Nerede

Giresun (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 650 nin zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 11 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren Gratis, d nyan n nde ...
8 gün önce
  • T rkiye Finans Kat l m Bankas
  • Giresun
Açıklama: Biz T rkiye Finans ailesinde birlikte retip ba arman n de erini biliyor, ortak de erlere dayanarak s rekli ilerliyoruz. Giresun ube M d rl m zde yerini almaya haz r m s n? Aktif pazarlama faaliyetleri ile yeni m teri kazan m n sa lamak, Mevcut m ...
8 gün önce
Açıklama: Watsons Global Watsons, A.S. Watson Group un amiral gemisi konumundaki sa l k ve g zellik markas d r. Hong Kong da 1841 y l nda kurulan A.S. Watson Group, d nya ap nda 140.000'den fazla al an yla 27 pazarda 12 perakende markas alt nda 16.000 den ...
9 gün önce
  • S RAT KARGO
  • Giresun
Açıklama: Genel Nitelikler: Ta mac l k sekt r nde nc firmam z n ilgili Karadeniz B lge M d rl 'nde de erlendirilmek zere; niversitelerin 4 y ll k rg n e itim veren fak ltelerinden mezun, Sat konusunda en az 3 y l deneyimli, MS Office uygulamalar na h kim, ...
11 gün önce
  • Firma Ad Gizli
  • Giresun
Açıklama: Girsun'da bulunan banka projelerimizde de erlendirmek zere a a daki niteliklere uygun ''Temizlik Personeli'' aray m z bulunmaktad r; -En az ilk retim mezunu, -Yiyecek, i ecek hizmet sekt r nde tecr beli, -Misafir memnuniyetine nem veren, insan ...
19 gün önce
Açıklama: A klamas Ma aza sat ve operasyon hedeflerinin ger ekle tirilmesinde etkin rol almak, Ma azan n g nl k operasyonel s re lerinde g rev almak, Ma azan n g rsel standartlar n n uygulanmas ndan, depo ve reyonlar n d zeninden sorumlu olmak, kampanya d ...
21 gün önce
  • Dilek Grup
  • Giresun
Açıklama: ORDU ubemizde al acak Sat Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: Ekip al mas na yatk n, saha h kimiyeti sa layabilecek, nsan ili kilerinde ba ar l , Ehliyetli, Psikoteknik ve SRC 4 belgelerine sahip ya da alabilecek, Sat konusunda ...
25 gün önce