Nerede

Gaziantep (90 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Firma Ad Gizli
 • Gaziantep
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam za; motor m dahale personeli olarak al acak, A2 ehliyetli, 19-35 ya aras , Gaziantep'de ikamet eden erkek personeller aranmaktad r. Vardiyal al ma sistemine uygun adaylar ba vurabilir. ...
5 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesindeki Gaziantep Anaokulu'nda g revlendirmek zere; Aranan Nitelikler Beden E itimi ve Spor Y ksekokulu mezunu, leti im becerisi y ksek, renmeye ve geli ime a k, Tak m al mas na yatk n, Erkek adaylar i in ...
7 saat önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Gaziantep'te bulunan anaokulumuzda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 2 senelik retmenlik deneyimine sahip, Pedagojik ve alan bilgisine st d zeyde ...
7 saat önce
 • NAL SENTET K DOKUMA SAN. VE T C. A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m thal edilecek r nlerin sigorta i lemlerinin ve nakliyesinin takibini yapmak, hracat belgelerinin haz rlanmas ,takibi ve kontrol n yapmak, hracat r nlerinin sigorta, nakliye ve g mr k i lemlerini yapmak, Vesaikler hakk nda bilgi sahibi ...
7 saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • Gaziantep
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam z n Gaziantep b lgesindeki deposu i in Operasyon Y neticisi Gereksinimler: Depo faaliyetlerinin d zenli ve devaml i leyi ini sa layacak Operasyonel faaliyetlerini y r tecek Depo i erisinde i ak n ...
23 saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • Gaziantep
Açıklama: Elektrikli ara lar sekt r nde faaliyet g steren firmam z n deposunda g revlendilirmek zere 20-40 ya aras Gaziantep'te ikamet eden erkek personel al m yap lacakt r Gereksinimler: Elektrikli ara lar sekt r nde faaliyet g steren firmam z n ...
bir gün önce
 • The Redwood Group
 • Gaziantep
₺8.000 ₺12.000 aylık
Açıklama: Tan m G da firmas i in remote al acak ihracat eleman ar yoruz Genel i tan m , hracat belgelerinin haz rlanmas , Nakliye irketleriyle rezervasyon yap lmas , Y kleme talimatlar n n g nderimesi, Y klenen konteynerlerin muhasebe sistemine giri i, ...
bir gün önce
Açıklama: Gaziantep'te bulunan Transfer Merkezimizde g revlendirilmek zere; Tercihen lk retim mezunu, leti im yetene i geli mi , M teri memnuniyetine nem veren, Ekip al mas na yatk n, Gelen- giden kargolar n ara lar aras ndaki sevkiyat n sa layacak, Y ...
bir gün önce
 • End Grup
 • Gaziantep
Açıklama: RKET M Z B NYES NDE ALI MAK ZERE; B SINIF EHL YETL , SRC 3 - SRC 4 BELGEL , YEMEK DA ITIM OF R ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR.
bir gün önce
 • S RAT KARGO
 • Gaziantep
Açıklama: Genel Nitelikler: Gaziantep B lge M d rl 'ne ba l ubelerimizde de erlendirilmek zere; En az lk retim mezunu, Erkek adaylar i in askerlikle ili i i bulunmayan, Ekip al mas nda ba ar l , M teri odakl al ma prensibini benimseyen, Yo un i temposuna ...
bir gün önce
Açıklama: 1852 den bu yana T rkiye dahil 23 lkede hizmet vermekte olan Loomis; T rkiye de stanbul Genel M d rl k ba ta olmak zere 30'dan fazla ilde 30'dan fazla ubesiyle m terilerine para ve de erli e ya ta ma, i leme ve kasalama hizmetleri, ATM ikmal ve ...
bir gün önce
 • RE/MAX G k em
 • Gaziantep
Gereksinimler: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gaziantep brahimli de faaliyet g steren firmam zda Ofis temizli i, ay servisi ve Yemek yapacak personel aray m z vard r. al ma Saatleri sabah 08:00 ak am 19:00 Diksiyonu d zg n, d g r n m ne nem veren, Temizlik ...
2 gün önce
 • KELLER WILLIAMS KW MER DYEN
 • Gaziantep
Açıklama: Keller Williams T rkiye Keller Williams T rkiye, 2014 y l n n ocak ay nda, 5 dan man ile ilk b lge m d rl n a m t r. u an 20 b lge m d rl ve 2700'i a k n dan man yla al malar na h zla devam etmektedir. Keller Williams T rkiye, gayrimenkul sekt r ...
2 gün önce
Açıklama: Tan m Coldwell Banker ATEN Gayrimenkul olarak GAZ ANTEP b lgesinde faaliyet g stermekte ve h zla b y mekteyiz.Gayrimenkul sekt r nde y ld z olmay hedefleyenlere;Ba ar n n vazge ilmez unsuru olan yurti i ve yurtd e itim ve etkinliklere kat l m ...
2 gün önce
 • AMER KAN K LT R A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m GAZ ANTEP AMER KAN K LT R D L OKULU TEMS LC L M ZDE G REVLEND R LMEK ZERE FRANSIZCA RETMEN ARANMAKTADIR, Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun (Frans zca retmenli i, Frans z Dili ve Edebiyat , Frans zca M tercim Terc ...
2 gün önce