Nerede

İstanbul (12552 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Jurcom GRC Services
 • Şişli
Açıklama: Jurcom GRC Services B.V. T rkiye Mecidiyek y Ofisimizde istihdam edilmek zere; lgili niversitelerden lisans derecesinde mezun, Y netici asistanl ve proje ekiplerinin oklu takvim y netimi alan nda en az 1 y l tecr besi olan, Diksiyonu d zg n, ...
2 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: letmenin b t e takvimine uygun olarak Kategori M d rl n n b t esinin haz rlanmas na katk da bulunulmas , kategorinin sat n alma b t esini haz rlanmak Sat n alma hedef ve b t esi er evesinde, tedarik i ara t rmas nda bulunmak ve teklifleri haz ...
3 saat önce
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Gaziosmanpa a ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Beyo lu ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
3 saat önce
Açıklama: TANIMI Part Time olarak Akasya adidas Ma azas nda g rev alacak adaylar: Markan n bak a s ve de erlerini daima hayata ge iren bir marka el isi olmak Ma azan n sat performans n n ve hedeflerinin fark nda olup beklentileri kar lamak veya a mak ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Bayan Tasar m Departman nda g revlendirilmek zere Moda Tasar mc s / Stilist ekip arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Tercihen yurti i ve yurtd g zel sanatlar ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin retim/ malat departman nda g revlendirilmek zere Tasar m M d rl ne ba l olarak al acak Model Makinac ekip arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Alan nda en az 3 ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • Adalar
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin ma azalar nda g revlendirilmek zere Market Y neticisi ekip arkada lar ar yoruz. Tercihen niversite mezunuysan, Perakende sekt r nde ilgili pozisyonda en az 4 y ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: TANIMI Reyonunun sat a haz rlanmas , r nlerin reyonlarda hijyen kurallar na ve standartlara uygun olarak te hir ve d zeninin sa lanmas , M teri taleplerinin g ler y zle haz rlanmas ve sunulmas , Ma azan n gereksinim duydu u miktarda ve nitelikte ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin sk dar ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya lar ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Genel M d rl nde g revlendirilmek zere Muhasebe Departman nda g rev alacak Muhasebe Eleman ekip arkada ar yoruz. Fatura, irsaliye, hesap mutabakat , stok, ek, ...
4 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin irinevler ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
4 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Kad k y ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
4 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Dudullu ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
4 saat önce
Açıklama: Ma azalarda ihtiya duyulan her t rl bak m, onar m, tadilat, revizyon vb. al malar amirinin onay ile ger ekle tirmek Meydana gelebilecek ar zalara m dahale etmek ve zmek Kullan lan ara ve ekipmanlar n al r durumda olmas n sa lamak Gereksinimler: ...
4 saat önce