Nerede

Erzurum (19 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ET N GROUP
 • Erzurum
Açıklama: ERZURUM-MNG ALI VER VE YA AM MERKEZ 'nde bulunan KOTON Ma azam za ''TEM ZL K PERSONEL '' aramaktay z. ALI MA SAATLER M Z; haftan n 6 g n g nde saat eklindedir. Haftai i izin ASGAR CRET + SGK + 1040 TL METROPOL KARTI ARANAN N TEL KLER; -En az ilk ...
11 saat önce
 • Starbucks
 • Erzurum
Açıklama: Shaya 2002 y l nda, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun T rkiye yat r m olarak kurulmu tur. Shaya Moda-Haz r Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r ...
16 saat önce
Açıklama: QNB Finansbank ta seni neler bekliyor? Bankac l k demek, insanlar n hayallerini ger ekle tirmek demek. Biz, T rkiye nin Finans lar olarak m terilerimizin hayallerini ger ekle tirmek i in; ihtiya duyduklar hizmeti ve r nleri uygun ko ullarda sa ...
21 saat önce
 • Sardunya G da
 • Erzurum
Açıklama: 1976 y l ndan bu yana yaln zca g da retimi ve hizmeti alan nda faaliyette bulunan, m teri memnuniyeti, personel e itimi ve g da g venli i al malar ile yemek sekt r n n kalite tas n s rekli yukar ekmeyi hedefleyen, kaliteyi ve insan sa l n ...
bir gün önce
 • KARADEN Z NET
 • Erzurum
Açıklama: Tan m T rkiye nin yenilik i telekom operat r Turkcell Superonline, bir Turkcell grup irketidir. Turkcell Superonline Abone Merkezinde, Turkcell Superonline r n ve hizmetlerinin m teri lokasyonunda kurulumunun yap lmas , talep ve ar zalar n n ...
2 gün önce
 • eyfel otel
 • Pazaryolu
Açıklama: lalelide yeni a l n yapt g m z otele garson ve bellboy al ma arkada lar aray m z vard r T r : Tam zamanl Maa : 6.000,00TRY - 7.000,00TRY ayl k Dil: ingilizce (Zorunlu) Vardiya Uygunluk Durumu: G nd z Vardiyas (Zorunlu) Ak am Vardiyas (Zorunlu) ...
13 gün önce
Açıklama: Yurt i i ve yurt d nda, ortalama 1.500 m 'de 70'i a an ma aza say s yla Tekstil ve Anne-Bebek perakende sekt r n n en nemli oyuncular ndan Civil Ma azac l k A. ' ye; Genel Nitelikler, - Mesle inde kariyer yapmak isteyen, - Dinamik, geli ime a k, ...
17 gün önce
 • AHSUVARO LU GRUP
 • Erzurum
Açıklama: Tan m Sat hedeflerini ger ekle tirmek i in kendi sorumluluk alan ndaki t m faaliyetleri planlamak, Plazadaki t m ekiplerin y netiminden ve geli tirilmesinden sorumlu olmak, M teri memnuniyetinin %100 seviyesinde s reklili ini sa lamak, Ekibin ...
18 gün önce
Açıklama: Tan m Yeni a lan kursumuzda deneyimli Geometri retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler KEND ALANINDA DENEY ML RENC TAK B N NEMSEYEN LET M BECER S Y KSEKTAKIM ALI MASINA UYUM SA LAYACAKMATEMAT K RETMENLER ALINACAKTIR.
24 gün önce
 • S mer Lojistik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Erzurum
Açıklama: H zl T ketim Sekt r nde Do u Anadolu ve G neydo u Anadolu B lgesinde bir ok r n n distrib t rl n yapan irketimiz; nsana Yat r m, Birlikte Kazan ve Ortak Ba l l k y netim felsefesiyle her kademede y ksek nitelikte personeli istihdam ederek hem ...
24 gün önce
 • Ceva Lojistik
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Erzurum'da bulunan ubesinde Lojistik isi olarak al mak zere, Disiplinli al may benimsemi sorumluluk sahibi adaylar aranmaktad r. TANIMI M teri r nlerinin depo i erisinde toplanmas ve sevkiyata haz rlanmas ...
24 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Hilton Garden Inn Erzurum lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Hizmet sekt r nde sat n ...
24 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Hilton Garden Inn Erzurum lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; En az lise (tercihen Turizm Meslek Y ksek Okulu veya Turizm Meslek Lisesi) mezunu, Garson ...
24 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Big Chefs Cafe & Brasserie b nyesinde BigChefs Hilton Garden Inn Erzurum ve Buselik Meyhane konsept ubemizde g revlendirilmek zere; En az lise mezunu, tercihen end stri meslek lisesi mezunu, Microsoft Office programlar ...
24 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Hilton Garden Inn Erzurum lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; Gastronomi veya A l k Lisans/MYO b l mlerinde okuyan veya mezun, ...
24 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Doubletree by Hilton anl urfa lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; Gastronomi veya A l k Lisans/MYO b l mlerinde okuyan veya mezun, ...
24 gün önce
 • Bursa Kebap Evi
 • Erzurum
Açıklama: Misafirlerimize, B y k ef lerin leziz deneyimini ya atmak i in hizmet standartlar na uygun bir servis sunmak ve misafirlerimiz i in yeniden gelme iste i yaratmak. Gereksinimler: "Bursa Kebap Evi " Erzurum ubelerimiz i in " Garson" unvan ile al ...
27 gün önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • Erzurum
Açıklama: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
29 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Erzurum
Açıklama: Tan m Pazarlama ve sat politikalar n n belirlenmesi ve g ncellenmesi. Gelir getiren departmanlar n kulland t m sistemlerdeki bilgilerin g ncel olmas n n ve uygunlu unun sa lanmas . Otel sat noktalar nda uygulanacak sat stratejilerinin ...
bir ay önce