Nerede

İstanbul (12895 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • D N ER LOJ ST K
 • İstanbul
Açıklama: irketimizin Arnavutk y'de bulunan Deposunda g rev alacak; - Lojistik Depo i leyi i ve uygulamalar konusunda deneyimli, - Lojistik Depolarda r n toplama, aktarma ve palet olu turma i lerinde g rev alm , - Tak m al mas na uyumlu, - Yo un al ma ...
51 saniye önce
 • United Services
 • İstanbul
₺7.435 aylık
Açıklama: ***ANADOLU YAKASI DANI MA VE G ZET M G REVL S *** Tuzla / Deri Sanayi B lgesinde Bulunan Lojistik Depo Projemize Tercihen Evli; 25 - 45 Ya Aras BAY ( ERKEK ) Dan ma ve G zetim Personel Al m Yap lacak. mkanlar : 6,935 TL Maa + 500 TL Yemek Kart ...
51 saniye önce
 • United Services
 • İstanbul
₺7.435 aylık
Açıklama: ***ANADOLU YAKASI DANI MA VE G ZET M G REVL S *** Adaylar L tfen Aramay n z lan n Ekran g r nt s al p whatsapp tan m racaat edebilirsiniz...! Tuzla / Deri Sanayi B lgesinde Bulunan Lojistik Depo Projemize Tercihen Evli; 25 - 45 Ya Aras BAY ( ...
51 saniye önce
Açıklama: STANBUL/AVRUPA YAKASI ARNAVUTK Y'de bulunan kurumsal LA firmam za TEM ZL K PERSONELLER aramaktay z. ALI MA SAATLER M Z; haftai i 07:30-17:00, haftasonu tatil eklindedir. 6000 TL + SGK + YEMEK + SERV S MKANI ARANAN N TEL KLER; -En az ilk retim ...
51 saniye önce
 • KFC T rkiye
 • İstanbul
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC tak m n n bir par as olmak zere; ekip yesi aray i erisindeyiz. KFC stanbul Kurtk y ...
51 saniye önce
 • KFC T rkiye
 • İstanbul
Açıklama: Faaliyetlerini D nyay besleyen lider irket vizyonu nda y r ten ve 145 lkede, 25.000 den fazla restoranla d nyan n en b y k restoran zincirlerinden biri olan KFC tak m n n bir par as olmak zere; ekip yesi aray i erisindeyiz. KFC Atak y NEF ( ...
51 saniye önce
 • Karaca Home
 • İstanbul
Açıklama: Ma azam zda Sat Dan man pozisyonunda al mak zere Arap a Bilen zg veni y ksek diksiyonu ve ileti imi kuvvetli Kad n personel ar yoruz.
52 saniye önce
 • Plastmer Plastik E ya Ve Metal
 • İstanbul
Açıklama: elik E ya imalat m z i in tercihen benzer sekt rde al m , halen bir firmada aktif olarak al mayan ( i siz olunmas gerekmektedir) gazalt kaynak elemanlar ve ustalar al nacakt r. letmemiz Tuzla-Tepe ren dedir. Yak n ikamet tercihimizdir.(Emekli ki ...
52 saniye önce
 • Arer Tres rg Makineleri
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen teknik liselerden veya meslek y ksekokullar ndan mezun, * Malzeme ve retim bilgisi olan, * r n montaj , son r n kontrol , paketlemesi yapabilecek, * Gerekti inde esnek al ma saatlerine uyabilen, * B s n f s r c belgesine sahip olan ve ...
52 saniye önce
 • Reina G zellik
 • İstanbul
Açıklama: Alan nda Uzman ve DENEY ML Uygulamalar konusunda g ncel y ntem, teknik ve teknolojilere hakim, MEB ve zel E itim Kurulu lar ndan Sertifikas Olan 25 ile 35 ya aras , Bran ndaki bilimsel geli meleri yak ndan takip eden, nsan ili kilerinde ba ar l ...
