Nerede

Giresun (31 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Opet Petrolc l k A. .
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili lisans b l mlerinden mezun z m odakl , disiplinli, dinamik, zg veni y ksek, tak m al mas na yatk n, ileti im becerileri geli mi ve insan ili kilerinde ba ar l , Yeterli seviyede mesleki teknik ...
12 saat önce
 • Alliance Healthcare Yat r m Holding A. .
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Alliance Healthcare Ecza Deposu Ordu ubesi ne ba l Giresun Cep Deposu'nda g revlendirilmek zere; niversitelerin Eczac l k fak ltelerinden mezun, Raporlama ve analiz yapabilecek, MS Office programlar na hakim, Erkek ...
bir gün önce
 • Shaya Saha
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Shaya 2002 y l nda, Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun T rkiye yat r m olarak kurulmu tur. Shaya Moda-Haz r Giyim, G zellik-Bak m ve G da perakendecili i alanlar nda T rkiye'de temsil etti i uluslararas markalar n ma ...
bir gün önce
 • simya makina tak m san.tic.ltd. ti
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye nin kesici tak m reticileri aras nda bulunan Simya Makina , Giresun fabrikas nda tak m retim b l m nde g revlendirilmek zere karb r kesici tak m CNC Bileme b l m nde al acak ekip arkada aranmaktad r. M.Y.O yada ...
bir gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Giresun
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r. 18 ilde 32 ubesi bulunan 100 n zerindeki sat personeliyle m ...
2 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Giresun
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r. 18 ilde 32 ubesi bulunan 100 n zerindeki sat personeliyle m ...
3 gün önce
 • AY M HEND SL K DO ALGAZ MAK. N .B L M SAN.VE T C.A. .
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ay Grup; ay M hendislik, ay Elektromekanik n aat ve ISOMER Is tma So utma Merkezi A. . irketlerinden olu an bir topluluktur. Is tma, so utma, elektromekanik, in aat ve iklimlendirme alan nda zengin bir hizmet ...
4 gün önce
 • Özel kişi
 • Giresun
Açıklama: Bulancak pide restaurantta al mak zere ekip al mas na ve esnek saatlere uygun bay bayan arkada lara ihtiya vard r g r meler y z y ze yap lacakt r
8 gün önce
 • Giresun li Dam zl k S r Yeti tiricileri Birli i
 • Giresun
Açıklama: Giresun li Dam zl k S r Yeti tiricileri Birli i nde al t r lmak zere: -Tar msal Dan manl k Belgesi olan -Aktif ara kullanabilen -Dinamik -Bay, Bayan -Z RAAT M HEND S (ZOOTEKN B L M ), VETER NER HEK M, VETER NER SA LIK TEKN KER , HAYVAN YET T R C ...
13 gün önce
 • KADIN USTALAR PROJE Y NET M VE YAZILIM H ZMETLER L M TED RKET
 • Giresun
Açıklama: Tan m "T rkiye'nin Kad n Ustalar Projesi" ile erkek mesle i olarak tan nan mesleklerde on binlerce "Kad n Usta" yeti tirerek bir ok sekt rde ihtiya olan ara personel sorununa are olan ve bu vesile ile kad nlara kal c i z mleri sunan sosyal giri ...
13 gün önce
 • KADIN USTALAR PROJE Y NET M VE YAZILIM H ZMETLER L M TED RKET
 • Giresun
Açıklama: Tan m AKARYAKIT DOLUM PERSONELLER ALINACAKTIR. T rkiye'nin en b y k akaryak t irketinde g revlendirmek zere, akaryak t dolum personelleri al nacakt r. Tan m ; Akaryak t istasyonuna gelen m terileri g ler y zle kar lay p, akaryak t dolum i ...
13 gün önce
 • niteks
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI rme Konfeksiyon sekt r nde T rkiye nin ilk ihracat s aras nda yer alan niteks, 1990 y l nda zmir de kurulmu tur. Kendi tasar mlar n d nya markalar na pazarlayan niteks, g n m z n h zla de i en moda anlay na y n ...
13 gün önce
 • Cihan Elektronik Paz. n . San. ve Tic. LTD. T
 • Giresun
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu Tak m al mas na yatk n ve yo un i temposunda al abilecek leti im becerisi y ksek, diksiyonu d zg n, g ler y zl Teknolojiye merakl , g ncel de i iklikleri takip eden kna yetene i g l , 'Hedef ve Sat ' ...
14 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Giresun
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r.s tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes ...
15 gün önce
 • FORTES M HEND SL K
 • Giresun
Açıklama: Tan m Is tma sekt r nde 2006 y l ndan itibaren faaliyet g steren Fortes M hendislik, zellikle bireysel s tma sistemlerinde girmi oldu u t m illerde lider olmay ba arm bir firmad r. 18 ilde 32 ubesi bulunan 100 n zerindeki sat personeliyle m ...
15 gün önce