Nerede

Çorlu (4 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
  • Magna Kurumsal
  • Çorlu
Açıklama: e al m s re lerini y r tmekte oldu umuz; otomotiv sekt r nde hizmet veren firmam z b nyesinde g rev almak zere"Fabrika M d r " aray m z bulunmaktad r. niversitelerin Makina ve/veya End stri m hendisli i b l mlerinden mezun Otomotiv retim sekt r ...
6 gün önce
Açıklama: B y k ekmece-Silivri ve orlu'da ikamet eden a a daki s re lerde ekibimize destek olabilecek al ma arkada lar aramaktay z. *Olu turulan sipari lerin ilgili sisteme giri ini yapmak ve takip etmek, *Sipari ten teslimata kadar olan t m sat n alma s ...
12 gün önce
  • Lotusnd Sosyal Hiz ve End striyel Tem Tic A. .
  • Çorlu
Açıklama: Dan manl yapmakta oldu umuz Havac l k ve Otomotiv Sekt r nde faaliyet g steren %100 ALMAN SERMAYEL Uluslararas fabrikam z n yeni a lacak otomotiv hatt i in erkezk y lokasyonunda ve kendi kadrosunda de erlendirilmek zere; Kariyer f rsat elde ...
15 gün önce
  • Bizim Servis Hizmetleri
  • Çorlu
Açıklama: Ula OSB de bulunan Sak z eker fabrikas nda g revlendirilmek zere Minimum ilk okul mezunu, Tercihen paketleme g revlisi olarak al m , eli h zl . Vardiyal al abilecek, (07.00 - 15.00 / 15.00 - 23.00 / 23.00 - 07.00) Bay / Bayan al ma arkada ...
15 gün önce