Nerede

Eskişehir (92 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bordes n aat
 • Eskişehir
Açıklama: SEKT RDE 28 YILDIR H ZMET VEREN ESK EH R'DEK BORDES F RMAMIZA AR-GE DEPARTMANINDA ALI ACAK, R N KIRIMLARI, RAPORLANMASI G B ALANLARDA ALI ACAK BAY ELEMAN ALINACAKTIR. N TANIMI: AR-GE SORUMLUSU SA LIK PROBLEM OLMAYAN, FABR KAMIZ ESK EH R UKURH ...
bir gün önce
 • ALI AN LOJ ST K
 • Eskişehir
Açıklama: Uluslararas Kimyasal Madde Ta mac l ve Lojistik sekt r nde lider konumda yer alan firmam z n Eski ehir Operasyonunda g revlendirilmek zere; Askerlik hizmetini tamamlam , 27.04.1997 Tarihinden nce E s n f belgesi 28.04.1997 Tarihinden sonra 01.01 ...
2 gün önce
 • S RAT KARGO
 • Eskişehir
Açıklama: Gelen m terilerin kar lanmas n sa lamak, G n i erisinde alan telefonlar cevaplamak Gelen-giden kargo bilgilerinin eksiksiz sistem giri lerini ger ekle tirerek faturas n olu turmak, Evraklar n talimatlara uygun ekilde dosyalanmas n ve muhafaza ...
2 gün önce
 • MLP B L M H ZMETLER VE SA LIK YATIRIMLARI LTD. T .
 • Eskişehir
Açıklama: Tan m HOMEOFF CE SATI DANI MANI M TER TEMS LC S MEDICALL B L M VE SA LIK H ZMETLER ENGELL B REYLERE, EV HANIMLARINA UYGUN, EV N ZDEN Y KSEK GEL R ELDE EDEB LECE N Z M ZDE UZUN S REL EK P ARKADA LARI ARAMAKTAYIZ!! Yol, yemek masraf OLMADAN EV N ...
2 gün önce
 • AAS END STR YEL VE HAYVANCILIK
 • Eskişehir
₺6.000 ₺6.000 aylık
Açıklama: Tan m OLUMSUZ HAVA ARTLARINDAN DOLAYI ERTELENEN Y NET C ADAYI ALI MALARIMIZ BA LIYOR. AAS END STR YEL' N YEN A ILACAK B LGE OF SLER NE YET T R LMEK ZERE !!! lk etapta sahadan ba lay p k sa bir s re deneyim ve tecr be kazand ktan sonra, ofis i i ...
3 gün önce
 • SENDEO DA ITIM H ZMETLER
 • Eskişehir
Açıklama: Biz Kimiz? Kargo da t m sekt r ne yenilik i z m ve hizmetler getirmek, son nokta teslimat k lt r n geli tirmek zere yola kt k! Aygaz A. i tirakleri i erisinde yer alan; teknolojisinden ve insan ndan ald g le, yeni nesil teslimat z mleri sunan Ko ...
4 gün önce
 • Makro At k Y netimi Ve evre Dan manl Sanayi Ve Ticaret Ltd. ti. ( May ev)
 • Eskişehir
Açıklama: Eski ehir'de faaliyet g steren evre dan manl k irketimiz b nyesinde g revlendirilmek zere '' evre M hendisi '' aranmaktad r. Aran lan Nitelikler; - niversitelerin evre m hendisli i b l m nden mezun, - evre g revlisi belgesine sahip, - Tercihen 3 ...
4 gün önce
 • Team Fores HR
 • Eskişehir
Açıklama: T rkiye genelinde perakende sekt r nde faaliyet g stermekte olan Mango markas n n ma azalar nda ND R M D NEM NDE belirsiz s reli g revlendirilmek zere D NEMSEL SATI DANI MANI aray m z bulunmaktad r. M terilere sunaca r nlerin ve koleksiyonun ...
4 gün önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
4 gün önce
 • PROPAZAR SA LIK G VENL K MALZEMELER YEN LENEB L R ENERJ E T C. VE DI T C.LTD. T .
 • Eskişehir
Açıklama: Tan m r nlerin gelen talepler do rultusunda anla mal firmalar m zdan yurt i inde sat nalmalar n koordine ederek sipari lerini d zenlemek,Tedarik ilerle g r erek r nlerin maliyet , deme,termin durumlar n koordine etmek, irket stok altyap s n ...
4 gün önce
 • ELEKTROTEKN K KL MA SAN. ve T C A.
 • Eskişehir
Açıklama: Tan m klimlendirme-So utma sekt r nde; retim yapan firmam zda makine m hendisi olarak g rev alacak al ma arkada aramaktay z. Aranan Nitelikler niversitelerin Makine M hendisli i b l m nden mezun, En az 5 y l tecr beli, Autocad, Solidworks ve MS ...
5 gün önce
 • ELEKTROTEKN K KL MA SAN. ve T C A.
 • Eskişehir
Açıklama: Tan m klimlendirme-So utma sekt r nde; retim yapan firmam zda end stri m hendisi olarak g rev alacak al ma arkada aramaktay z. Aranan Nitelikler niversitelerin End stri M hendisli i b l mlerinden mezun, En az 5 y l deneyimli, MS Office ...
5 gün önce
 • BAYD NER
 • Eskişehir
Açıklama: ESPARK AVM de yer alan BAYD NER restoran m z n salon b l m nde KOM olarak g rev alacak al ma arkada ar yoruz. A a daki niteliklere sahip oldu unuzu ve belirtilen sorumluluklar stlenebilece inizi d n yorsan z bizimle ileti ime ge ebilirsiniz. ...
6 gün önce
 • Supplementler.com
 • Eskişehir
Gereksinimler: stenen Yetenek ve Uzmanl klar Supplementler.com 12 y ld r g da takviyeleri alan nda hizmet veren, online ve fiziksel ma azac l ile D nya n n nde gelen markalar n kitlelerle bulu turan, sekt r n n en k kl ve lider markas nda sizde yerinizi ...
6 gün önce
 • Rentokil
 • Eskişehir
Açıklama: Rentokil T rkiye'nin stanbul Avrupa ve Anadolu yakas , Eski ehir i in servis teknisyeni al nacakt r. Aranan Nitelikler En az lise mezunu Ekip Sorumlusu olarak g rev alacak personeller i in; Ziraat, Kimya, Sa l k, G da, Veterinerlik, Biyoloji ...
6 gün önce