Nerede

Bozüyük (2 pozisyonlara)

Firmalar
Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
  • Eczac ba Yap r nleri
  • Bozüyük
Açıklama: Yeni Tak m Arkada m zdan Neler Bekliyoruz? retim proseslerine ili kin gerekli analizleri yapar ve raporlar, retimin zaman nda ve istenilen kalitede ger ekle tirilmesine katk sa lar, ekillendirme b l m nde verimlili i artt rmaya y nelik olarak i ...
23 gün önce
  • Eczac ba Yap r nleri
  • Bozüyük
Açıklama: Yeni Tak m Arkada m zdan Neler Bekliyoruz? End stri 4.0 ve otomasyon projelerinin canl ya ge i i ve sonras ndaki teknik destek s recinde g rev almak, Proje kapsam nda Bilgi Teknolojileri Operasyon ekibi ve dan manlara destek sa lamak, End stri ...
bir ay önce