikas nda al t r lmak ve yeti tirilmek zere planlama personeli ar yoruz. * retim raporlar n takip etmek, plana uygun retim yap lmas n sa lamak, * Sipari i al nan r nlerin re ...
9 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Bilecik
Açıklama: Bilecik Boz y k'te bulunan fabrika projemizde g revlendirilmek zere a a daki niteliklere uygun "Bah van" al nacakt r. En az ilkokul mezunu Bah e bak m, i ek yeti tirme ve dikim i lerinde deneyimli, Boz y k'te ikamet eden.
10 gün önce
 • TEMES ST
 • Bilecik
Açıklama: Tan m Kurulu Depo ve Raf retimi yapan firmam z da g revlendirmek zere Sevkiyat Personeli aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler *En az lise mezunu, *Sevkiyat alan nda deneyimli, * r n y kleme ve bo altma i lemlerini yapabilecek, *Dikkatli, ...
11 gün önce
 • SENDEO DA ITIM H ZMETLER
 • Bilecik
Açıklama: Biz Kimiz? Kargo da t m sekt r ne yenilik i z m ve hizmetler getirmek, son nokta teslimat k lt r n geli tirmek zere yola kt k! Aygaz A. i tirakleri i erisinde yer alan; teknolojisinden ve insan ndan ald g le, yeni nesil teslimat z mleri sunan Ko ...
16 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
16 gün önce
 • S nav Koleji
 • Bilecik
Açıklama: Tan m B LEC K TE KAMETGAH EDEN RETMENLER TERC H SEBEB D R. Aranan Nitelikler B LEC K TE KAMETGAH EDEN RETMENLER TERC H SEBEB D R.
18 gün önce
 • File Ma azalar
 • Bilecik
Açıklama: ENEL N TEL KLER VE TANIMI F LE, T rkiye de perakende sekt r n n lider markas B M in yeni perakende modeli olarak Mart 2015 y l nda uygulamaya koydu u, indirim konseptiyle s permarket anlay n birle tiren, m terilerine daha geni alanlarda al veri ...
20 gün önce
 • G GROUP
 • Bilecik
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan ...
22 gün önce
 • File Ma azalar
 • Bilecik
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI F LE, T rkiye de perakende sekt r n n lider markas B M in yeni perakende modeli olarak Mart 2015 y l nda uygulamaya koydu u, indirim konseptiyle s permarket anlay n birle tiren, m terilerine daha geni alanlarda al veri ...
22 gün önce
Açıklama: B LEC K BOZ Y KTE BULUNAN AVM PROJEM ZE BAY VE BAYAN G VENL K TEM ZL K DANI MA ELEMANI ALINACAKTIR.
23 gün önce
 • 1
 • 2