Nerede

Hatay (9 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Aktif Bank ta s n rlar n olmad bir deneyime ben de var m diyorsan, bu pozisyon tam sana g re. Bankam za Alternatif Sat Kanallar Destek ve Koordinasyon Ba kan olarak kat lacak ve birlikte harika i lere imza ataca m z ekip arkada m z belki de ...
9 gün önce
 • Vera Terc me ve Dil Hizmetleri
 • İskenderun
Açıklama: Hatay skenderun'da bulunan Terc me B romuzda al mak zere BAYAN proje sorumlusu olarak al acak personel al m yap lacakt r. Aranan nitelikler a a daki gibidir. lgilenen adaylar n CV'leri ile ba vuru yapmas ve kendilerini k saca zetleyen bir n yaz ...
15 gün önce
 • Toptal
 • İskenderun
Açıklama: About The Job Toptal developers work with speed and efficiency to deliver the highest quality of work. We are looking for someone who is passionate about their client s business, and ready to work on exciting projects with Fortune 500 companies ...
19 gün önce
 • LOR S PARF M
 • Antakya
Açıklama: Tan m 2006 y l nda kurulan Loris Parf m D nya ap nda 450 nin zerindeki ma azas ile kozmetik sekt r nde lider konumundad r. Senin Kokun mottosu ile 16 y ld r kozmetik sekt r nde hizmet vermektedir. AR-GE, retim ve perakendeyi tek at alt nda y ...
24 gün önce
 • Toptal
 • İskenderun
Açıklama: About The Job Toptal developers work with speed and efficiency to deliver the highest quality of work. We are looking for someone who is passionate about their client s business, and ready to work on exciting projects with Fortune 500 companies ...
26 gün önce
 • World Food Programme
 • Antakya
Açıklama: . WFP seeks candidates of the highest integrity and Professionalism who share our humanitarian principles. Selection of staff made on a competitive basis, and we are committed to promoting diversity and gender balance. Female and qualified ...
26 gün önce
 • T rkiye Bankas
 • İskenderun
Açıklama: Bankam z Genel M d rl k b l mlerinin, yurt i i, yurt d ubelerinin, bilgi sistemleri ile teknolojilerinin ve y netimini kontrol etti i i tiraki olan kurulu lar n n denetiminde g revlendirilecek al ma arkada lar ar yoruz. T m Kurul yeleri, bankac ...
27 gün önce
 • Toptal
 • İskenderun
Açıklama: About The Job Toptal developers work with speed and efficiency to deliver the highest quality of work. We are looking for someone who is passionate about their client s business, and ready to work on exciting projects with Fortune 500 companies ...
bir ay önce
Açıklama: About Appen Appen collects and labels images, text, speech, audio, video, and other data used to build and continuously improve the world s most innovative artificial intelligence systems. Our expertise includes having a global crowd of over 1 ...
bir ay önce