Nerede

Esenler (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • milkyway media production
 • Esenler
Açıklama: Job Title: Ecommerce Marketing Manager Contract Type: Permanent Location: Bayrampa a/ stanbul Industry: MEDIA & E-COMMERCE Salary: Negotiable Start Date: As soon As Possible. Job Description: Work in a startup environment play a key role in ...
13 gün önce
 • Sherin
 • Esenler
Açıklama: Pazaryerleri hakk nda bilgi sahibi (Trendyol,Hepsiburada,N11) E-ticaret site paneli tercihen ticimax(tsoft,shopify,ideasoft)kullanm Pazaryeri Entegrasyonlar konusunda bilgi sahibi Ms Office Programlar n kullanabilme zellikle excell nsan ili ...
13 gün önce
 • G ZL
 • Esenler
Açıklama: Tercihen niversitelerin 4 y ll k lisans b l mlerinden mezun, Ofis ve i merkezlerinde Site Y netim M d r pozisyonunda en az 5 y l deneyimli, Site i letme b t esi ve s zle me s re y netimine hakim, M teri ikayet ve talep y netimi konusunda tecr ...
13 gün önce
 • G rdal elik Kap
 • Esenler
Açıklama: GENEL N TEL KLER elik Kap retimi yapan firmam z n stanbul Bayrampa a'daki b y yen organizasyonuna M hendis tak m arkada aranmaktad r. niversitelerin Orman End stri M hendisli i, A a leri M hendisli i B l mlerinden mezun, Mobilya, elik Kap vb. l ...
15 gün önce
 • Tezmaksan Makina Sanayi Ticaret A. .
 • Esenler
Açıklama: Tezmaksan Makina Sanayi ve Ticaret A. . 1981 y l nda kurulmu olup Universal ve CNC tezgahlar n n ithalat ve sat konular nda faaliyet g stermektedir. Standart r n satma politikas ndan ziyade m terilerimizin retim problemlerine z m retebilmek ve ...
20 gün önce
 • Grand Medical Group
 • Esenler
Açıklama: irketimize ba vurmak istiyorsan z ve ba vurmak istedi iniz alanda yay nlanm bir ilan m z yoksa, l tfen bu ilana ba vururken ba vurunuza al mak istedi iniz b l m, pozisyon ve ili belirten bir n yaz ekleyiniz. irketimize g sterdi iniz ilgi i in te ...
26 gün önce
 • Tezmaksan Makina Sanayi Ticaret A. .
 • Esenler
Açıklama: Tezmaksan uygulamalar n n n s rekli olarak iyile mesini sa layabilmek, problemleri f rsatlara evirebilmek amac ile uygulamalar m z i in test plan senaryolar , ortam ve test verilerini haz rlayan, testler s ras nda olu an hatalar n takibini yapan ...
bir ay önce