Nerede

Isparta (71 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • VERA SO UTMA S STEMLER THALAT HRACAT SAN.VE T C.LTD. T .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Vera so utma sistemleri irketimizin Isparta / Merkez'de bulunan fabrikas nda g revlendirilmek zere MOB LYA RET M/MONTAJ USTASI aranmaktad r. TANIMI Fabrikam zda retmekte oldu umuz so utucu dolap, reyon ve sunum ...
bir gün önce
 • METRO M HEND SL K GIDA MADDELER SAN. VE T C. LTD
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI n aat sekt r nde faaliyet g steren Firmam z n Isparta Merkez Ofisinde g revlendirilmek zere " nsan Kaynaklar Uzman " aramaktay z. GENEL N TEL KLER niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan Kaynaklar alan nda ...
bir gün önce
 • Royal Cert Belgelendirme G zetim Hizmetleri A. .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Merhaba, RoyalCert, A tipi muayene kurulu u olup, T RKAK akreditasyonu ile 2005 y l ndan bu yana ISO 9001 ve ISO 14001 sistemlerinde belgelendirme hizmetleri sunan akredite bir belgelendirme kurulu udur. irketimiz, ...
bir gün önce
 • Özel kişi
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Algida Distrib t r olan firmam zda g revlendirilmek zere, a a daki niteliklerde motivasyonu y ksek, ba ar odakl , sat alan nda kariyer hedefleyen tak m arkada lar ar yoruz. Tercihen n Lisans veya Lisans mezunu Tercihen ...
2 gün önce
 • British Town Dil Okullar
 • Isparta
Açıklama: Tan m niversitelerin; ilgili b l mlerinden mezun-Kadrolu ya da Full Time al abilecek,- al ma prensiplerine sad k,-D g r n ne dikkat eden,-T m ya gruplar na hitap edebilecek,- z m odakl ,-Dil e itimini ama edinmi -Kurumumuzun misyonunu ta ...
2 gün önce
 • ISPARTA MENSUCAT SAN. T C. A.
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI * Makine M hendisli i veya Tekstil M hendisli inden mezun, * Deneyimli veya yeni mezun, * Tercihen deneyimli, 5 y l Tekstil fabrikalar nda al an, * Dinamik, ileti imi kuvvetli, z m odakl , tak m al mas na yatk n, * ...
3 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma aza M d r pozisyonunda en az 5 y l deneyimli, Tercihen niversite, meslek liselerinin pazarlama veya perakende b l mlerinden mezun, Tercihen ngilizce bilen, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Ki isel imaj ...
3 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Haz r giyim alan nda ve ma azac l kta 3 y l deneyimli, Ma aza sat lar n n hedefler do rultusunda ger ekle tirilmesine destek olacak, Ki isel imaj na nem veren, Moday takip eden, Askerlik hizmetini ...
3 gün önce
 • British Town Dil Okullar
 • Isparta
Açıklama: Tan m British Town Dil Okullar ISPARTA ubemizde g revlendirilmek zere; E T M DANI MANI al nacakt r. Aranan Nitelikler Isparta da faaliyet g steren British Town Dil Okullar 'nda g revlendirilmek zere,Sat Departman nda g rev alacak e itim dan ...
3 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Ma aza Y neticili i konusunda en az 3 y l deneyimli, En az Lise, Tercihen niversite mezunu, Ekip y netimi ve liderlik becerileri geli mi , Analitik d nen ve ileti im becerileri y ksek, Ki isel imaj na nem veren, D a d ...
3 gün önce
 • TAB G da Sanayi ve Ticaret A. .
 • Isparta
Gereksinimler: Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'de ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
4 gün önce
 • BE LER KURUYEM GIDA ML.PAZ.T C.A.
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI i tan m ; G dalar n i lenmesi, paketlenmesi ve korunmas i in yeni teknikler olu turmak, Hijyen ve g da g venli i standartlar n n kar lanmas n sa lamak, G da numunelerini test etmek, incelemek ve rapor yazmak, ...
5 gün önce
Açıklama: Tan m Ata Grubu'na ba l TAB G da Sanayi ve Tic. A. . 1994 y l nda kurulmu , 1995'te ilk BURGER KING restoran n stanbul'da a m t r. Bug n TAB G da a m oldu u restoran say s ve m teri hacmi ile sekt rde liderdir. TAB G da, Burger King den sonra b ...
5 gün önce
 • BE LER KURUYEM GIDA ML.PAZ.T C.A.
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI i tan m ; retim s re leri, personel gereksinimleri ve retim standartlar n belirlemek i in istatistiksel y ntemler uygulamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak, retim sorunlar n zmek, r n g venilirli ini en st d zeye ...
5 gün önce
Açıklama: Located in western Turkey, Isparta is known as the "City of Roses and Lavender" with important lavender and rose harvest festivals. An elevation from sea level of 1035 m. and mountains around, make this city a fantastic destination for winter ...
5 gün önce