Nerede

Gaziantep (79 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Bilfen E itim Kurumlar A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Bilfen E itim Kurumlar na A. . b nyesindeki Gaziantep'te bulunan anaokulunda g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler niversitelerin M zik retmenli i b l m nden mezun, leti im becerisi y ksek, renmeye ve geli ime a k, Tak m al mas na yatk ...
6 saat önce
 • McDonald's
 • Gaziantep
Açıklama: '' De erli s r c ler, McDonald's al ma prensiplerine ili kin haz rlanm olan video' yu yukar da bulunan alandan izleyebilirsiniz Kendisine verilen kaliteli r n belirtilen standart s reler er evesinde eksiksiz ve zaman nda misafirin adresine ...
22 saat önce
 • McDonald's
 • Gaziantep
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
22 saat önce
Açıklama: Kuveyt merkezli Alshaya Grubu 2002 y l nda, T rkiye deki operasyonuna ba lam t r. Bug n, Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma azac l k operasyonlar n y r tmektedir. Bath and ...
bir gün önce
Açıklama: A klamas T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir gün önce
Açıklama: A klamas T rkiye de 300, yurt d nda ise 150 yi a k n ma aza say s ile ya am alanlar n g zelle tiren d nya markas English Home ailesinin bir par as olmak ister misin? Ma azada sat a sunulan r nlerimizi m teriye sunmak ve sat n ger ekle tirmek, r ...
bir gün önce
 • Envoy Laboratuvar Hizmetleri
 • Gaziantep
Açıklama: TANIMI Envoy Laboratuvar Hiz. Tic.Ltd. ti. b nyesinde g revlendirilmek zere analiz ve raporlama personeli al nacakt r. niversitelerin; G da M h,End stri M h,Kimya M h., evre M h.,Kimyager,Fizik,Biyolog, evre Teknikeri,Makine Teknikeri,Kimya ...
bir gün önce
 • McDonald's
 • Gaziantep
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
2 gün önce
 • SZD GRUP
 • Gaziantep
Açıklama: -B Y K B R EK B N PAR ASI OLMAK STEYEN, - ALI MALARIN D ZENL OLARAK RAPORLANMASI, -B REYSEL PERFORMANSA NANAN,HEDEF SONU ODAKLI, - R N VE H ZMETLER N TANITIMI VE SATI INI GER EKLE T RMEK, -SORUMLU OLUNAN B LGE ER S NDEK M TER LER Z YARET ETMEK, ...
2 gün önce
Açıklama: T rkiye'nin en h zl b y yen ak lalmaz lezzet dura Tavuk D nyas n n Gaziantep Prime Mall AVM 'de restoran m zda g revlendirilmek zere; "A I YARDIMCISI / TAVACI ar yoruz! Restoran n genel i leyi d zeni bilgisine sahip, Tak m al mas na yatk n, G da ...
3 gün önce
 • ISS TES S Y NET M H ZMETLER
 • Gaziantep
Açıklama: Gaziantep ilindeki projelerimizde g revlendirilmek zere; 20-38 ya aral nda Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam Temizlik alan nda en az 1 y l deneyimli Tak m al mas na yatk n Temizlik Personeli Aranmaktad r. Gaziantep'te ikamet art ...
3 gün önce
 • Flo Ma azac l k
 • Gaziantep
Açıklama: Pozisyonla ilgilenen adaylar n n yaz lar nda; Engellerini net olarak ifade etmelerini rica ederiz. e al nacak olan ki iler ; FLO ma azalar m zda sat dan man pozisyonunda g rev yapabilecektir. Gereksinimler: lk retim mezunu, T rkiye Kurumu na kay ...
3 gün önce
 • Madame Coco
 • Gaziantep
Açıklama: Perakende Sekt r nde T rkiye ve 17 farkl lkede 93 ehirde toplam 300' n zerinde ma azas yla T rkiye'nin en ba ar l Ev Tekstili & Dekorasyon r nleri markas olan ve d nya markas olma yolunda yurt d nda b y yen Madame Coco firmam z n Gaziantep ...
5 gün önce
 • Global Desing
 • Gaziantep
₺6.000 ₺10.000 aylık
Açıklama: Tan m Pronet ev ve i yerleri i in g venlik z mleri sunan T rkiye nin lider elektronik g venlik firmas d r. 1995 y l nda kurulan Pronet, t m T rkiye ye yay lan, 200 bine yak n abone ve 1 milyonun zerinde kullan c ya geni kapsaml ve yenilik i z ...
5 gün önce
Açıklama: Ma aza Y neticili i konusunda en az 3 y l deneyimli, En az Lise, Tercihen niversite mezunu, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Analitik d nen ve ileti im becerileri y ksek, Ki isel imaj na nem veren, D a d n k, dinamik ve moday yak ...
6 gün önce
 • Pepolicity Technology Inc
 • Gaziantep
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI FCTU, Farkl Candan Tutkulu Uzman kadrosu ile 14 y ld r s re gelen ilklerin ve benzersiz hizmetlerin sunuldu u yerli bir gayrimenkul sat ve kiralama irketidir. FCTU Dan manlar irket akademisinden ald klar e itimler ...
6 gün önce
 • G neydo u Anadolu Ev Aletleri Paz Tic A. .
 • Gaziantep
Açıklama: Kurumsal firmam zda r n tan t m yapacak al ma arkada lar al nacakt r. Tan t mlar m z ailelere zel ve randevu sistemi ile yap lmaktad r. Servis ara lar m z mevcuttur. Saha i i de ildir. Deneyimli ya da deneyimsiz kad n eleman al nacakt r.
6 gün önce
 • Netok Global
 • Gaziantep
Açıklama: N ART: AKT F ARA KULLANIMI / SEYAHAT ENGEL OLMAMASI D g r n e nem veren Toplant ve randevular organize edebilen Y neticiler i in seyahat d zenlemeleri yapabilen, Toplant lar esnas nda gerekli notlar tutabilen D zg n bir diksiyona sahip Tempolu i ...
6 gün önce
 • Netok Global
 • Gaziantep
Açıklama: Firmam z G mr k M avirli i Sekt r zerine kurulu bir firmad r. e itli illerde ubelerimiz ve al anlar m z bulunmakta olup, n Muhasebe konusunda deneyimli Tek d zen hesap plan na hakim, E-fatura, E-ar iv i lemlerine hakim, Cari hesap mutabakat ...
6 gün önce
 • McDonald's
 • Gaziantep
Açıklama: '' De erli s r c ler, McDonald's al ma prensiplerine ili kin haz rlanm olan video' yu yukar da bulunan alandan izleyebilirsiniz Kendisine verilen kaliteli r n belirtilen standart s reler er evesinde eksiksiz ve zaman nda misafirin adresine ...
6 gün önce