Nerede

Bolu (27 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 500 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
7 saat önce
 • Schafer
 • Bolu
Açıklama: Sat Dan man Z ccaciye sekt r n n nc firmalar ndan olan SCHAFER olarak biz 14 Burda AVM 'de g revlendirilmek zere bay ve bayan sat dan manlar aramaktay z. Temel Beklentiler; Tercihen sat veya pazarlama alan nda deneyim sahibi, Ma aza i i ve depo ...
2 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
3 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
4 gün önce
 • Greyder/Kavsan Ayakkab
 • Bolu
Açıklama: Bu ilana girerek Perakende sekt r n n y kselen y ld z olan irketimizde y ksek kazan l kariyer imkanlar ile bir ba ar hikayesi yazmak i in ilk ad m att n z. Hedefe giden yolda birlikte y r mek, h zla geli en ve b y yen irketimizin ba ar s nda pay ...
4 gün önce
 • Starbucks
 • Bolu
Açıklama: Shaya 2002 y l nda, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun T rkiye yat r m olarak kurulmu tur. Shaya Moda-Haz r Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r ...
5 gün önce
Açıklama: Kuveyt merkezli Alshaya Grubu 2002 y l nda, T rkiye deki operasyonuna ba lam t r. Bug n, Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r tmektedir. Bath and ...
5 gün önce
Açıklama: Hatemo lu, Hatem Sayk , Html markalar n b nyesinde bulunduran, Erkek giyimde kl n ve kalitenin adresi olan irketimizde; profesyonel sat anlam nda geli mek istiyorsan z, Hatemo lu nun kariyer f rsatlar n ka rmay n! Mevcut m terileri ok iyi tan ...
6 gün önce
Açıklama: T rkiye'nin lojistik alan nda nde gelen kurulu lar ndan olan firmam z i in, "Motorlu Sevkiyat G revlisi" olarak g revlendirilecek tak m arkada lar aramaktay z. Gerekli nitelikler: - A2,A1 s n f ehliyet sahibi olan, - En az 2 y ll k aktif s r ...
9 gün önce
 • Emek Spor
 • Bolu
Açıklama: SATI DANI MANI Perakende kariyerinize y n vermek ve daha iyisine ula mak i in Adidas Group ma azalar ve sat noktalar nda sporun heyecan dolu d nyas na kat l n. (41 BURDA AVM,SYMBOL AVM,14 BURDA AVM, PEL CAN MALL AVM) Genel Nitelikler, Lise ...
10 gün önce
 • Loris Parf m/Okuyucular Kozmetik
 • Bolu
Açıklama: 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y neten ...
11 gün önce
 • EUBSA TURKEY
 • Bolu
Açıklama: RKET M Z B NYES NDE G REVLEND R LMEK ZERE; BOLU 14 BURDA AVM DE BULUNAN S NEMA SALONU N * TERC HEN TEM ZL K NDE TECR BEL * EK P ALI MASINA UYUMLU * MERKEZ B LGES NE ULA IM SORUNU OLMAYAN * D S PL N NE SAH P * K SEL BAKIMINA ZEN G STEREN * 20 - ...
12 gün önce
 • EUBSA TURKEY
 • Bolu
Açıklama: RKET M Z B NYES NDE G REVLEND R LMEK ZERE; BOLU 14 BURDA AVM DE BULUNAN S NEMA SALONU N * TERC HEN TEM ZL K NDE TECR BEL * EK P ALI MASINA UYUMLU * MERKEZ B LGES NE ULA IM SORUNU OLMAYAN * D S PL N NE SAH P * K SEL BAKIMINA ZEN G STEREN * 20 - ...
12 gün önce
 • S per Elektrik retim A. .
 • Bolu
Açıklama: irketimizin Bolu ili Mengen G k esu Beldesinde bulunan Hidroelektrik Santralimizde de erlendirilmek zere, Meslek Y ksek Okulu veya Meslek liselerinin Elektrik b l m nden mezun, En az 3 Y l Kumanda Operat r olarak g rev yapm , Y ksek gerilim alt ...
12 gün önce
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 135 lkede, 44.000 e yak n restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC tak m n n bir par as olmak zere; ekip yesi aray i erisindeyiz. Bolu Highway KFC ...
13 gün önce
 • 1
 • 2