Nerede

Çorum (63 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Yer
Göre sırala:
 • Tam Finans Faktoring A. .
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tam Finans al anlar n n ba ar s ile h zla b y meye devam ediyor. orum ubemizde g rev alman n Tam Zaman imdi ! Finans sekt r nde kariyer hedefleyen, Aktif sat alan nda minimum 1 y l tecr be ...
10 saat önce
 • Özel kişi
 • Çorum
Açıklama: Ahl park avm de bulunan BAY TANTUN ma azam zda i in bay personelller alimi yap lacakt r m racaatlar ahsen ahl avm de bulunan 2 kat Bay tantuni ma azam zda yap lacakt r ba vuru yapmak isteyenler avm bay tantuniye gelebilirler 2825+ ful sigorta + ...
15 saat önce
 • SUN-KA SUNGURLU KA IT ILIK SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI SATIN ALMA SORUMLUSU At k ka ttan gri bobin , laminasyon karton, koruyucu k ebent ve dilimlenmi gri karton reten irketimizde, a a da k sa i tan m ve genel yeterlilikleri belirtilen Sat n alma ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sitil izgi irketler Grubu b nyesinde; CENTONE Ma azalar Zincirinin ORUM AHL PARK AVM ma azas nda; SATI DANI MANI olarak g rev yapabilecek, a a daki nitelikleri ta yan tak m arkada lar aramaktay z. Yo un i temposu ve ...
2 gün önce
 • Centone
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sitil izgi irketler Grubu b nyesinde; CENTONE ma azalar zincirinin orum Ahl Park ma azas nda; KAS YER olarak g rev yapabilecek, a a daki nitelikleri - Yo un i temposu ve esnek al ma saatlerine uyum sa layabilecek, - M ...
2 gün önce
 • Akenerji
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI orum ili sungurlu il esinde piroliz ve enerji tesisinde g revlendirmek zere Elektrik Bak m Teknisyeni aray m z bulunmaktad r. Genel Nitelikler Meslek Lisesi / Meslek Y ksekokulu Elektrik b l mlerinden mezun, Gemi ...
2 gün önce
 • Akenerji
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI orum ili Sungurlu il esinde piroliz ve enerji tesisinde g revlendirmek zere Vardiya Amiri aramaktay z. Meslek liselerinin ve/veya meslek y ksek okullar n n elektrik b l m nden mezun olmak, (Meslek lisesi elektrik b l m ...
2 gün önce
 • Akenerji
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI orum ili Sungurlu il esinde Piroliz ve Enerji Tesisinde g revlendirmek zere letme ve Bak m M hendisi aramaktay z. GENEL N TEL KLER niversitelerin Makine/Gemi Makinalar / Mekatronik/Elektrik/Elektronik/Kimya M hendisli ...
2 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sitil izgi irketler Grubu b nyesinde; CENTONE ma azalar zincirinin orum Ahl Park ma azas nda; SATI DANI MANI olarak g rev yapabilecek, a a daki nitelikleri ta yan tak m arkada aramaktay z. - Yo un i temposu ve esnek al ...
2 gün önce
 • T RYAK AGRO GIDA SANAY VE T C.A. .
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Graduated from the Food Engineering department of universities, Experienced in quality management and control in the food sector, especially in companies producing pulses, Having knowledge of standard practices related ...
3 gün önce
 • AT LYE ZEBRA
 • Çorum
Açıklama: Tan m at lyeZEBRA butik bir grafik tasar m at lyesidir. Y llar n tecr besi ve yenili i destekleyen bak a s ile zellikle ambalaj sekt r nde kendini g steren at lyeZEBRA , bu g ne dek T rkiye de ve D nya da bir ok firmaya etkili ve zel i ler yapm ...
3 gün önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans veya Lisans mezunu isen leti imim kuvvetli, problem zmede st me yoktur ve ikna g c m y ksektir diyorsan Vardiyal al maya uygunsan ...
3 gün önce
 • Alapala Makina G da San. Tic. A. .
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI De irmen Makinalar Sekt r nde faaliyet g steren irketimizin orum'da bulunan fabrikas nda istihdam etmek zere ; ' Yal n retim M hendisi' al nacakt r. Genel Nitelikler niversitelerin Makine, End stri, Metal rji ve ...
3 gün önce
 • ALTAN MAK NA D K M SANAY T CARET ANON M RKET
 • Çorum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 1997 y l nda Sun Tekstil, kendi markas n yaratmak zere yola km ve ilk Jimmy Key koleksiyonunu ger ekle tirmi tir. Bug n T rkiye de 39 ma aza ve internet ma azac l bulunmaktad r. Jimmy Key, b t n r nleri ve aksesuarlar ...
3 gün önce
 • aml lar Z ccaciye Koollektif irketi
 • Çorum
Açıklama: QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION Swiss tel Resort Bodrum Beach lies directly on the waterfront in Turgutreis, approximately 20 kilometres from the center of Bodrum. The main two-store hotel comprises 66 rooms and suites offering at least 40 m ...
5 gün önce