Nerede

Erzurum (21 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Yurt i i ve yurt d nda, ortalama 1.500 m 'de 70'i a an ma aza say s yla Tekstil ve Anne-Bebek perakende sekt r n n en nemli oyuncular ndan Civil Ma azac l k A. ' ye; Genel Nitelikler, - Mesle inde kariyer yapmak isteyen, - Dinamik, geli ime a k, ...
7 gün önce
 • AHSUVARO LU GRUP
 • Erzurum
Açıklama: Tan m Sat hedeflerini ger ekle tirmek i in kendi sorumluluk alan ndaki t m faaliyetleri planlamak, Plazadaki t m ekiplerin y netiminden ve geli tirilmesinden sorumlu olmak, M teri memnuniyetinin %100 seviyesinde s reklili ini sa lamak, Ekibin ...
8 gün önce
Açıklama: Tan m Yeni a lan kursumuzda deneyimli Geometri retmeni al nacakt r. Aranan Nitelikler KEND ALANINDA DENEY ML RENC TAK B N NEMSEYEN LET M BECER S Y KSEKTAKIM ALI MASINA UYUM SA LAYACAKMATEMAT K RETMENLER ALINACAKTIR.
14 gün önce
 • S mer Lojistik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Erzurum
Açıklama: H zl T ketim Sekt r nde Do u Anadolu ve G neydo u Anadolu B lgesinde bir ok r n n distrib t rl n yapan irketimiz; nsana Yat r m, Birlikte Kazan ve Ortak Ba l l k y netim felsefesiyle her kademede y ksek nitelikte personeli istihdam ederek hem ...
14 gün önce
 • Ceva Lojistik
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI irketimizin Erzurum'da bulunan ubesinde Lojistik isi olarak al mak zere, Disiplinli al may benimsemi sorumluluk sahibi adaylar aranmaktad r. TANIMI M teri r nlerinin depo i erisinde toplanmas ve sevkiyata haz rlanmas ...
14 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Hilton Garden Inn Erzurum lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Hizmet sekt r nde sat n ...
14 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Hilton Garden Inn Erzurum lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; Gastronomi veya A l k Lisans/MYO b l mlerinde okuyan veya mezun, ...
14 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Big Chefs Cafe & Brasserie b nyesinde BigChefs Hilton Garden Inn Erzurum ve Buselik Meyhane konsept ubemizde g revlendirilmek zere; En az lise mezunu, tercihen end stri meslek lisesi mezunu, Microsoft Office programlar ...
14 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Hilton Garden Inn Erzurum lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; En az lise (tercihen Turizm Meslek Y ksek Okulu veya Turizm Meslek Lisesi) mezunu, Garson ...
14 gün önce
 • Big Chefs
 • Erzurum
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI BigChefs Cafe & Brasserie b nyesinde Doubletree by Hilton anl urfa lokasyonunda bulunan BigChefs ve Buselik Meyhane ubelerimizde g revlendirilmek zere; Gastronomi veya A l k Lisans/MYO b l mlerinde okuyan veya mezun, ...
14 gün önce
 • Bursa Kebap Evi
 • Erzurum
Açıklama: Misafirlerimize, B y k ef lerin leziz deneyimini ya atmak i in hizmet standartlar na uygun bir servis sunmak ve misafirlerimiz i in yeniden gelme iste i yaratmak. Gereksinimler: "Bursa Kebap Evi " Erzurum ubelerimiz i in " Garson" unvan ile al ...
17 gün önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • Erzurum
Açıklama: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
19 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Erzurum
Açıklama: Tan m Pazarlama ve sat politikalar n n belirlenmesi ve g ncellenmesi. Gelir getiren departmanlar n kulland t m sistemlerdeki bilgilerin g ncel olmas n n ve uygunlu unun sa lanmas . Otel sat noktalar nda uygulanacak sat stratejilerinin ...
20 gün önce
 • Greyder/Kavsan Ayakkab
 • Erzurum
Açıklama: Bu ilana girerek Perakende sekt r n n y kselen y ld z olan irketimizde y ksek kazan l kariyer imkanlar ile bir ba ar hikayesi yazmak i in ilk ad m att n z. Hedefe giden yolda birlikte y r mek, h zla geli en ve b y yen irketimizin ba ar s nda pay ...
21 gün önce
 • Greyder/Kavsan Ayakkab
 • Erzurum
Açıklama: Bu ilana girerek Perakende sekt r n n y kselen y ld z olan irketimizde y ksek kazan l kariyer imkanlar ile bir ba ar hikayesi yazmak i in ilk ad m att n z. Hedefe giden yolda birlikte y r mek, h zla geli en ve b y yen irketimizin ba ar s nda pay ...
21 gün önce
 • S mer Lojistik Sanayi ve Ticaret A. .
 • Erzurum
Açıklama: H zl T ketim Sekt r nde Do u Anadolu ve G neydo u Anadolu B lgesinde bir ok r n n distrib t rl n yapan irketimiz; nsana Yat r m, Birlikte Kazan ve Ortak Ba l l k y netim felsefesiyle her kademede y ksek nitelikte personeli istihdam ederek hem ...
21 gün önce
 • Esra Akbulut Beauty Lounge
 • Erzurum
Açıklama: Esra Akbulut Beauty Lounge'de istihdam edilmek zere KADIN PERSONEL ARANIYOR ... Tercihen Lise mezunu ve Y ksek okullar n ilgili b l m nden mezun Tercihen en az 4 y l sekt r tecr besi bulunan Dinamik ve yo un i temposuna yatk n Sat konusunda ...
22 gün önce
Açıklama: ORKA Holding'in geni leyen ma azalar zinciri olan D'S Damat markas i in, ma azac l kendine meslek ve ya am tarz olarak se mi , kariyer hedefleyen, a a daki niteliklere sahip; Erzurum Forum AVM' de bulunan ma azam z i in "Sat Dan man ar yoruz. ...
25 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Erzurum
Açıklama: Tan m Dedeman politikalar na uygun olarak; Personel se me ve yerle tirme s re lerini y r tmek Ayl k ve g nl k puantaj i lemlerinin yap lmas , Maa bordrolar n n haz rlanmas ve st y netime raporlanmas zinlerin takibinin yap lmas ve raporlanmas Ayl ...
28 gün önce
 • DEDEMAN HOTELS&RESORTS INTERNATIONAL
 • Erzurum
Açıklama: Tan m M teri bilgilerinin ve rezervasyon talebinin al nmas ve kay t edilmesi. Kredili rezervasyon taleplerinde m terinin risk durumunun de erlendirilmesi, uygun olmayanlar i in onay al nmas . Kesinle tirilmemi rezervasyonlar n izlenmesi ve m ...
28 gün önce
 • 1
 • 2