Nerede

Esenler (13 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Esenler'de bulunan deri etiket imalat nda al mak zere; Vas fl vas fs z, Bay elemanlar aranmaktad r. leti im Bilgileri lan Bilgileri Yay n Tarihi : Bug n l / l e : stanbul / Esenler Kategori : Vas fs z malat/ retim Tekstil Cinsiyet : Erkek Ya ...
3 gün önce
 • Vitasigna Hayvan Sa l Tic. Ltd. ti.
 • Esenler
Açıklama: Yem retim tesisimizde al acak -Temizlik - retim -Ambalajlama gibi e itli i lerde al acak en az lise veya dengi mezunu, tak m al mas na yatk n, d zenli birini aramaktay z. Daha nce yem veya g da retim tesisinde al m ve HACCP ve hijyen sertifikas ...
4 gün önce
 • Bmv Kimya Plastik
 • Esenler
Açıklama: LABORATUVAR SEKT R NDE FAAL YET G STEREN F RMAMIZ B NYES NDE N VERS TELER N GIDA MUHEND SL , B YOLOJ VE MOLEK LER B YOLOJ B L MLER NDEN MEZUN SATI VE PAZARLAMASINDA G REVLEND R LMEK ZERE BAY ,EK P ARDA I ARANMAKTADIR, ARANAN ARTLAR 22 - 30 YA ...
7 gün önce
 • ZEL AV CENNA HASTANES
 • Esenler
Açıklama: Tan m Hastanemiz b nyesinde hasta hizmetleri s recine destek olacak hasta kar lanmas ve doktor asistanl konular nda hizmet vermek zere tecr beli ve daha nce hastanede al m Hasta Dan man aranmaktad r. Aranan Nitelikler Doktorlar ile hastalar aras ...
13 gün önce
 • ZEL AV CENNA HASTANES
 • Esenler
Açıklama: Tan m AC L TIP TEKN KER , PARAMED K Aranan Nitelikler Lise veya niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Etik, hasta odakl , dinamik bir al ma ortam nda kariyer hedefleyen, Pratik, so ukkanl , Ekip al mas na yatk n, G ler y zl , Sorun zme ...
13 gün önce
 • Kisan Group
 • Esenler
Açıklama: stanbul, Gaziosmanpa a daki ofisimiz i in Ticaret M d r Yard mc s aray m z bulunmaktad r. Tercihen Boya, Kaplama, Trafik, Kimya sekt rlerinde deneyimi veya bu sekt rlere ilgisi olan Kimya, Uluslaras Ticaret, Kimya M hendisli i, End stri M ...
21 gün önce
 • ZEL AV CENNA HASTANES
 • Esenler
Açıklama: Tan m Hastane Veznesinde al m deneyimi olan vardiyal sistemde al abilecek Vezne Eleman aranmaktad r. Aranan Nitelikler Esenler zel Avicenna Hastanesi'nde al mak zere En Az Lise Mezunu Ekip al mas na uyum sa layan En az 1-4 y l al ma tecr besi ...
21 gün önce
 • Fevzi Gandur Logistics
 • Esenler
Açıklama: irketimizin stanbul daki genel merkezinde g rev almak zere Intermodal Operasyon Uzman / Uzman Yard mc s aray m z bulunmaktad r. in Tan m Sat departman ndan, m teriden veya forwarder irketinden gelen fiyat taleplerini ara t rmak ve teklif sunmak ...
24 gün önce
 • Crs Soft
 • Esenler
Açıklama: Bilginin g c ne inanan, mesai saatlerine de il i i bitirmeye nem veren, bizimle e lenecek ve bunu yaparken m kemmel i lere de imza atabilecek, i e de il evine gidiyormu gibi ofise gelecek, hayat tarz enerji, mutluluk ve yarat c l k olan, benzer ...
24 gün önce
 • Özel kişi
 • Esenler
Açıklama: Esenler Ba c larda Bulunan Penye At lyemize Acil Deneyimli,Tecr beli, inde Disiplinli,Uzun Vadeli al acak Ustaba Kompleci Ara t c rak Overlok u Singerci Al nacakt r.
25 gün önce
 • Alt n Gsm
 • Esenler
Açıklama: Firmam zda al mak zere; Sahada telefon bayilerini gezip, Sahip oldu umuz wep sitesi zerinden bayilikler verip bizimle al malar n sa layacak, Temsil ve ikna kabiliyeti y ksek, Dikyonu ve g r n d zg n, Sorumluluk alabilecek ve yi m teri ili kileri ...
26 gün önce
 • BEYAZ I IK D KL N KLER
 • Esenler
Açıklama: ESENLER ubemizde g revlendirilmek zere; niversitelerin Di ile alakal b l mlerinden mezun, En az 2 y l deneyim sahibi, leti imi becerileri geli mi , Hasta g venli i ve memnuniyeti odakl al abilen, Tak m al mas na yatk n, Etik ve sonu odakl , ...
27 gün önce
 • Crs Soft
 • Esenler
Açıklama: Bilginin g c ne inanan, mesai saatlerine de il i i bitirmeye nem veren, bizimle e lenecek ve bunu yaparken m kemmel i lere de imza atabilecek, i e de il evine gidiyormu gibi ofise gelecek, hayat tarz enerji, mutluluk ve yarat c l k olan, benzer ...
30 gün önce