Nerede

Diyarbakır (59 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Yurt i i ve yurt d nda, ortalama 1.500 m 'de 80'i a an ma aza say s yla Tekstil ve Anne-Bebek perakende sekt r n n en nemli oyuncular ndan Civil Ma azac l k A. ' ye; Genel Nitelikler, - Mesle inde kariyer yapmak isteyen, - Dinamik, geli ime a k, ...
15 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300'den fazla ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Diyarbak r ...
18 saat önce
Açıklama: Perakende sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede, 93 ehirde, toplam 300'den fazla ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Diyarbak r ...
21 saat önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
2 gün önce
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 400 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
2 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
2 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Diyarbakır
Açıklama: Hukuk B rosunda al t r lmak zere Sekreter Al nacakt r. * En az Lise Mezunu * Bilgisayar Kullanabilen * Diksiyonu d zg n, g ler y zl , d zenli ve sorumluluk sahibi * Gelen aramalar y netebilecek, mesajlar not alarak ilgili ki ilere zaman nda ve ...
2 gün önce
 • DER MOD
 • Diyarbakır
Açıklama: Diyarbak r ma azam zda al acak, leti im becerileriyle markam z en iyi ekilde temsil ederek, r nlerimizi m terilerimize sunmak, sat n ger ekle tirmek ve m teri memnuniyetini sa lamak. Gereksinimler: En az lise mezunu, Haz r giyim ve ayakkab sekt ...
3 gün önce
 • Kemal Tanca
 • Diyarbakır
Açıklama: KEMAL TANCA olarak 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm ma azalar m zda, perakendecili i meslek olarak benimsemi ve bu alanda kariyer yapmay hedefleyen, dinamik, m teri ihtiya lar n do ru analiz edip, ideal r n ve hizmetleri ...
3 gün önce
 • Kemal Tanca
 • Diyarbakır
Açıklama: 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm KEMAL TANCA markam z n Diyarbak r ma azas na, perakendecili i meslek olarak benimsemi ve bu alanda kariyer yapmay hedefleyen, dinamik, m teri memnuniyeti ilkesine g re hareket eden, ...
3 gün önce
Açıklama: T rkiye nin lider Ki isel Bak m Marketi Gratis, 400 a k n ma azas yla b y meye ve hizmet vermeye devam ediyor. 2009 y l nda, Sedes Holding b nyesinde, Demir Sabanc taraf ndan kurulan Gratis, m terilerinin sa l k ve ya am kalitesini artt rmak i ...
4 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
4 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
4 gün önce
 • Gratis
 • Diyarbakır
Açıklama: A klamas 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan ...
5 gün önce
 • STANBUL B L E T M KURUMLARI T C. A. .
 • Diyarbakır
Açıklama: Tan m Bil E itim Kurumlar 24 ehir, 42 Kamp s toplam 135 kademesi ile T rkiye genelinde geli mi programlar , novatif E itim anlay ile rencilerine hizmet vermektedir. Diyarbak r Bil Koleji kamp s m zde g revlendirilmek zere " Sosyal Medya ...
5 gün önce
 • Kemal Tanca
 • Diyarbakır
Açıklama: Kemal Tanca - Kasa Sorumlusu (Diyarbak r) A klamas 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm KEMAL TANCA markam z n Diyarbak r ma azas na, perakendecili i meslek olarak benimsemi ve bu alanda kariyer yapmay hedefleyen, dinamik, m ...
5 gün önce
 • Kemal Tanca
 • Diyarbakır
Açıklama: Kemal Tanca - Diyarbak r Ma azalar - Sat Temsilcisi A klamas KEMAL TANCA olarak 1950'den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm ma azalar m zda, perakendecili i meslek olarak benimsemi ve bu alanda kariyer yapmay hedefleyen, dinamik, m ...
5 gün önce
 • Eksim Holding
 • Kocaköy
Açıklama: Genel Nitelikler niversitelerin M hendislik (Bilgisayar, End stri, Matematik M h.), statistik ya da ilgili b l mlerinden mezun, Oracle PL/SQL, MS SQL ve ili kisel veritabanlar konular nda tecr beli, Veri temizleme, veri haz rl s re leri ...
5 gün önce
 • ESC DESTEK
 • Diyarbakır
Açıklama: Depomuzda al acak BAY- DEPO personelleri al nacakt r Arad klar m z; 18-42 ya aral nda Dinamik, pozitif, profili d zg n, Vardiyal al ma saatlerine uyum sa l yabilecek, Sorumluluklar ; r n elle lemesini yap p ayr mlar ger ekle tirmek Paketleme ...
6 gün önce
 • Schafer
 • Diyarbakır
Açıklama: Sat Dan man Z ccaciye sekt r n n nc firmalar ndan olan SCHAFER olarak biz CEYLANKARAV LPARK AVM 'de g revlendirilmek zere bay ve bayan sat dan manlar aramaktay z. Temel Beklentiler; Tercihen sat veya pazarlama alan nda deneyim sahibi, Ma aza i i ...
6 gün önce