Nerede

Gaziantep (102 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
Açıklama: Tan m Coldwell Banker ATEN Gayrimenkul olarak GAZ ANTEP b lgesinde faaliyet g stermekte ve h zla b y mekteyiz.Gayrimenkul sekt r nde y ld z olmay hedefleyenlere;Ba ar n n vazge ilmez unsuru olan yurti i ve yurtd e itim ve etkinliklere kat l m ...
20 saat önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m klimlendirme sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, do algaz d n m ve di er s tma z mlerinde kurumsal Taahh t hizmeti sa layarak T rkiye' nin lider firmas haline gelmi tir. T rkiye' nin 6 b lgesinde 53 ...
bir gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m klimlendirme sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, do algaz d n m ve di er s tma z mlerinde kurumsal Taahh t hizmeti sa layarak T rkiye' nin lider firmas haline gelmi tir. T rkiye' nin 6 b lgesinde 53 ...
bir gün önce
Açıklama: Auto req ID: 276690BR Job Description Ayl k ve Y ll k irket sat hedeflerini cirosal ve tonajsal olarak ger ekle tirmek Ekip geli imine destek olup sorumlulu undaki b lgede i ini b y tmek irket standartlar n sa lamak ve geli tirmek M teri ili ...
2 gün önce
 • G GROUP
 • Gaziantep
Açıklama: Gi Group i g c piyasas n n geli imi i in hizmet veren, d nyan n nde gelen irketlerinden biridir. Hizmet verdi i lokasyonlarda, d nemsel ve s rekli i ili kileri, se me ve yerle tirme, K dan manl , e itim ve bir ok ilgili tamamlay c alanlarda ...
2 gün önce
 • DAVET OTOMOT V T CARET VE SANAY L M TED RKET
 • Gaziantep
Açıklama: Mal kabul, besleme, toplama, sevkiyat, iade gibi t m depo operasyonlar nda g rev almak. Gelen r nlerin raflara yerle tirilmesini sa lamak, El terminallerine girilen sipari lerin, r nlerin raflardan eksiksiz bir ekilde toplanmas n yerine getirmek ...
2 gün önce
 • Imperial Form G zellik San ve Tic Ltd ti
 • Gaziantep
Açıklama: Poliklini imiz i in Sekt rde deneyimli veya deneyimsiz yeti tirilmek zere zay flama cihazlar ile i lemleri ger ekle tirebilecek, uzmanlar asiste edebilecek bayan al ma arkada lar aramaktay z. Maa Bilgisi: 10.000 TL Gereksinimler: al ma Yeri: ...
2 gün önce
 • Imperial Form G zellik San ve Tic Ltd ti
 • Gaziantep
Açıklama: Al nan e itimler do rultusunda cihaz ile zay flama i lemi ger ekle tirecek yeti tirilmek zere uzman personel. Gereksinimler: al ma Yeri: stanbul - Asya stanbul - Avrupa zmir Ankara Bursa Antalya Gaziantep GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sekt rde nc ...
2 gün önce
 • ISS PROSER KORUMA VE G VENL K H ZMETLER
 • Gaziantep
Açıklama: Firmam z b nyesinde g revlendirilmek zere; - 20 - 39 ya aral nda, - En az lise Mezunu, - Antep'te 'da ikamet eden veya edebilecek olan, - zel G venlik Sertifikas na ve zel G venlik Kimli ine sahip, - Askerli ini yapm veya muafiyeti olan, Hatem ...
2 gün önce
 • NAL SENTET K DOKUMA SAN. VE T C. A.
 • Gaziantep
Açıklama: Tan m Gaziantep Organize Sanayi B lgesinde dokuma ve esnek ambalaj retimi yapan firmam zda, bilgisayar sistemlerinin kontrol n sa layacak, donan m ve yaz l m kuracak, yap land racak ve teknik sorunlar zecek, " Bilgi lem Destek Personeli " al ...
2 gün önce
 • PAMUK ELEKTRON K TUR ZM REKLAM N .VE T C.A.
 • Gaziantep
₺4.250 ₺4.500 aylık
Açıklama: Tan m GAZ ANTEP'te kamet eden ehrin merkezinde bulunan 3 y ld zl otelde Otelin kat temizli inden sorumlu Otel Genel temizlik ve d zeninden sorumlu "Temizlik G revlisi" aranmaktad r. BAY & BAYAN Aranan Nitelikler GAZ ANTEP'te kamet eden Daha nce ...
2 gün önce
 • PAMUK ELEKTRON K TUR ZM REKLAM N .VE T C.A.
 • Gaziantep
₺4.250 ₺5.000 aylık
Açıklama: Tan m PAMUK A GRUP 1984 y l nda ba layan, 35 y ll k ticari ge mi ine dayal bilgi ve deneyimi zerine, Otel, Sat , Kiralama gibi farkl sekt rlerinde hizmet veren firmad r. Sosyal Medya y netimi, Adverse kullanabilen, sponsorlu kabilen, Grafik ...
2 gün önce
 • PAMUK ELEKTRON K TUR ZM REKLAM N .VE T C.A.
 • Gaziantep
₺4.250 ₺5.000 aylık
Açıklama: Tan m PAMUK A GRUP 1984 y l nda ba layan, 35 y ll k ticari ge mi ine dayal bilgi ve deneyimi zerine, Otel, Sat , Kiralama gibi farkl sekt rlerinde hizmet veren firmad r. Sosyal Medya y netimi, Adverse kullanabilen, sponsorlu kabilen, Grafik ...
2 gün önce
 • PAMUK ELEKTRON K TUR ZM REKLAM N .VE T C.A.
 • Gaziantep
₺4.250 ₺6.000 aylık
Açıklama: Tan m ehir merkezimizde bulunan Otelimizde; Otel mutfak, eksikliklerini belirleyip temizli inden, d zeninden, servisinden sorumlu olacak Otel misafirlerine A k B fe kahvalt servisi ve orba haz rlayacak. Gerekti inde Izgara, sulu yemek, meze ve ...
2 gün önce
 • PAMUK ELEKTRON K TUR ZM REKLAM N .VE T C.A.
 • Gaziantep
₺4.250 ₺5.000 aylık
Açıklama: Tan m PAMUK A GRUP 1984 y l nda ba layan, 35 y ll k ticari ge mi ine dayal bilgi ve deneyimi zerine, Otel, Sat , Kiralama gibi farkl sekt rlerinde hizmet veren firmad r. Sosyal Medya y netimi, Adverse kullanabilen, sponsorlu kabilen, Grafik ...
2 gün önce