Nerede

Denizli (80 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
15 saat önce
 • n n aat
 • Denizli
Açıklama: Firmam z b nyesinde al mak zere; aktif ara kullanan, SRC belgesi olan, seyahat engeli olmayan, Denizli'de ikamet eden of r al nacakt r. Tercihen sigara kullanmayan ve adliye taraflar nda oturan rtibat: 05559894265
16 saat önce
 • TAVUK D NYASI
 • Denizli
Açıklama: T rkiye nin en h zl b y yen ak lalmaz lezzet dura Tavuk D nyas n n Denizli Teraspark'ta bulunan restoran nda g revlendirilmek zere; "A /A Yard mc s " tak m arkada lar m z ar yoruz. leti im: i dem Han m 0 553 783 69 10
17 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Denizli aml k ...
22 saat önce
 • McDonald's
 • Denizli
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
22 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Denizli aml k ...
22 saat önce
 • Aysu Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .
 • Denizli
Açıklama: Firmam z b nyesinde istihdam edilmek zere Ofis Temizlik ve ay Personeli aray m z bulunmaktad r, Gereksinimler: 30-40 ya aral nda Hijyen Sertifikas na Sahip, ay Servis, temizlik alan nda daha nceden al m , inde pratik, d zenli ve g ler y zl .
bir gün önce
 • KGY N AAT SAN VE T C A. .
 • Denizli
Açıklama: Tan m KGY N AAT A. . Merkez Ofis b nyesinde g revlendirilmek zere ; Firma SMMM ve SMMM Personelleri ile s rekli diyalog halinde olarak ; Uzun s reli stihdam Edilmek zere , Muhasebe kay tlar n n kanun ve mevzuata uygun olarak zaman nda, tam ve do ...
bir gün önce
 • Mental Dan manl k
 • Denizli
Açıklama: Tan m Kurumsal tarife, kampanya ve uygulamalara hakim olunmas ve sahada uygulanmas n n sa lanmas , Belirlenen sat hedefleri do rultusunda m teri ziyaretleri yaparak sat faaliyetlerinin y r t lmesi, Kurum k lt r n n, saha ziyaretlerinde t m m ...
bir gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Denizli
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
bir gün önce
Açıklama: Denizli Forum aml k Playbowling ma azam zda g rev almak zere Alan Personeli ar yoruz. Gereksinimler: ocuk Oyun Alan Eleman Aranan Nitelikler : En az Lise mezunu, Oyun Alan n n d zenini sa lamak, ocuklarla iletisimi kuvvetli, nsan ili kilerinde ...
bir gün önce
 • Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi
 • Denizli
Açıklama: CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap veriyoruz. ...
bir gün önce
 • Sardunya G da
 • Denizli
Açıklama: 1976 y l ndan bu yana yaln zca g da retimi ve hizmeti alan nda faaliyette bulunan, m teri memnuniyeti, personel e itimi ve g da g venli i al malar ile yemek sekt r n n kalite tas n s rekli yukar ekmeyi hedefleyen, kaliteyi ve insan sa l n ...
bir gün önce
Açıklama: Tan m CarrefourSA olarak 10.000 den fazla al an m zla 700'den fazla ma azam z, Hipermarket, S permarket, Gurme ve Mini formatlar nda faaliyet g stererek eksiksiz portf y m z ile m terilerimizin ihtiya lar na en iyi hizmet kalitesi ile cevap ...
2 gün önce
 • Perfect Bili im Reklam Ajans
 • Denizli
₺5.500 aylık
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER Diksiyonu d zg n, Telefonda etkili ileti im kurabilen, kna ve analiz yetene ine sahip, Prezantabl, d g r n m ne zen g steren, Sosyal medya konusunda bilgi sahibi, . Ba ar ve kariyer azmine sahip Y ksek ...
2 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Denizli
Açıklama: Denizli'de faaliyet g steren Ortak Sa l k G venlik Birimimizde g revlendirilmek zere; yeri hekimli i sertifikas na sahip Tercihen i yeri hekimli i deneyimi bulunan Yasal mevzuata hakim, raporlama yapabilecek Seyahat engeli bulunmayan MS Office ...
2 gün önce
 • Atalian Global Services
 • Denizli
Açıklama: Denizli'de bulunan E-Ticaret ofisimizde g revlendirmek zere TEM ZL K VE KRAM PERSONEL aranmaktad r; al ma artlar ; * Haftan n 6 g n * 2 vardiya sisteminde (15.00-23.00/23.00-07.00) * Pazar g nleri izin * Ula m servisle sa lanmaktad r * Yemek ...
2 gün önce
 • Eriko lu Emaye
 • Denizli
Açıklama: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve IATF 16949 belgelerine sahip Eriko lu Emaye firmam z i in Bak m Onar m b l m ne a a daki zelliklere sahip " Elektrik Bak m Onar m Teknisyeni " aramaktay z. letme i erisinde ya anan elektrik - ...
3 gün önce
 • REALTY WORLD
 • Denizli
Açıklama: Tan m T RK YE N N EN OK TERC H ED LEN GAYR MENKUL FRANCHISE MARKASI 1973 y l nda ABD de kurulan Realty World; marka bilinirli i i in yapt 1.5 milyar USD l k yat r m ve y lda % 30 b y me ile Amerika n n en h zl y kselen emlak devidir. 2005 y l ...
3 gün önce
 • Nissan Yavuzlar Plaza
 • Denizli
Açıklama: Her ay belirlenen sat hedeflerini m teri memnuniyeti odakl ger ekle tirmek. Gereksinimler: Sat alan nda kariyer hedefleyen, Otomotiv sekt r ne ilgi duyan, Prezantabl, diksiyonu d zg n, Ki isel bak m na ve d g r n m ne nem veren, G ler y zl , ...
3 gün önce