52 saniye önce
 • Gizli Firma
 • İstanbul
Açıklama: End striyel ekipmanlar n sat nda faaliyet g steren firmam zda g rev yapmak zere ; Genel muhasebe kay tlar n n yap lmas , Eirsaliye ve Efatura kesilmesi. Sat c faturalar n n kontrol ve kabulu. Nakit ak ve kredi deme listesi takibi, Banka ...
52 saniye önce
 • Reina G zellik
 • İstanbul
Açıklama: Alan nda Uzman ve DENEY ML Uygulamalar konusunda g ncel y ntem, teknik ve teknolojilere hakim, MEB ve zel E itim Kurulu lar ndan Sertifikas Olan 25 ile 35 ya aras , Bran ndaki bilimsel geli meleri yak ndan takip eden, nsan ili kilerinde ba ar l ...
53 saniye önce
 • Yasa Makina
 • İstanbul
Açıklama: * En az lise mezunu * Tercihen 2 y l r n tasar m tecr besi olan * Temel l aletlerini kullanmay bilen * Askerlik g revini tamamlam * Ekip al mas na uyum sa layabilecek, * Kendini geli tirmeye a k Tak m arkada lar ar yoruz.
53 saniye önce
 • Efems Ambalaj
 • İstanbul
Açıklama: Zeytinburnu / Topkap 'da Karton anta retimi yapan firmam za giyotin ka t kesim b l m nde g revlendirilecek Giyotin Ustas /Kalfas tak m arkada lar aramaktay z. i renmek isteyen vas fs z gen arkada lar da ba vurabilir. Aranan Nitelikler Tecr beli ...
53 saniye önce
 • Atom M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: CK irketler Grubu 2001 y l ndan beri T rk sanayisine hizmet etmektedir. Grubun irketlerinden Cenkay Test ve l Aletleri A. . l aletleri sat n yapmaktad r. Ayn zamanda www.sanayipazari.com isimli web sitesi zerinden her t rl sanayi r n satmaktad ...
53 saniye önce
 • Yasa Makina
 • İstanbul
Açıklama: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, AUTOCAD ve SOLID programlar na hakim, leri derecede teknik resim l me ve resimleme bilgisine sahip, S f rdan r n tasarlayabilecek ve revize edebilecek, Makine sekt r nde ve tasar m nda tecr beli, retim ...
53 saniye önce
 • Sampro Klima Ve Havaland rma
 • İstanbul
Açıklama: SAMSUNG Sistem Klimalar z m Orta olan firmam z n stanbul Be ikta taki ofisinde al t r lmak zere a a daki nitelikleri yaz l olan Sat M hendisi aramaktay z. niversitelerin Makine M hendisli i b l mlerinden mezun olmu , Tercihen VRF Klima ...
53 saniye önce
 • Bilgi Muhasebe M avirlik
 • İstanbul
Açıklama: st Bostanc da bulunan mali m avirlik ofisimizde al abilecek Anadolu yakas nda ikamet eden, 30-45 ya aras 10-12 ki ilik al an m za yemek ve ofisin genel temizlik i lerini yapabilecek kad n eleman al nacakt r.
53 saniye önce
 • Me Ba Mimarl k
 • İstanbul
Açıklama: MA AZA TE H R MOB LYASI MALATI YAPAN F RMAMIZA OK Y DERECEDE SOL DWORK VE AUTOCAD KULLANAB LEN EK P ARKADA I ARAMAKTAYIZ.
53 saniye önce
 • Ugc U ur G rb z Civata
 • İstanbul
Açıklama: Selimpa a Ortak y sanayi b lgesinde vida retimi ger ekle tiren firmam zda vardiyal al acak retim elemanlar al nacakt r. -Sosyal haklar: SGK +Yemek+Servis -Vardiya Saatleri: 07:00-17:00 16:00-02:00 -Servis G zergahlar : Silivri, B y k ekmece , ...
53 saniye önce