Nerede

Isparta (43 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • FERTSA TARIM SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ARANAN N TEL KLER niversitelerin Ziraat M hendisli i ; Bitki Besleme, Bitki Koruma, Bah e Bitkileri, Tarla Bitkileri vb. b l mlerinin birinden mezun G bre ve g breleme, bitki besleme, bitki koruma konular na h kim G ...
10 saniye önce
 • Aegon Emeklilik ve Hayat
 • Isparta
Açıklama: AEGON T rkiye al anlar olarak biz m terilerimizin ihtiya lar na uygun g venilir finansal z mler sunar z. En iyi olmaya y nelik hedeflerinize ula mak istiyorsan z, AEGON T rkiye b y yen ekibine sizi davet ediyor. Antalya B lge'ye ba l olmak zere ...
16 saat önce
 • Vatan Bilgisayar San. Tic. A. .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Belki yeni mezunsunuz belki de bir al ma d nemini noktalad n z ama unutmay n her biti yeni bir ba lang t r. Sizi teknolojinin kral nda yeni bir ba lang yapmaya davet ediyoruz. En az lise mezunu ve tam bir teknoloji ...
23 saat önce
 • G rmen Group
 • Isparta
Açıklama: G rmen Group b nyesinde yer alan RAMSEY K P markam z n, Isparta ma azas nda g rev alacak "Ma aza M d r " aranmaktad r. M teri ihtiya lar n tespit ederek uygun r n ve hizmeti sunmak, Belirlenen ma aza hedefleri do rultusunda sat lar ger ekle ...
4 gün önce
 • Er-Bak r Elektrolitik Bak r Mam lleri
 • Isparta
Açıklama: uruldu u g nden bu yana kalite al malar na devam eden ve bug n itibariyle ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949 ve ISO 50001 belgelerine sahip olan ER-BAKIR alt b l mde belirtilen zelliklere sahip ve ailesinin yesi olmak isteyen ...
4 gün önce
 • OSC TEKSTIL TARIM GIDA SOGUTMA S STEMLERI NS.SAN.TIC LTD. T .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Firmam z n zbekistan Ta kent Lokasyonunda al acak, Muhasebe alan nda en az 10 y l deneyim sahibi, yi derecede Rus a bilen (tercihen ek olarak zbek e bilen) Muhasebe etik ve kurallar na hakim, Ekip al mas na yatk n, ...
6 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ebebek in Isparta ya Bulvar AVM'de bulunan ma azas nda z m odakl lider bir al an, *Bebekolog olarak g rev almak ister misin? *Bebekolog; Bebeklerin ihtiya lar ile ilgili bilgilenmi ve bildiklerini payla an ebebek al ...
7 gün önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Sekt r nde nc olan Banka M terimizin yeni ye i yeri kazan m sa lamak i in i yeri ziyaretleri ger ekle tirerek POS tan t m n n yap lmas ve sat n n sa lanmas konusunda yeni ekip arkada lar aramaktay z. POZ SYONUN GEREKT ...
7 gün önce
 • AHLANLAR GIDA SAN. ve T C. LTD. T
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ahlanlar Isparta Bal k leme Tesisinde g revlendirilmek zere a a daki nitelikleri sa layan Su r nleri M hendisi al nacakt r. niversitelerin Su r nleri Fak ltelerinden mezun Bal k leme- Paketleme Tesisinde al m , ...
7 gün önce
 • AEP ANADOLU ETAP PENKON GIDA VE TARIM R NLER SANAY VE T CARET A.
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI TANIMI Vardiyalarda fabrikan n t m birimlerinin koordinasyonunu, d zenini ve verimli al mas n sa lamak, retim hatlar n hammadde ve son r ne kadar kontrol alt nda tutmak; makine, personel ve al ma b lgelerinin hijyen ve ...
10 gün önce
 • LC Waikiki
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Isparta Ma azalar m zda g revlendirilmek zere; En az lise mezunu Ma azac l k sat konusunda en az 2 y l deneyimli MS Office programlar n kullanabilen Ekip al mas na Yatk n nsan ili kilerinde ba ar l renmeye ve geli meye ...
11 gün önce
 • DEM R YAPI N AAT T C.LTD. T
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ISPARTA MERKEZL OF S M ZDE ANT YELER M ZDE ALI TIRILMAK ZERE ANT YE EF , KAMU KURUM KURULU LARIN HALE LER NDE EN AZ 5 YIL DENEY ML N AAT M HEND S - ANT YE EF ARAYI IMIZ VARDIR. - KAMU KURUMLARI HALE LER N N TAK B , ...
11 gün önce
 • ORMA ORMAN MAHSULLER NTEGRE SAN. VE T C. A. .
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI GENEL N TEL KLER niversitelerin End stri veya letme M hendisli i b l m nden mezun, geli tirme s re lerinin metodolojisine hakim, . Minimum 3 y l tecr beli, Tak m al mas na yatk n, leti im, sunum ve raporlama becerileri ...
12 gün önce
 • ANDAY MAV DONANIM ELE. N . GIDA SAN. OTO. DI T
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun ( muhasebe, i letme, iktisat, maliye ) Firmam zda uzun vadeli al mak isteyen Esnek ve yo un al ma konusunda sorunu olmayan, yi derecede MS Office ( zellikle excel, word ve pow ...
13 gün önce
 • Anday Mavi Donan m - Turkcell leti im Merkezi
 • Isparta
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI En az lise mezunu, Teknolojiyi yak ndan takip eden s rekli kendini yenileyen, kna kabiliyeti y ksek, sonu odakl ve z m retebilen, Hedefli al abilen ve tak m halinde bu hedefleri ger ekle tirebilecek, Uzun s reli i d ...
14 gün önce