Nerede

Diyarbakır (182 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Ege Karbon
 • Diyarbakır
Açıklama: Coca-Cola ve Tuborg gibi kurumsallara hizmet verip, Sekt r nde liderlik eden EGE KARBON FROZEN Teknik Servis ve Revizyon Merkezi b nyesinde g rev alacak; zmir Coca-Cola ve Tuborg so utucular n n bak m onar m konusunda sahada hizmet verebilecek ...
5 saat önce
 • Aysira Tekstil
 • Diyarbakır
Açıklama: Kusursuz tasar mlar , y ksek kalitesi ve ula labilir fiyat misyonuyla gelinlik sekt r nde liderli e do ru yol alan Aysira, Avrupa n n ve Ortado u nun nde gelen ve kabul g ren gelinlik retim firmalar aras nda yer almaktad r. Aysira d nya gelinlik ...
8 saat önce
 • Gizli Firma
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Haz r giyim sekt r nde faaliyet g steren firmam zda g revlendirmek zere, a a da belirtilen nitelikleri ta yan Kalite Sitemleri Sorumlusu tak m arkada ar yoruz. - niversitelerin tercihen End stri M hendisli i veya letme ...
11 saat önce
 • TBD Kalibrasyon Hizmetleri A. .
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TDB KAL BRASYON A. , kalibrasyon alan nda paket z mler sunmak ve geni servis a yla m teri beklentilerini ileri teknoloji kullanarak kar lamak amac yla T V S D, Do u Grubu, Bridgepoint ortakl yla 2016 y l nda kurulmu ...
11 saat önce
 • Turkcell Global Bilgi
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Kariyerine Turkcell Global Bilgi de y n vermek istiyorsan En az Lise, tercihen nlisans ve Lisans mezunu isen leti imim kuvvetli, problem zmede st me yoktur ve ikna g c m y ksektir diyorsa Seni de aram za bekliyoruz ...
bir gün önce
 • ZG L DEM R
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Cafemizde al acak Garson Al nacakt r Kafemiz ofis gavran caddesindedir
bir gün önce
 • MAKRO L FE GAYR MENKUL
 • Diyarbakır
Açıklama: Tan m D YARBAKIR IN EN OK TERC H ED LEN GAYR MENKUL MARKASI 2016 y l nda Diyarbak r da yerel marka olarak kurulan Makro Life Gayrimenkul; lk y l ndan itibaren g sterdi i b y me ile Diyarbak r n en h zl b y yen ve bilinen emlak markas olmu tur. ...
bir gün önce
 • Gizli Firma
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI orap retim sekt r nde faaliyet g steren firmam zda g revlendirmek zere, a a da belirtilen nitelikleri ta yan retim Planlama Sorumlusu ar yoruz; Tercihen niversitelerin Tekstil M hendisli i ve End stri M hendisli i b l ...
bir gün önce
 • ZLEN R G Y M SAN T C A. .
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI D YARBAKIR FORUM AVM de bulunan olan JEANSLAB Ma azam z i in , ma azac l kta kariyer yapmay hedefleyen, i inden heyecan duyan, sonu odakl , insan ili kisi kuvvetli UZMAN SATI DANI MANLARI ar yoruz. Tercihen jeans / ...
bir gün önce
 • Gizli Firma
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Haz r giyim sekt r nde faaliyet g steren firmam zda g revlendirmek zere, a a da belirtilen nitelikleri ta yan Muhasebe departman nda g rev alacak Muhasebe Sorumlusu ar yoruz; - niversitelerin Muhasebe, letme, ktisat ...
bir gün önce
 • Sayannora G zellik Merkezi
 • Diyarbakır
₺4.000 aylık
Açıklama: G zellik Merkezimiz e -Disiplinli - leti imi ve ikna kabiliyeti g l -Ekip al malar na uyum sa layabilecek - z m odakl -Prezantable Bayan m d r aranmaktad r Maa +SGK+Yemek+Prim
bir gün önce
 • L LA KOZMET K SANAY ANON M RKET
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Yakla k 17 y ll k Kozmetik Sekt r nde faaliyet g steren L LA KOZMET K A . firmam z n Diyarbak r merkez Fabrikas nda g revlendirilmek zere Dan ma G revlisi i in al ma arkada aramaktay z. Lisans mezunu, S zl ve yaz l ...
2 gün önce
 • Hayat Kimya San. A. .
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sekt r n n lider firmalar ndan biri olan irketimizin Sat departman nda g revlendirmek zere, Diyarbak r Saha Sat Uzman ar yoruz. niversitelerin ilgili lisans b l mlerinden mezun, Sat alan nda en az 3 y l deneyim sahibi ...
2 gün önce
 • PRONET Z M ORTA I - OREST TEKNOLOJ
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Pronet, ev ve i yerleri i in g venlik z mleri sunan,T rkiye nin lider elektronik g venlik firmas d r. 1995 y l nda kurulan Pronet,T rkiye ye yay lan hizmet a ile 200 bine yak n abone ve 2 milyonun zerinde kullan c ya ...
2 gün önce
 • Taha Giyim San. Ve Tic. A. .
 • Diyarbakır
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI LCWaikiki markas ile T rkiye nin en de erli markalar s ralamas nda Haz r Giyim ve Ma azac l k sekt r nde 1. s rada yer alan irketimiz, yakla k 10 Milyar $ ciro hedefi, 51 lkede 50.000 i a k n al an ve yurti i ve yurtd ...
2 gün önce