Nerede

Honaz (19 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • AZUR A. .
 • Honaz
Açıklama: GENEL N TEL KLER *Erkek adaylar i in askerlik g revini tamamlam , *Aktif ara kullanabilen, TANIMI *Tekstil sekt r sat pazarlama/ihracat operasyon alan nda en az 2 y l deneyimli, * yi derecede ngilizce ve tercihen ikinci bir yabanc dil bilen, * ...
2 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI irket stratejilerine ve standartlara uygun olarak; r n, makine ve kal p teknolojileri geli tirmek, sistem ve proses optimizasyonu i in her t rl ara t rma ve geli tirme faaliyetini y netmek, ileri m hendislik ...
6 gün önce
 • Roarcraft
 • Honaz
Açıklama: Grafik Tasar m Asistan Markam z grafik tasar m ve g rsel hikaye anlat m na nem vermektedir. Marka dilimizi anlay p ihtiya lar m z kar layacak kreatif y n a r basan ekip arkada ar yoruz. Beklentilerimiz: Denizli'de ikamet ediyor olmak Web ...
8 gün önce
 • STEK DEN ZL OKULLARI
 • Honaz
Açıklama: STEK Denizli Okullar 2022-2023 E itim retim Y l i in S n f retmeni aray bulunmaktad r. Adaylarda aranan zellikler niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, STEK okullar n n misyon, vizyon, hedeflerine ve kurum k lt r ne uyum sa layabilecek ...
9 gün önce
 • h-u Z r Dergisi
 • Honaz
Açıklama: Eserlerinizi Bekliyoruz. (g n ll l k esast r) ster makale, ister iir yaz. ster hikaye, ister destan yaz. stersen resim iz, foto raf ek, ark s yle, iir oku. Sen sanat n icra et bize g nder. Bundan b yle sesini duyurabilece in eserlerini herkese a ...
11 gün önce
 • MS HOME TEXTILE
 • Honaz
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI MS Uluslararas Tekstil olarak asl nda biz bir reticiden daha fazlas y z. Denizli de faaliyet g stermekte ve ev tekstili zerine geni bir r n yelpazesi sunmaktay z. Pazarlama, tasar m ve ara t rma ekiplerimiz ile ...
13 gün önce
 • TUR YA MAK NA N . ve TAAH. SAN. T C. LTD. T .
 • Honaz
Açıklama: niversitelerin Makine m hendisli i b l mlerinden mezun, Tecr beli ya da yeti tirilmek zere, Teknik izim okuyabilen, Tedarik zinciri olu turabilen ve yeni tedarik iler bulabilecek, Tedarik edilen r nlerin sipari inden, t m s re lerinden ve ...
14 gün önce
 • VAROLAN OTOM. SAN. VE TIC. A.S.
 • Honaz
Açıklama: The ideal candidate will be responsible for overseeing the Sales teams' operations and strategies. By researching market trends and conducting competitor analysis, you will develop and implement sales strategies. Responsibilities Develop and ...
14 gün önce
 • Halmer Tekstil
 • Honaz
Açıklama: - Planlara g re i emirlerinin olu turulmas - G nl k ve haftal k retim planlar n n takip edilmesi - Yeni r n stok kodlar n n a lmas - Kapasite fire retim verimlilikleri ile ilgili g nl k haftal k ve ayl k raporlar n haz rlanmas
15 gün önce
Açıklama: Bireysel direkt sat saha bankac l birimimize, bireysel, t zel kredi kart ve bunlara ba l t m r nlerin (kredi, kmh vb.) sahada aktif olarak sat n ger ekle tirebilecek, a a daki kriterlere uygun ekip arkada lar aramaktay z. Aranan nitelikler; En ...
16 gün önce
 • Anadolu Etap
 • Honaz
Açıklama: irketimizin ivril Fabrikas 'nda g revlendirilmek zere " Sa l ve G venli i Uzman ar yoruz; GENEL N TEL KLER C S n f Sa l ve G venli i Uzman Sertifikas na sahip, niversitelerin M hendislik Programlar ndan mezun, (Tercihen evre M hendisi) Sa l ve G ...
16 gün önce
 • Filtorq Filtre thalat hracat San.Tic.A. .
 • Honaz
Açıklama: a klamas Firmam z 1973 y l nda Denizli de kurulmu olup; filtre, madeni ya , oto bak m r nleri ve st b imalat ile al ma hayat na ba lam t r. Kurucular m z n, filtre sekt r nde uzun y llar edindi i deneyim ve bilgi birikimini y ksek teknoloji ...
23 gün önce
 • ROARCRAFT
 • Honaz
Açıklama: RET M AS STANI E er Roarcraft' biraz incelediysen r nlerin tamamen elde haz rland n fark etmi sindir. r nlerimizin hem el yap m olmas hem de belirli kalite standartlar n sa lamas bizim i in olduk a nemli. Beklentilerimiz: Deri r nleri istenen ...
23 gün önce
 • Aydem Yenilenebilir Enerji
 • Honaz
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI T rkiye de enerji sekt r nde ezberleri y kan yakla m m z ve ilkleri hayata ge irme azmimizle elektrik retimi, da t m ve perakende alanlar nda faaliyet g steriyoruz. 40 y ll k k kl tarihimizde oldu u gibi bug n de 11 ...
24 gün önce
Açıklama: Sen de bu heyecan verici ba ar n n bir par as olmak ister misin? Trendyol'da amac m z; Teknoloji ile ticaret yapmay kolayla t rarak lkemize ve ekosistemimize en b y k pozitif etkiyi yaratan ekip olmak! 2010 y l nda, m terilerimize ve KOB 'lere ...
24 gün önce
 • 1
 • 2