Nerede

Çorum (17 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Kad n t keticilerin g zdesi olan Evidea; mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlay c mobilya, ayd nlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve ya am kategorilerinde geni bir r n yelpazesi sunmaktad r. Evi i in al veri yapmak ve evine de er ...
4 gün önce
 • Aker Ma azac l k
 • Çorum
Açıklama: Tekstil duayeni AKER i, T rkiye de ve d nyada ad an l r bir marka haline getiren ve bu n d nya moda sanayisinin b t n nemli a lar nda h zla yaymaya devam eden AKER al anlar na kat lmak i in, sizlerin de ba vurular n z bekliyoruz! irketimizin ...
7 gün önce
 • Bargello Perfume
 • Çorum
Açıklama: Ayl k ve d nemsel sat hedeflerini ger ekle tirmek, Sat ve ma aza karl l n geli tirmenin yollar n ara t rmak, r nlerle ilgili detayl bilgi vererek m terilere yard mc olmak, Ma azaya gelen potansiyel ve mevcut m terilere kar firmay en iyi ekilde ...
7 gün önce
 • S vari Giyim
 • Çorum
Açıklama: Yurti i ve yurtd nda haz r giyim perakendecili i alan nda faaliyet g steren S VAR markam z n orum AHL Park AVM'de bulunan ma azam zda istihdam edilmek zere; En az lise mezunu, Tercihen perakende ma azac l k alan nda deneyim sahibi, Ma azac l k ...
7 gün önce
Açıklama: Kad n t keticilerin g zdesi olan Evidea; mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlay c mobilya, ayd nlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve ya am kategorilerinde geni bir r n yelpazesi sunmaktad r. Evi i in al veri yapmak ve evine de er ...
8 gün önce
Açıklama: Kad n t keticilerin g zdesi olan Evidea; mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlay c mobilya, ayd nlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve ya am kategorilerinde geni bir r n yelpazesi sunmaktad r. Evi i in al veri yapmak ve evine de er ...
8 gün önce
 • SUN-KA KA IT VE KARTON SAN.T C.LTD. T
 • Çorum
Açıklama: Tan m RET M M D R LANI Yeni yat r mlar ile geli mekte olan at k ka ttan laminasyon karton, koruyucu k ebent ve dilimlenmi gri karton reten, fabrikam zda g revlendirmek zere a a da k sa i tan m ve genel yeterlilikleri belirtilen retim M d r ...
8 gün önce
 • Halka Grup
 • Çorum
Açıklama: Halka Grup Perakende sekt r nde lider bir ok firmaya sat , reyon y netimi, insan kaynaklar , e itim, raporlama gibi ihtiya duyulan alanlarda tam ve kapsaml olarak hizmet vermektedir. Sekt r nde lider m terimiz ad na Z ccaciye Ma azas nda g ...
8 gün önce
 • Gi Group
 • Çorum
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl ve e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
8 gün önce
 • SUN-KA KA IT VE KARTON SAN.T C.LTD. T
 • Çorum
Açıklama: Tan m orum Sungurlu da bulunan yeni yat r mlar ile geli mekte olan at k ka ttan laminasyon karton, koruyucu k ebent ve dilimlenmi gri karton reten, fabrikam zda g revlendirmek zere a a da k sa i tan m ve genel yeterlilikleri belirtilen Muhasebe ...
10 gün önce
Açıklama: Tan m Bah e ehir Koleji ne zel e itim y ntemleri ile Ki iye zg retim Modelini benimseyerek al acak, 21. Y zy l becerileri ile donanm , d nya vatanda , topluma de er katan bireyler yeti tirecek 'F Z K RETMEN ' ba vurular n beklemekteyiz. Aranan ...
10 gün önce
Açıklama: K lt r, sanat ve e lencenin adresi D&R olarak, orum AHL Park ma azam zda perakende sekt r n n inceliklerini renmekle kalmay p kendine ve D&R a de er katacak Full-Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: En az lise mezunuyum, ...
18 gün önce
 • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
 • Çorum
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M , d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Olumlu de erlendirilen adaylar ...
18 gün önce
Açıklama: Tan m Bah e ehir Koleji ne zel e itim y ntemleri ile Ki iye zg retim Modelini benimseyerek al acak, 21. Y zy l becerileri ile donanm , d nya vatanda , topluma de er katan bireyler yeti tirecek 'SINIF RETMEN ' ba vurular n beklemekteyiz. Aranan ...
21 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
21 gün önce
 • 1
 • 2