Nerede

İskenderun (7 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: Aktif Bank ta s n rlar n olmad bir deneyime ben de var m diyorsan, bu pozisyon tam sana g re. Bankam za Alternatif Sat Kanallar Destek ve Koordinasyon Ba kan olarak kat lacak ve birlikte harika i lere imza ataca m z ekip arkada m z belki de ...
9 gün önce
  • Vera Terc me ve Dil Hizmetleri
  • İskenderun
Açıklama: Hatay skenderun'da bulunan Terc me B romuzda al mak zere BAYAN proje sorumlusu olarak al acak personel al m yap lacakt r. Aranan nitelikler a a daki gibidir. lgilenen adaylar n CV'leri ile ba vuru yapmas ve kendilerini k saca zetleyen bir n yaz ...
15 gün önce
  • Toptal
  • İskenderun
Açıklama: About The Job Toptal developers work with speed and efficiency to deliver the highest quality of work. We are looking for someone who is passionate about their client s business, and ready to work on exciting projects with Fortune 500 companies ...
19 gün önce
  • Toptal
  • İskenderun
Açıklama: About The Job Toptal developers work with speed and efficiency to deliver the highest quality of work. We are looking for someone who is passionate about their client s business, and ready to work on exciting projects with Fortune 500 companies ...
26 gün önce
  • T rkiye Bankas
  • İskenderun
Açıklama: Bankam z Genel M d rl k b l mlerinin, yurt i i, yurt d ubelerinin, bilgi sistemleri ile teknolojilerinin ve y netimini kontrol etti i i tiraki olan kurulu lar n n denetiminde g revlendirilecek al ma arkada lar ar yoruz. T m Kurul yeleri, bankac ...
27 gün önce
  • Toptal
  • İskenderun
Açıklama: About The Job Toptal developers work with speed and efficiency to deliver the highest quality of work. We are looking for someone who is passionate about their client s business, and ready to work on exciting projects with Fortune 500 companies ...
bir ay önce
Açıklama: About Appen Appen collects and labels images, text, speech, audio, video, and other data used to build and continuously improve the world s most innovative artificial intelligence systems. Our expertise includes having a global crowd of over 1 ...
bir ay önce