Nerede

Düzce (29 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • American Life Language Institute
 • Düzce
Açıklama: We are in search for English Teachers for our new branch in D zce. Previous work experience will be an asset. Potential teachers must be willing to think and and work outside the box. Gereksinimler: -Candidates must have a degree in English ...
16 saat önce
 • American Life Language Institute
 • Düzce
Açıklama: We are in search for English Teachers for our new branch in D zce. Previous work experience will be an asset. Potential teachers must be willing to think and and work outside the box. Gereksinimler: -Candidates must have a degree in English ...
16 saat önce
 • mteks
 • Düzce
Açıklama: Tekstil firmam z n bask departman nda g revlendirilmek zere, Gereksinimler: - r n sermede tecr beli eleman aray m z bulunmaktad r.
23 saat önce
 • mteks
 • Düzce
Açıklama: al ma talimatlar na uygun bi imde al ma. al ma plan na uygun s rede ve kalitede al ma ekip al mas na yatk n, leti im becerileri g l , sorumluluk sahibi Gereksinimler: MTEKS D ZCE FABR KAMIZDA ALI MAK ZERE S NGER,OVERLOK,RE ME MAK NELER, KULLANAB ...
2 gün önce
 • SOFRA GRUP
 • Düzce
Açıklama: D zce'de bulunan projemizde g revlendirilmek zere Temizlik Personeli aray m z bulunmaktad r. - Tercihen D zce ilimli ve Kayna l evresinde ikamet eden - Tercihen 1 y l tecr beli, - Vadiyal olarak al abilecek.
3 gün önce
 • TURKCELL SUPERONLINE NOVATECH ABONE MERKEZ
 • Düzce
Açıklama: A klamas T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda ...
5 gün önce
 • Hakan Unlu Mamulleri
 • Düzce
₺5.500 aylık
Açıklama: Unlu mamuller firmam z n b nyesinde al t r lmak zere uzun d nemli ve deneyimli bay garson aranmaktad r
5 gün önce
 • Hakan Unlu Mamulleri
 • Düzce
₺6.500 aylık
Açıklama: 1978'den beri faaliyet g steren firmam z n b nyesinde al t r lmak zere deneyimli , sorumluluk sahibi , g nl k rutin n muhasebe i lerini yapabilen , ticari programlardan anlayan bay n muhasebe personeli aranmaktad r .
9 gün önce
 • Pozitera Perakende
 • Düzce
Açıklama: Pozitera; sekt r nde lider bir ok ulusal ve uluslararas firmaya hizmet vermenin hakl gururunu ta yan bir perakende geli tirme irketidir. 16.000 zerinde sat noktas nda faaliyet g steren, 2.000'in zerinde al an olan ve 3 ayr irketten olu an ...
10 gün önce
 • Omkata Oluklu Mukavva Koli Ve Ambalaj
 • Düzce
Açıklama: Omkta Oluklu Mukavva A. . / D zce fabrikam zda g revlendirilmek zere a a da belirtilen zelliklerde al ma arkada ar yoruz. * Meslek Y ksek Okulu veya Meslek Liselerinin "Elektrik / Elektronik" b l mlerinden mezun, * End striyel otomasyon ...
10 gün önce
 • mteks
 • Düzce
Açıklama: Tekstil sekt r nde faaliyet g steren, rme Haz r Giyim malat ve hracat yapan, d nyan n lider giyim markalar ile al an Yenibosna' daki firmam zda Kalite G vence B l m ne ba l olarak al acak a a daki niteliklerde Kalite Denet isi/ nspekt r al ...
10 gün önce
 • enuygunbak c
 • Düzce
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz ailemiz i in D zce - Merkez il esinde Ev Yard mc s pozisyonunda bak c aray m z bulunmaktad r. Evimiz d zce 'nin merkezine ok yak nd r. G zel yemek ve temizlik yapan yard mc ar yoruz. Haftan n 3 g n gelmesini ...
12 gün önce
 • Sentor k
 • Düzce
Açıklama: Dan manl n z yapt m z D zce de faaliyet g steren fabrikam za a a daki niteliklere uygun Vardiya Amiri al m yap lacakt r. Tan m En iyi uygulamalara g re retim hatlar n al t rmak, retim plan na g re proses ve paketleme alanlar ndaki gerekli ...
15 gün önce
 • SENDEO DA ITIM H ZMETLER
 • Düzce
Açıklama: Biz Kimiz? Kargo da t m sekt r ne yenilik i z m ve hizmetler getirmek, son nokta teslimat k lt r n geli tirmek zere yola kt k! Aygaz A. i tirakleri i erisinde yer alan; teknolojisinden ve insan ndan ald g le, yeni nesil teslimat z mleri sunan Ko ...
16 gün önce
 • Up Ma azalar
 • Düzce
Açıklama: D zce/Cumayeri'nde bulunan ah ap retim tesisimizde yeti tirilmek zere; -Motivasyonu y ksek , s rekli geli meyi kendine vizyon edinmi , renmeye istekli , ekip al mas na yatk n adaylar n ba vurular n bekliyoruz . tecr beli/tecr besiz bay/bayan ...
17 gün önce
 • 1
 • 2