Nerede

Bilecik (97 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Platform Sa l k Hizmetleri ve Dan manl k Organizasyon A. .
 • Bilecik
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye de yasalarla er evesi belirlenmi OSGB hizmet alan n , uluslararas standartlara y kseltmek amac yla yap lanan ve sekt r n ilk kurumsalla m firmalar ndan olan Wellpoint irketler Grubu olarak K tahya ve Bileci k ...
bir gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: T rkiye'nin en b y k gruplar ndan Elginkan Toplulu u irketlerinden olan ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . OD KSAN OSMANEL ubesinde Mekanik Bak m Onar mc s olarak g rev yapacak adaylar aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: Meslek Lisesi, tercihen ...
2 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: T rkiye'nin en b y k gruplar ndan Elginkan Toplulu u irketlerinden olan ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . OD KSAN OSMANEL UBES Kalite Departman nda g rev yapacak Proses Kontrol isi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: Meslek Y ksek Okullar n n ...
2 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: Elginkan Holding e ba l Elba Bas n l D k m Sanayi A. . Od ksan Fabrikas 'nda Bilecik lokasyonunda g revlendirilmek zere Sa l G venli i ve evre M hendisi aray m z bulunmaktad r. G venli i ve evre ile ilgili t m kurumsal prosed rlerin olu turulmas ...
2 gün önce
Açıklama: Elginkan Holding e ba l Elba Bas n l D k m Sanayi A. . Od ksan Fabrikas 'nda Bilecik lokasyonunda g revlendirilmek zere Metalurji M hendisi, Makine M hendisi, Elektrik M hendisi, End stri M hendisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: ...
2 gün önce
 • MATEL HAMMADDE SANAY VE T CARET A. .
 • Bilecik
Açıklama: Elginkan Toplulu u irketlerinden Matel Hammadde Sanayii A. . Bilecik Lokasyonunda g revlendirilmek zere BAKIM M HEND S (MAK NE M HEND S ) al nacakt r. irketimizin Bilecik fabrikas nda yer alan makinelerinin bak m ve onar m i lemlerini planlay p ...
2 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: Elginkan Holding e ba l Elba Bas n l D k m Sanayi A. . Od ksan Fabrikas 'nda Bilecik lokasyonunda g revlendirilmek zere Metalurji M hendisi, aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin Metalurji M hendisli i,b l mlerinden mezun, ...
2 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: Elginkan Holding e ba l Elba Bas n l D k m Sanayi A. . Od ksan Fabrikas 'nda Bilecik lokasyonunda g revlendirilmek zere Makine M hendisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin Makine M hendisli i b l mlerinden mezun Tercihen D k ...
2 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: Elginkan Holding e ba l Elba Bas n l D k m Sanayi A. . Od ksan Fabrikas 'nda Bilecik lokasyonunda g revlendirilmek zere End stri M hendisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin End stri M hendisli i b l mlerinden mezun, Tercihen ...
2 gün önce
 • ELBA BASIN LI D K M SANAY A. . - OD KSAN OSMANEL UBES
 • Bilecik
Açıklama: Elginkan Holding e ba l Elba Bas n l D k m Sanayi A. . Od ksan Fabrikas 'nda Bilecik lokasyonunda g revlendirilmek zere Metalurji M hendisi, aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin Metalurji M hendisli i,b l mlerinden mezun, ...
2 gün önce
 • Jungheinrich Istif Makinalar San. ve Tic. Ltd. ti.
 • Bilecik
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER End stri Meslek Lisesi veya Meslek Y ksek Okulu, Elektrik / Elektronik Tercihen Teknik servis departman nda al m ve deneyimli Bilecik/Boz y k ve civar nda ikamet eden Elektronik dal nda en az 3 y l al ...
2 gün önce
 • Vaillant Group T rkiye
 • Bilecik
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, 1-3 y l aras Depo operasyonlar / Da t m operasyonlar tecr besi olan, Tercihen ba lang seviyede Axata (WMS) bilgisine sahip, yi seviyede MS Office programlar n n kullan m na ...
2 gün önce
 • Vaillant Group T rkiye
 • Bilecik
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION Graduated from Engineering Faculties of Universities, Having worked as a Test Engineer, Product Development Engineer or Certification Engineer in certification bodies for at least 2 years, Knowledge of all ...
2 gün önce
 • Vaillant Group T rkiye
 • Bilecik
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, MS Office programlar n kullanabilen, Tercihen Depo Y netim Sistemini (AXATA) bilen, Kalite bilincine sahip, Zaman y netimi konusunda ba ar l , Ekip al mas na yatk n, lgili alanda en az 2 y l i ...
2 gün önce
 • Vaillant Group T rkiye
 • Bilecik
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION University degree of Mechanical / Material / Electronics Engineering (MSc. preferable), Having relevant professional experience at standards/norms (boilers, water heaters, radiators), Minimum 2 years R&D ex ...
2 gün önce