Nerede

Edirne (29 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: giyim alan nda nc , st n tasar m ve retim uzmanl ile inovatif, fonksiyonel, ula labilir fiyat ve zarif tasar mlarla farkl ya am tarz na sahip olan Suwen, Edirne Erasta Avm ma azas nda g revlendirilmek zere "Ma aza M d r " aramaktad r. Ma azan n ...
18 dakika önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
3 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI pekyol,Twist,Machka markalar n b nyesinde bulunduran Ayayd n Miroglio Grubu b y mesine h zla devam etmekte ve detaylar a a da payla lan Edirne Fabrikam z i in ekip yeleri aranmaktad r ve ekip olarak biliyoruz ki; HEP B ...
3 gün önce
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
4 gün önce
 • Kahve D nyas
 • Edirne
Açıklama: 2004 y l nda Emin n nde ba layan hik yesiyle bug n ba ta T rkiye olmak zere ngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi e itli lkelerde 300' e yak n ma azas bulunama azas bulunan, T rkiye nin en sevilen kahve ve ikolata zinciri Kahve D ...
4 gün önce
Açıklama: Edirne Erasta AVM'de " Vakko Kiosk Erasta " ma azas nda g revlendirilmek zere perakende sekt r nde kariyer hedefleyen, dinamik, modaya ve ma azac l a ilgi duyan "Sat Y neticisi" ar yoruz. Gereksinimler: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun ...
5 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Edirne
Açıklama: T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet eri imi ...
5 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Edirne
Açıklama: T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet eri imi ...
6 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • Edirne
Açıklama: T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Kendi altyap s n kurmak zere fiber optik yat r mlar na h z kesmeden devam eden Turkcell Superonline, T rkiye de 1000Mbps ye varan h zlarda internet eri imi ...
7 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Edirne
Açıklama: Tan m Dan manl n Yapmakta oldu umuz retici- hracat -Entegre Ev Tekstili Firmas n n Balkan lkeleri Pazar n Geli tirecek ve Pazar Pay n Art racak, ngilizcenin Yan s ra; Bulgarca,Yunanca,S rp a,H rvat a,Bo nak a,Arnavut a Dillerini ok iyi konu an ...
8 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Edirne
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz; retici-End striyel-Entegre- hracat -Marka bilinirli i y ksek olan tekstil kuma reticisi firmada " retim Kalite M d r " istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin lisans d zeyinde b l mlerinden ...
8 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • Edirne
Açıklama: Tan m Dan manl n yapmakta oldu umuz retici-ihracat tekstil konfeksiyon ve ayakkab firmas n n Bulgaristan Yunanistan pazar na y nelik d ticaret pazarlama ve m teri temsilcisi olarak deneyimli personel istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - ...
8 gün önce
 • Pozitera Perakende
 • Edirne
Açıklama: Pozitera; sekt r nde lider bir ok ulusal ve uluslararas firmaya hizmet vermenin hakl gururunu ta yan bir perakende geli tirme irketidir. 16.000 zerinde sat noktas nda faaliyet g steren, 2.000'in zerinde al an olan ve 3 ayr irketten olu an ...
8 gün önce
 • G zalan Grup
 • Edirne
Açıklama: Biz, G zalan Group olarak, d nyan n nde gelen markalar ndan Columbia Sportswear, Mountain Hardwear ve Sorel ile T rkiye genelinde 50 den fazla ma aza ve 500 a k n al an m zla dinamik bir grubuz. Bununla birlikte, outdoor pazar n n nemli ...
8 gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Edirne
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
9 gün önce
 • 1
 • 2