Nerede

Çorlu (6 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: pladis is looking for R&D Project Specialist (NPI) for our CCC orlu Factory. Who we are? With production starting in a small shop in Nohut u Han, Emin n in 1944, lker has since grown to become the leading food company in Turkey and the region, ...
3 gün önce
  • orlu Vatan Hastanesi
  • Çorlu
Açıklama: Tan m Sekt rde tecr bemizle s rd r lebilir b y menin ancak al anlar m z n deneyimi ve katk s ile m mk n olaca n n bilincindeyiz. 400 al an m zla birlikte her ge en g n daha da geni leyen b y k bir aileyiz. Kurulu tarihi itibariyle, orlu daki ilk ...
9 gün önce
Açıklama: F rsat Enerjik ve m teri odakl bir Saha Destek sorumlusu i in, geni benzin istasyonlar a m z ve ana irketimiz Vitol'un d nya ap nda sayg n markas n kullanan yeni bir evrimi i kullan lm otomobil pazar n n (Vava Cars) yap m nda ba rol oynayaca ...
10 gün önce
  • BA MED KAL TEKST L SAN. VE T C. LTD. T .
  • Çorlu
Açıklama: Tekstil firmam z n perakende ve e-ticeret ekibinde al acak, Logo ERP program n kullanabilen, orlu'da ikamet eden, Bay/Bayan elemanlar al nacakt r. Ba vurular n ahsen yap lmas rica olunur. G r me i in: Tekirda , orlu, eyh Sinan Mh. Tekirda orlu ...
11 gün önce
  • NAN PLAST K MAK NALARI SAN VE T C A.
  • Çorlu
Açıklama: Makina imalat sekt r nde orlu Velime e OSB de faaliyet g steren nan Plastik Makinalar , plastik k rma makinalar , shredder, mikronize makinalar , ekstr der ve PET ve PE/PP malzemeler i in komple y kama hatlar retmekte olup, bu sistemlerin ...
17 gün önce
  • SBM GRUP MED KAL TUR ZM
  • Çorlu
Açıklama: irketimizin sosyal medya hesaplar n d zenleyecek ve kontrol edecek sosyal medya ve denetimi uzman al ma arkada lar aramaktay z. al ma yeri Tekirda / orludur tercihen i yerinde al acak arkada lar aramaktay z ama imkan n z yok ise hybrid al maya ...
27 gün önce