Nerede

Çorlu (29 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bizim Servis ve Personel Dan manl k Hizmetleri
 • Çorlu
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 2005 y l nda kurulan, 3500' a an al an say s , 7 b lge m d rl ile tesis y netimi, temizlik, ofis destek, servis ve ikram hizmetleri konular nda sekt r nde lider firmalara hizmet sunan orlu'da bulunan projemizde g ...
8 saat önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: Tekirda orlu ergenede bulunan operasyonumuzda kullan lan s f r kamyonlar m z kullanacak of r arkada lara ihtiyac m z vard r. Maa +Prim+Sgk
20 saat önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: TACHYON MAK NE F RMASINDA Cnc Lazer Kesim makinelerinde tecr belii Teknik Resim okumay bilen, Basit Autocad Bilgisine sahip Malzeme bilgisi olan, disiplini ve planlama yetene ine sahip, Ekip al mas na uyumlu, Esnek mesai programlar na uyum sa ...
2 gün önce
Açıklama: MATBAA AMBALAJ firmas nda yeti tirilmek zere; Askerli ini yapm tercihen 30 ya alt bay al ma arkada lar aramaktay z. Tekirda -Yeni iftlik- orlu-Sa l k Mahallesine servis imkan vard r.
2 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: T r of rl konusunda tecr beli, Src belgesine sahip, PsikoTeknik belgesine sahip, Askerlik hizmetini tamamlam T r of r aray m z bulunmaktad r. 0532 746 24 34 - zkan etin 0507 300 60 90 - Zafer etin
3 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: Tachyon Makine firmas nda al acak metal sekt r nde deneyimli makine montaj personelleri al nacakt r.
4 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: ORLU - TEK RDA ' a yerle mek kayd ile sadece ehir d ndan gelecek olan ki iler i in a k iland r. EH R DI INDA KAMET EDENLERE ORLU' YA TA INMALARI HAL NDE 1 YIL BOYUNCA K RA YARDIMI YAPILACAKTIR. Kablo sekt r nde faaliyet g steren, T rkiye'nin nde ...
6 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: Dan manl n yapt m z i yerimizde S rekli g nd z al acak Bayan 45 ya n a mam Haz r gelen yeme i da tacak (15 ki i i in) ay demleyip misafir geldi inde ikram edece Mutfa n tertip d zenini temizli ini sa layacak Sa l k problemi olmayan ve dinamik ...
8 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: F RMAMIZ EMLAKKONUTLARI DADA LAR EKPA FIRIN CAFE RESTAURANTTA KAS YER TEZGAHTAR OLARAK ALI ACAK ARKADA LARINA HT YACIMIZ VARDIR.
9 gün önce
 • Akg l Nakliyat
 • Çorlu
Açıklama: Firmam zda al mak zere; orlu'da ikamet eden K rkayak On teker 6 Teker Mitsubishi vb ara lar kullanacak, of r al nacakt r. leti im Bilgileri lgili Ki i : AZ Z AKG L lan Bilgileri Yay n Tarihi : Bug n lgili Ki i : AZ Z AKG L l / l e : Tekirda / ...
9 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: i /Mavi yaka Teknik Eleman lk retim (Mezun ), Lise ( Mezun) K m r kazanc sertifikas na sahip En az 2 y l tecr beli sa l ve g venli i konusunda bilgi sahibi Vardiyal al abilecek Tercihen forklift kullanabilen Kazan dairesi dahilindeki makine te ...
10 gün önce
 • Özel kişi
 • Çorlu
Açıklama: Velime e Avrupa Serbest B lgesi'nde cam elyaf dokuma retimi yapan firmam zda of r olarak al t r lmak zere ; En az lise mezunu, SRC 2-SRC 4 belgesi olan, Tercihen E s n f ehliyeti olan, Tecr beli of r, Sorumluluk sahibi ve i disiplini olan, ki ...
10 gün önce
 • Randstad T rkiye
 • Çorlu
Açıklama: Dan manl n yapm oldu umuz, Tekirda 'da T rkiye'nin en b y k ka t reticisi konumunda faaliyet g stermekte olan m terimiz i in retim M hendisi aramaktay z. retim faaliyetlerinin belirlenen hedefler do rultusunda planlanmas , Yap lan planlama do ...
10 gün önce
Açıklama: Hotel Sefa 2' de(Reyap Hastanesi Yan ) istihdam edilmek zere "Resepsiyon G revlisi" aranmaktad r. Bay / Bayan Bay adaylar i in askerlik g revini tamamlam , orlu'da ikamet eden, Daha nce otel resepsiyon departman nda g rev alm , Tercihen Turizm ...
12 gün önce
Açıklama: pladis is looking for Customer Services Assistant Specialist for our pladis Turkey Continental Confectionery Company Who we are? With production starting in a small shop in Nohut u Han, Emin n in 1944, lker has since grown to become the leading ...
14 gün önce
 • 1
 • 2