Nerede

Isparta (68 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Addax Denizli
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER Tercihen niversite mezunu, Ma azac l k sekt r nde y netici olarak deneyimli, Personel idaresi, r n y netimi ve stok takibi, ma aza g rsel d zeni konular nda tecr beli, Tak m al mas n benimsemi , ekibini y nlendirebilen, geli ...
2 saat önce
 • ORMA A.S.
 • Eğirdir
Açıklama: ORMA A. . Isparta i yerinde Muhasebe efi pozisyonunda al t r lmak zere, niversitelerin letme, ktisat, Maliye b l mlerinden mezun adaylar aranmaktad r. Aranan Nitelikler irketimizin muhasebe i lerini kamu ve 3.ki iler nezdinde kanunlara ve irket ...
2 saat önce
Açıklama: Tan m Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
12 saat önce
 • KAYI MERMER SANAY VE T CARET LTD. T .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Isparta'da faaliyette bulunan mermer fabrikam zda istihdam edilmek zere; Yurti i ve Yurtd pazarlama faaliyetlerini ve ihracat operasyonlar n y r tebilecek, yi derecede ngilizce bilen, Yurti i ve yurtd seyahat engeli ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma aza M d r pozisyonunda en az 5 y l deneyimli, Tercihen niversite, meslek liselerinin pazarlama veya perakende b l mlerinden mezun, Tercihen ngilizce bilen, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Ki isel imaj ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Haz r giyim alan nda ve ma azac l kta 3 y l deneyimli, Ma aza sat lar n n hedefler do rultusunda ger ekle tirilmesine destek olacak, Ki isel imaj na nem veren, Moday takip eden, Askerlik hizmetini ...
bir gün önce
 • BE LER KURUYEM GIDA ML.PAZ.T C.A.
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI G REV VE SORUMLULUKLAR Genel i plan na uyumlu insan kaynaklar stratejileri ve giri imleri geli tirmek, yeri kurallar ve d zenin sa lanmas gibi politika ve prosed rleri olu turmak, Personelin istek ve ikayetlerine geri ...
bir gün önce
 • Metamar Mermer Granit A. .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tan m Isparta da bulunan merkez fabrikam zda g revlendirilmek zere niversal torna ve freze kullanabilen ekip arkada lar aranmaktad r. Aranan Nitelikler Tercihen Meslek Liselerinin tesviye veya metal i leri b l ...
bir gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma aza Y neticili i konusunda en az 3 y l deneyimli, En az Lise, Tercihen niversite mezunu, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Analitik d nen ve ileti im becerileri y ksek, Ki isel imaj na nem veren, D a d ...
bir gün önce
 • Kahve D nyas
 • Isparta
Açıklama: 2004 y l nda Emin n nde ba layan hik yesiyle bug n ba ta T rkiye olmak zere ngiltere, Romanya, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi e itli lkelerde 220 i a k n ma azas bulunan, T rkiye nin en sevilen kahve ve ikolata zinciri Kahve D nyas n n dinamik ...
2 gün önce
 • N LAY ZER
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI KOLT, savunma sanayiine y nelik g elektroni i r nleri tasarlamak ve retmektedir. Bug ne kadar kara, hava ve deniz platformlar nda bir ok farkl projeyi ba ar yla tamamlam olan firmam z, yurt i i ve yurt d projeleriyle b ...
3 gün önce
 • Bur F r n
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bur F r n ailesinde al acak hayata bak pozitif, ara t r rken heyecanl , i ini yaparken tutkulu bunlarla beraber sorumluluk hissi g l ve z disiplini geli mi ekibimize katk sa layacak ve bu ...
3 gün önce
 • METRO M HEND SL K GIDA MADDELER SAN. VE T C. LTD
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI n aat sekt r nde faaliyet g steren Firmam z n Isparta Merkez Ofisinde g revlendirilmek zere " nsan Kaynaklar Uzman " aramaktay z. GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan Kaynaklar alan nda ...
4 gün önce
 • METRO M HEND SL K GIDA MADDELER SAN. VE T C. LTD
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler Sat n Alma departman nda g revlendirilmek zere; niversitelerin tercihen Mimarl k veya n aat M hendisli i b l mlerinden mezun, Sat n Alma alan nda en az 3 y l deneyimli, Piyasada ve in aat ...
5 gün önce
 • LAV MEDYA YAYINCILIK REKLAM YAZILIM TASARIM ORGAN ZASYON SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Gold Stamp Ajans Medya Yay nc l k ve Lav Medya Grup lkenin en b y k ajans d r. lke ap nda y llard r kaliteden d n vermeden al an bu ajanslar grubu, nitelikli kadrosuyla b y meye giderek 2021 y l nda lke ap nda ubele me ...
6 gün önce