Nerede

Bingöl (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
  • S RAT KARGO
  • Bingöl
Açıklama: KURYE Genel Nitelikler: En az lise mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i temposuna uyum sa layabilen, Mardin'de ikamet eden, Kurye pozisyonunda g rev ...
3 gün önce
  • S vari Giyim
  • Bingöl
Açıklama: Yurti i ve yurtd nda haz r giyim perakendecili i alan nda faaliyet g steren S VAR markam z n Bing l ma azas nda istihdam edilmek zere; En az lise mezunu, Tercihen perakende ma azac l k alan nda deneyim sahibi, Ma azac l k sekt r nde al maya ...
7 gün önce
  • S vari Giyim
  • Bingöl
Açıklama: Marka sat bilinci ile irket hedefleri do rultusunda sat ger ekle tirmek, m teri memnuniyeti yaratmak, devaml l n sa lamak. Gereksinimler: Yurti i ve yurtd nda haz r giyim perakendecili i alan nda faaliyet g steren S VAR markam z n Bing l'de ...
7 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2018 Avrupa Sekt r Lideri Webhelp, dijital, sosyal ve geleneksel sesli ileti im kanallar arac l yla ok Kanall leti im Merkezi, Telesat , Tahsilat Y netimi, Sosyal Medya ve Dijital leti im, Teknik Destek, 7/24 Yol Yard ...
16 gün önce
Açıklama: Webhelp Group - Home Office Outbound a r Merkezi M teri Dan man / Bing l A klamas 2018 Avrupa Sekt r Lideri Webhelp , dijital, sosyal ve geleneksel sesli ileti im kanallar arac l yla ok Kanall leti im Merkezi, Telesat , Tahsilat Y netimi, Sosyal ...
18 gün önce
Açıklama: Webhelp Group - Home Office Outbound a r Merkezi M teri Dan man / Bing l A klamas 2018 Avrupa Sekt r Lideri Webhelp , dijital, sosyal ve geleneksel sesli ileti im kanallar arac l yla ok Kanall leti im Merkezi, Telesat , Tahsilat Y netimi, Sosyal ...
18 gün önce
  • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
  • Bingöl
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M , d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Olumlu de erlendirilen adaylar ...
26 gün önce