Nerede

Isparta (14 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • McDonald's
 • Isparta
Açıklama: al aca McDonald s restoran nda en iyi Kalite,Servis,Temizlik ve De eri sa lamak zere verilen g revleri yerine getirir. al t b lgede standartlara uymak art yla en do ru ekilde hareket eder ve bu al malar yaparken i arkada lar , y neticileri ve ...
3 gün önce
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam z n Isparta Merkez'deki deposunda g revlendirilmek zere; - End stri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Y ksekokullar n n tercihen Mekatronik -Elektrik - Elektronik B l mlerinden mezun, - ...
7 gün önce
 • Birevim Tasarruf Finansman Anonim irketi
 • Isparta
Açıklama: Tan m Tasarruf Finansman y ntemiyle bireylerin tasarruflar n s ra d ba ar hikayelerine d n t ren B REV M, d k maliyetli ve insan merkezli yeni z mleriyle tasarruf sahiplerinin finansal ihtiya lar n kar lamaktad r. Kuruldu umuz g nden bu yana ...
8 gün önce
 • MAD PARFUMEUR
 • Isparta
Açıklama: T rkiyenin parf m markas Mad Parfumeur, ma azalar nda g rev alacak Ma aza Sat Dan manlar ar yor. Mad Parfumeur perakende ma azam zda g rev alarak markam z temsil etmek, Merkez y netim taraf ndan belirlenen sat hedeflerini yakalamak, T keticilere ...
8 gün önce
Açıklama: Gratis Ve D Ticaret A. . 2009 y l nda Sedes Holding b nyesinde kurulan Gratis, T rkiye ap nda 600 n zerindeki ma azas ile ki isel bak m sekt r nde lider konumundad r. G zel Bak Kendine mottosu ile 10 y ld r ki isel bak m sekt r nde hizmet veren ...
11 gün önce
 • Ajans Mikrofon Reklam Tan t m
 • Isparta
₺7.500 aylık
Açıklama: irketimizin g da ve fastfood sekt r ndeki markas i in; -- Tercihen daha nce g da sekt r nde al m -- letmecili i bilen -- Y neticilik vas flar na sahip -- Y neticilik deneyimi olan Ma aza m d r al nacakt r.
14 gün önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
15 gün önce
Açıklama: HD Holding, hakk yla d ar da yemek yeme deneyimini ula labilir k larak, bulundu u her pazarda T rk mutfa n n lider temsilcisi olmak vizyonuyla ve HD skender, HD D ner ve Pidem markalar yla T rkiye nin en b y k yerli restoran zinciridir. B y yen ...
15 gün önce
 • ESC DESTEK
 • Isparta
Açıklama: Depomuzda al acak BAY DEPO personelleri al nacakt r Arad klar m z; 18-42 ya aral nda Vardiyal al ma saatlerine uyum sa l yabilecek, Sorumluluklar ; Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere; Elektrikli ara lar n ...
18 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • Isparta
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere; Elektrikli ara lar n da t m ve batarya de i imini yapacak, Kepez ve evresinde ikamet eden, B s n f ehliyeti bulunan 18-35 ya aras personeller al nacakt r Gereksinimler: ...
19 gün önce
 • Metamar Mermer Granit Madencilik San. ve Tic. A. .
 • Isparta
Açıklama: Tan m Isparta Merkez Fabrikam z n Muhasebe Biriminde g revlendirilmek zere; Aranan Nitelikler - niversitelerin Muhasebe veya ilgili b l mlerinden mezun, - n Muhasebe alan nda en az 3 y l deneyimli, -Tercihen GMS muhasebe program n kullanan, -MS ...
19 gün önce
 • Koza Trendy nsan Kaynaklar Ve Organizasyon
 • Isparta
Açıklama: Elektrikli ara alan nda faaliyet g steren firmam zda g revlendirilmek zere; Elektrikli ara lar n da t m ve batarya de i imini yapacak, Isparta merkezde ikamet eden, B s n f ehliyeti bulunan, 18-35 ya aras personeller al nacakt r
20 gün önce
 • COSMETICA
 • Isparta
Açıklama: Ma aza m d r ne ba l olarak; r n kabul ve mal k i lemlerinin ger ekle tirilmesi ve kabul kriterlerine g re sisteme giri ini sa lamak, r n n depoya yerle imini ve d zenlenmesini sa lamak, Depodaki r nlerin bo alan reyonlara ula t r lmas n sa ...
24 gün önce
 • COSMETICA
 • Isparta
Açıklama: Ma azan n sat ve operasyonel s re lerinin y netimi ve ger ekle tirilmesinden sorumlu olmak, Mali, idari, operasyonel s re leri y netmek, Ekip yelerinin geli imini destekleyerek motivasyonu sa lamak, Sat performans n n artt r lmas i in gerekli ...
24 gün önce