Nerede

Çanakkale (131 pozisyonlara)

Maaş
Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • da elik Enerji Tersane ve Ula m San. A. .
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI anakkale Biga tesislerimizde bulunan tersanemizin yeni in a departman nda al acak Gemi elik n a M hendisi ar yoruz. Genel Nitelikler; niversitelerin Gemi n aat ve Gemi Makineleri M hendisli i mezunu, . elik/Te hiz i ...
11 saat önce
 • Uluova S t Ticaret A. .
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2011 y l nda kurulan Uluova n n faaliyet alanlar yapt yat r mlar ile geni liyor. T m zamanlar n en zel ve k ymetli s t n retti i en yetkin kurumlarca onaylanmakta olan Uluova, yak n zamanda faaliyete ge irece i yeni ...
11 saat önce
Açıklama: Tan m Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
11 saat önce
 • da elik Enerji Tersane ve Ula m San. A. .
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI anakkale Biga tesisimizde bulunan tersanemizin yeni in a departman nda al acak Gemi Planlama M hendisi ar yoruz. Genel Nitelikler; niversitelerin Gemi n aat ve Gemi Makineleri M hendisli i mezunu, . En az 2 y l ...
11 saat önce
 • da elik Enerji Tersane ve Ula m San. A. .
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI anakkale Biga tesislerimizde tersanelerin yeni in a departman nda al acak Kalite M hendisi ar yoruz. GENEL N TEL KLER; niversitelerin Gemi n a ve Gemi Makineleri M hendisli i b l mlerinden mezun, Tersanelerde, Kalite ...
11 saat önce
₺3.500 ₺4.000 aylık
Açıklama: Tan m Dan manl n yapt m z in aata eleman ar yoruz. Sabah 8 ak am 5 al acak i yat l i 3 n yemek verilmektedir sigorta yap lacakt r Aranan Nitelikler Yerli Yabanc farketmez
11 saat önce
 • KALESERAM K ANAKKALE KALEBODUR SERAM K SAN. A. .
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Nitelikler : niversitelerin Malzeme ve Metalurji, Mekatronik veya End stri M hendisli i b l mlerinden mezun leri derecede ngilizce bilgisine sahip, tercihen ikinci bir yabanc dil olarak talyanca bilgisi olan retim s re ...
bir gün önce
 • Cenal Elektrik retim A.
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Cengiz Holding ve Alarko Holding ortakl ile kurulan Cenal Elektrik retim A. . de g rev almak zere a a daki zelliklere sahip " Metal Teknolojiler Teknisyeni " aranmaktad r. GENEL N TEL KLER Teknik ve Meslek Liselerin ...
bir gün önce
 • zel Biga Can Hastanesi
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Uzmanl k alan ndaki poliklinik hizmetlerini y r tmek, Hastalar n ikayetleri ile t bbi ge mi i hakk nda bilgi edinmek, Konulacak tan ya y nelik olarak kan, idrar ve g r nt leme gibi ilgili testleri istemek, Hasta ve ...
bir gün önce
 • Aras Kargo
 • Çanakkale
Açıklama: 1979 y l nda Celal Aras taraf ndan kurulan Aras Da t m ve Pazarlama, kurulu undan itibaren sekt re getirdi i yeniliklerle hizmet kalitesini geli tirerek stanbul Kavac k ta bulunan genel merkezi, 14 b lge m d rl , 28 transfer merkezi, 1.000'e yak ...
bir gün önce
 • Madame Coco
 • Çanakkale
Açıklama: Perakende Sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede 93 ehirde toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n anakkale 17 ...
2 gün önce
 • GRAT S
 • Çanakkale
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
2 gün önce
 • Gratis
 • Çanakkale
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
2 gün önce
 • STEK 1915 ANAKKALE OKULLARI / 1915 ZEL E T M H ZMETLER T CARET L M TED RKET
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1985 y l nda Bedrettin Dalan taraf ndan kurulan STEK Vakf , Atat rk ilke ve devrimleri do rultusunda, a da ve giri imci nesiller yeti tirmektedir. Bug n Anaokulundan niversiteye uzanan bir e itim zincirine sahip ...
2 gün önce
 • Mediamarkt T rkiye
 • Çanakkale
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI anakkale' de bulunan MediaMarkt ma azam z b nyesinde istihdam edilmek zere "Kasiyer" tak m arkada lar ar yoruz. En az Lise veya dengi okul, tercihen niversite mezunu, En az 1 y l perakende sekt r nde Kasiyer olarak al ...
2 gün önce