Nerede

Gaziantep (448 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Meditel Healthcare
 • Gaziantep
Açıklama: N TANIMI: T rkiye tek yetkili temsilcisi bulundu umuz retici firmalar n , Y KSEK teknoloji i eren cihazlar na ili kin yurt d nda ve/veya yurt i inde verilecek olan teknik e itimin al nmas , Meditel Sa l k Grubunun bulundu u co rafyalarda t bbi ...
3 saat önce
 • MASKOM PLAST K SAN. VE T C.LTD. T .
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MASKOM; Plasti in oldu u her yer de var olma amac ile s rd r lebilir b y me yolculu una 2007 y l nda ba lam t r. Plastik sekt r nde, k sa s rede s z sahibi Global bir marka olan MASKOM; sekt r deneyimi, ileri teknoloji ...
5 saat önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Pierre Cardin - Cacharel Markam z n G neydo u Anadolu B lgesinde bulunan ma azalar nda, Markan n belirlenmi g rsel standartlar na uygun olarak a lmas n sa lamak, Sorumlu oldu u ma azalarda g rsel standartlar n ...
5 saat önce
 • Anadolu M hendislik Metalurji Refrakter ti.
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Muhasebe alan nda tecr beli olan. Mikro program n kullanabilen. Personel ve maliyet muhasebesini bilen. Referans verebilen . z m odakll olan ve ileti im becerisi y ksek.
5 saat önce
 • Anadolu M hendislik Metalurji Refrakter ti.
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER METALURJ , K MYA, MAK NA, MALZEME VEYA SERAM K M HEND SL B L MLER NDEN MEZUN OLMAK REFRAKTER HAKKINDA B LG VE TERC HEN TECR BE SAH B OLMAK AKT F EHL YETL SEYAHAT ENGEL N N ...
5 saat önce
 • SANKO HOLD NG A. .
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin letme, ktisat ve End stri M hendisli i vb. b l mlerinden mezun, Genel muhasebe, periyodik b t e haz rlama, kontrol ve raporlama, t ek d zen hesap plan , finansal tablo yap s na hakim, ...
bir gün önce
 • G L-PA TEM ZL K MAD.GIDA -DA ITIM TA IMACILIK SAN.VE T C.LTD. T .
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Algida Distrib t r olan firmam zda g revlendirilmek zere, a a daki niteliklerde motivasyonu y ksek, ba ar odakl , sat alan nda kariyer hedefleyen tak m arkada lar ar yoruz. Tercihen n Lisans veya Lisans mezunu Tercihen ...
bir gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. . b nyesinde Gaziantep'te bulunan okulumuzda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler Tercihen MYO lar n Bilgisayar veya Elektronik b l mlerinden mezun, Benzer g revlerde en az 2 y l tecr beli, 20 ve zeri ...
bir gün önce
 • T MAC AGRO AVRASYA Z RAAT SAN VE T C A. .
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Timac Agro, 1959 y l nda Fransa n n Saint Malo kentinde kurulmu Frans z Groupe Roullier in Bitki ve Hayvan Besleme alan nda faaliyet g steren bir i tirakidir. 40 lkede faaliyet g steren Timac Agro, g c n 62 y ll k ...
bir gün önce
 • GOSKAO LU ET LOKANTACILIK GIDA ENERJ MADENC L K TUR.SAN.T C.LTD. T .
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI 4 Y ll k veya 2 Y ll k y ksek okul mezunu Muhasebe departman nda en az 4 y l al m beyanname ba lama s recine kadar olan t m i ve i lemleri yapabilen, d nem sonu cari hesap mutabakatlar yapabilen Tercihen maliyet ...
bir gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Gaziantep te bulunan liselerimizde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 2 senelik deneyime sahip, Pedagojik formasyon sahibi, MS Office programlar na ...
bir gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Gaziantep te bulunan liselerimizde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 2 senelik deneyime sahip, Tercihen ngilizce bilen, Pedagojik formasyon sahibi ...
bir gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Gaziantep te bulunan liselerimizde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 2 senelik deneyime sahip, Tercihen ngilizce bilen, Pedagojik formasyon sahibi ...
bir gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Gaziantep te bulunan liselerimizde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 5 senelik zel okul ve y neticilik deneyimine sahip, MS Office programlar na ...
bir gün önce
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar A. b nyesinde Gaziantep te bulunan liselerimizde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, En az 2 senelik deneyim sahibi, Pedagojik formasyon sahibi, MS Office programlar na ...
bir gün önce