Nerede

İstanbul (41426 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
 • Ant hracat thalat Tekstil
 • İstanbul
Açıklama: Firman n kalite hedefleri ve politikalar do rultusunda kalite g vence sisteminin y netilmesinden sorumlu olmak, *Fabrika i indeki ve d ndaki t m kalite s re lerini g zlemleyerek hatalar n engellenmesini, s re lerin daha etkin ve verimli olmas n ...
14 saniye önce
 • Estepalace
 • İstanbul
Açıklama: - EN AZ L SE VE DENG OKULLARDAN MEZUN - MS OFF CE PROGRAMLARINA HAK M - N MUHASEBE B LG S NE SAH P - GELEN, G DEN EVRAK TAK B N YAPAB LECEK - FAX VE MA L TRAF NE Y N VERECEK - AYNI ZAMANDA OF S M Z N AY- KAHVE, Y YECEK, ECEK VE TEM ZL K LER N ...
15 saniye önce
 • Sayannemis G zellik Merkezi
 • İstanbul
Açıklama: AVRUPA YAKASI K K EKMECE HALKALIDA BULUNAN KURUMSAL G ZELL K MERKEZ M ZE BEL RTT M Z KR TERLER BULUNDURAN TAKIM ARKADA LARI ARIYORUZ. D KS YONU D ZG N, BAKIMLI, PREZANTABL, G VEN L R, M TER MEMNUN YET NE NEM VEREN EK P ALI MASINA UYUM SA LAYAB ...
15 saniye önce
 • Rafinera
 • İstanbul
Açıklama: a layan'da bulunan merkez retim mutfa m zda g revlendirilmek zere; 20-40 Ya lar aras nda, En az 2 y l a l k deneyimi olan, Toplu yemek retimi veya catering tecr besine sahip, Ki isel hijyenine en st d zeyde nem g steren, Tercihen Avrupa yakas ...
15 saniye önce
 • Estepalace
 • İstanbul
Açıklama: -Hem irelik b l mlerinden mezun, -Hem irelik uygulamalar na hakim, (Damar yolu a ma, kan alma vb.) -Daha nce Sa l k M d rl al ma Belgesiyle al m olan, ( KYS Kayd olan, Diplomas Sa l k M d rl nce Tescilli Olan) -Hasta memnuniyetine nem veren, - ...
15 saniye önce
Açıklama: mraniye yerle kesinde bulunan site projemizde al mak zere; Ge erli GG kimlik kart na sahip, Site sekt r nde deneyimli, Erkek adaylar i in askerli ini tamamlam , 25-45 ya aral nda, zel G venlik G revlisi al m olacakt r. leti im Mehmet Bey : 0 ...
15 saniye önce
 • Sembol Osgb
 • İstanbul
Açıklama: G venli i alan nda faaliyet g steren firmam z n Silivri'de bulunan ofisinde g revlendirilmek zere; Muhasebe eleman aramaktay z. - En az Y ksekokul veya niversite mezunu, - En az 3 y ll k muhasebe i deneyimine sahip, - n muhasebe tecr besi olan ...
15 saniye önce
 • Ab Kurumsal Dan manl k M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: AB M HEND SL K, i g venli i mevzuat kapsam nda, Ekipmanlar n n Periyodik Kontrol, denetim ve muayene alanlar nda hizmet vermektedir. Bah elievler losyonundaki Firmam zda mekanik periyodik kontrol/muayene m hendisi olarak al acak personelin a a ...
15 saniye önce
 • Aka Global Plastik Ve Kal p Sanayi
 • İstanbul
Açıklama: Plastik ambalaj,kal p ve mutfak e yalar retimi konular nda faaliyet g steren firmam zda * Plastik Enjeksiyon konusunda tecr beli, * Ekip al mas na uyum sa layabilecek, * Makinelerin bak mlar ve tamiratlar konusunda destek olacak, * Kendini geli ...
16 saniye önce
 • Mf Telekom
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Telekom nikasyon sekt r nde faaliyet g steren kurumumuzun stanbul- ekmek y merkezinde MAA + PR M + SGK + YOL + SABAH KAHVALTISI ve LE YEME imk nlar yla g revlendirilmek zere a a daki s re lerde destek olacak tak m arkada lar ar yoruz. ...
16 saniye önce
 • Damra Ambalaj
 • İstanbul
₺4.000 aylık
Açıklama: stanbul Had mk y de bulunan fabrikam z n retim departman nda istihdam edilmek zere, En Az Lise Mezunu Tercihen Meslek liseleri veya Meslek Y ksek Okulu Mezunu Tecr beli yada Tecr besiz Yeti tirilmek zere Ekstr der operat r aray m z mevcuttur. ...
16 saniye önce
 • Aryum Metal
 • İstanbul
Açıklama: Fabrikam zda Mono blok Al minyum T p retim proseslerinde al acak, Pres Makine operat r ve yard mc lar ; -Teknik lise ve/veya meslek y ksek okulu mezunu, -Yatay eksantrik pres makinelerde al abilecek. -Kal k s k p takmada eli yatk n olan. - ...
16 saniye önce
 • Enformak Plastik Teknolojileri
 • İstanbul
Açıklama: Bu kadro i in: 1. Meslek liselerinin Makine, CNC programlama, tesviye vb. b l mlerinden mezun, 2. Tala l retim sekt r nde benzer pozisyonda asgari 3 y l tecr beli, 3. Tala l retim tezg hlar n n kullan mlar , bak mlar hakk nda deneyimli, 4. l ...
16 saniye önce
 • Nnd Proje Yat r mlar
 • İstanbul
Açıklama: Kad k y Kozyata nda bulunan e-ticaret irketimize, En az 3 y l deneyimli Mikro Program n Bilen E-Fatura ve E-Ar iv Fatura S re lerine Hakim Genel Muhasebe Konusunda deneyimli Ula m Problemi olmayan Prezantab l bayan muhasebe al ma arkada ...
16 saniye önce
 • Aka Global Plastik Ve Kal p Sanayi
 • İstanbul
Açıklama: PLAST K ENJEKS YON B L M NDE MAK NALARDA OPERAT R OLARAK G REVLEND R LMEK ZERE ELEMAN ALINACAKTIR
16 saniye önce