Nerede

İstanbul (53035 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
Açıklama: mraniye yerle kesinde bulunan site projemizde al mak zere; Ge erli GG kimlik kart na sahip, Site sekt r nde deneyimli, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam , 25-45 ya aral nda, zel G venlik G revlisi al m olacakt r. leti im Mehmet Bey : 0 ...
49 saniye önce
 • Ab Kurumsal Dan manl k M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: AB M HEND SL K, i g venli i mevzuat kapsam nda, Ekipmanlar n n Periyodik Kontrol, denetim ve muayene alanlar nda hizmet vermektedir. Bah elievler losyonundaki Firmam zda mekanik periyodik kontrol/muayene m hendisi olarak al acak personelin a a ...
49 saniye önce
 • Mf Telekom
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Telekom nikasyon sekt r nde faaliyet g steren kurumumuzun stanbul- ekmek y merkezinde MAA + PR M + SGK + YOL + SABAH KAHVALTISI ve LE YEME imk nlar yla g revlendirilmek zere a a daki s re lerde destek olacak tak m arkada lar ar yoruz. ...
50 saniye önce
 • Enformak Plastik Teknolojileri
 • İstanbul
Açıklama: Bu kadro i in: 1. Meslek liselerinin Makine, CNC programlama, tesviye vb. b l mlerinden mezun, 2. Tala l retim sekt r nde benzer pozisyonda asgari 3 y l tecr beli, 3. Tala l retim tezg hlar n n kullan mlar , bak mlar hakk nda deneyimli, 4. l ...
50 saniye önce
 • Aka Global Plastik Ve Kal p Sanayi
 • İstanbul
Açıklama: Plastik ambalaj,kal p ve mutfak e yalar retimi konular nda faaliyet g steren firmam zda * Plastik Enjeksiyon konusunda tecr beli, * Ekip al mas na uyum sa layabilecek, * Makinelerin bak mlar ve tamiratlar konusunda destek olacak, * Kendini geli ...
50 saniye önce
 • Damra Ambalaj
 • İstanbul
₺4.000 aylık
Açıklama: stanbul Had mk y de bulunan fabrikam z n retim departman nda istihdam edilmek zere, En Az Lise Mezunu Tercihen Meslek liseleri veya Meslek Y ksek Okulu Mezunu Tecr beli yada Tecr besiz Yeti tirilmek zere Ekstr der operat r aray m z mevcuttur. ...
50 saniye önce
 • all Collection
 • İstanbul
Açıklama: * N MUSABE KONUSUNDA DENEY ML *LOGO VE T REVLER N OK Y B LEN *MODOKO SANAYI S TES ALI MA SAATLER NDE ALI ACAK * HRACAT DENEY M OLAN *EXEL ,WORD V.B PROGRAMLARI B LEN *REFARANS VEREB LEN
50 saniye önce
 • Polo Mobilya
 • İstanbul
Açıklama: Mobilya sekt r nde hizmet vermekte olan Masko'daki firmam za g revlendirmek zere; Mimari izim programlar nda tasar m ve izim yapabilen, yi derecede, Autocad, Photoshop, 3D Max ve Ms Office programlar n kullanabilen, Tercihen Yabanc dil ngilizce ...
50 saniye önce
 • Aka Global Plastik Ve Kal p Sanayi
 • İstanbul
Açıklama: PLAST K ENJEKS YON B L M NDE MAK NALARDA OPERAT R OLARAK G REVLEND R LMEK ZERE ELEMAN ALINACAKTIR
50 saniye önce
 • Aryum Metal
 • İstanbul
Açıklama: Fabrikam zda Mono blok Al minyum T p retim proseslerinde al acak, Pres Makine operat r ve yard mc lar ; -Teknik lise ve/veya meslek y ksek okulu mezunu, -Yatay eksantrik pres makinelerde al abilecek. -Kal k s k p takmada eli yatk n olan. - ...
50 saniye önce
 • Nnd Proje Yat r mlar
 • İstanbul
Açıklama: Kad k y Kozyata nda bulunan e-ticaret irketimize, En az 3 y l deneyimli Mikro Program n Bilen E-Fatura ve E-Ar iv Fatura S re lerine Hakim Genel Muhasebe Konusunda deneyimli Ula m Problemi olmayan Prezantab l bayan muhasebe al ma arkada ...
50 saniye önce
 • Rafinera
 • İstanbul
Açıklama: a layan'da bulunan merkez retim mutfa m zda g revlendirilmek zere; Dikkatli, detayc Ki isel hijyenine en st d zeyde nem g steren, Tercihen Avrupa yakas nda ikamet eden, a layan a ula m sorunu olmayan, Erkek adaylarda tercihen askerlik g revini ...
51 saniye önce
 • Altun Elektrik
 • İstanbul
Açıklama: Pendik Kurtk y'deki fabrikam zda g revlendirilmek zere; *Pendik veya Sultanbeyli il esinde ikame eden, (Sultanbeyli'den Servis bulunmaktad r) *Tercihen elektronik malzemeler, elektronik ve test konusunda bilgi sahibi, *Ayd nlatma r n montaj ...
51 saniye önce
 • A han Yemek
 • İstanbul
Açıklama: T RK YE GENEL NDE GIDA SEKT R NDE PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR. GARSON - OF R - BULA IK I - A I - A I YARDIMCISI- YEMEK DA ITIM Yat l al abilecek erkek adaylar i in; En az ilk retim mezunu, Ekip al mas na yatk n ve z m odakl , Fiziki yeterlili e ...
51 saniye önce
 • Turan Plastik
 • İstanbul
Açıklama: Plastik malzemeler retimi yapan firmam za a a daki kriterleri ta yan al ma arkada lar ar yoruz. * emirlerine uygun retimi yap lacak r nlerin oransal olarak hammaddelerini haz rlayacak, * Hammadde ve boya e itleri konusunda bilgili, * En az ...
51 saniye önce