Nerede

Bursa (584 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • etinkaya
 • Bursa
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Bursa Ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ekip arkada lar ar yoruz. Ma azan n ve reyonun d zeninin sa lanmas , M ...
4 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Bursa
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesindeki Bursa'da bulunan anaokulumuzda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler En az y ksekokul mezunu, Alan nda minimum 2 y l deneyim sahibi, Ms Office programlar n etkin bi imde kullanabilen, D g r n m ne ...
20 saat önce
 • YK YATIRIM HOLD NG A
 • Bursa
Açıklama: Tan m T rkiye'de g da sekt r nce nc olan firmam z n fabrikas nda g revlendirilmek zere "Buhar Kazan Ustas " aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam , Sa l k sorunu ve sab ka kayd olmayan, Servis; ...
20 saat önce
 • ngiliz K lt r Derne i Dil Okullar
 • Bursa
Açıklama: Tan m ngiliz K lt r Yabanc Dil Kurslar Bursa ubemizde g rev alacak; Yar Zamanl / Part Time Almanca retmenleri al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin; Almanca retmenli i ya da Almanca Dili ve Edebiyat mezunu olup Formasyon Belgesine sahip ...
20 saat önce
 • Amerikan K lt r Derne i Dil Okullar
 • Bursa
Açıklama: Tan m AMER KAN K LT R D L OKULLARI Bursa ubemizde g rev alacak; Yar Zamanl / Part Time Almanca retmenleri al nacakt r. Aranan Nitelikler niversitelerin; Almanca retmenli i ya da Almanca Dili ve Edebiyat mezunu olup Formasyon Belgesine sahip olan ...
20 saat önce
 • Tek Oto Otomotiv Ltd. ti
 • Bursa
Açıklama: Tan m Demirta Organize Sanayi B lgesinde bulunan Tekoto Otomotiv fabrikam zda bulunan pompalar, filtreler, so utma kulesi, hava kompres rleri, so utma gruplar , buhar kazanlar , ar tma cihazlar , s tma, so utma, havaland rma tesisatlar n n ...
20 saat önce
 • Paksu Kaynak Sular G da San. Tic. Ltd. ti.
 • Bursa
Açıklama: 1995 y l ndan bu yana Ambalajl su sekt r nde hizmet vermekte olan K RAZLIYAYLA SU firmam zda g revlendirmek zere ''KAL TE KONTROL ELEMANI'' aramaktay z. -En az Lise mezunu -Kalite alan nda 1 y l deneyimli bayan elaman aramaktay z. tan m ; - ...
bir gün önce
 • Seninay Tekstil n aat
 • Bursa
Açıklama: S zl ve yaz l ileti imi y ksek olan, Online ve offline pazarlama takvimini olu turarak , t m zel g n kampanya, aktiviteleri nceden planlayarak sat a yol g sterme becerisi olan, ticari pazarlama r n y netimi alanlar nda minimum 2 y l tecr beli , ...
bir gün önce
 • PILOTCAR
 • Bursa
Açıklama: niversitelerin m hendislik veya i letme fak ltelerinden mezun, retim i letmelerinde deneyimli, Sat nalman n t m s re lerinde minimum 5 y l tecr beli, sistem kurmu /kurabilecek ERP sistemleri kullan m tecr besi olan, ERP kurulumunda aktif olarak ...
bir gün önce
 • Aysira Tekstil
 • Bursa
Açıklama: Kusursuz tasar mlar , y ksek kalitesi ve ula labilir fiyat misyonuyla gelinlik sekt r nde liderli e do ru yol alan Aysira, Avrupa n n ve Ortado u nun nde gelen ve kabul g ren gelinlik retim firmalar aras nda yer almaktad r. Aysira d nya gelinlik ...
bir gün önce
 • Assist Kalite Kontrol Hizmetleri
 • Bursa
Açıklama: Otomotiv sekt r nde al sanayi b lgesinde faaliyet g steren firmam zda , - Deneyimli veya yeti tirmek zere - BAY / BAYAN - "PRES OPERAT RLER " al nacakt r. NOT: G R KLE , MUDANYA , DEM RTA , MESKEN VE HEYKEL B LGES NE SERV S YOKTUR.
bir gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
bir gün önce
 • Ulusal zel G venlik ve Koruma Hizmetleri San. ve Tic. A. .
 • Bursa
Açıklama: Bursa/Nil fer il esinde bulunan projemiz i in '' ZEL G VENL K G REVL S '' aramaktay z. -G venlik kimlik kart olan, -Ma aza tecr besi bulunan, -Bay- Bayan, -20-45 ya lar aras nda,
2 gün önce
 • EKER S T R NLER
 • Bursa
Açıklama: Eker S t r nleri A 'nin Bursa Mustafakemalpa a il esinde faaliyet g steren fabrikas nda g rev alacak olan TIR OF R pozisyonu i in aran lan nitelikler a a da belirtildi i gibidir; GENEL N TEL KLER -G da sekt r nde ehirleraras frigofrik t r of rl ...
2 gün önce
 • mer plik
 • Bursa
Açıklama: N MUHASEBE KONUSUNDA EN AZ 2 YIL DENEY ML , TERC HEN N L SANS VEYA L SANS MEZUNU, KADIN, TERC HEN KESTEL, G RSU, YILDIRIM EVRES NDE KAMET EDEN, in Tan m , Brode hammadde reten iplik firmam za faturaland rma, personel puantaj ve maa demeleri, ...
2 gün önce