Nerede

İstanbul (10599 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: letmenin b t e takvimine uygun olarak Kategori M d rl n n b t esinin haz rlanmas na katk da bulunulmas , kategorinin sat n alma b t esini haz rlanmak Sat n alma hedef ve b t esi er evesinde, tedarik i ara t rmas nda bulunmak ve teklifleri haz ...
2 saat önce
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Gaziosmanpa a ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ...
2 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Beyo lu ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
2 saat önce
Açıklama: TANIMI Part Time olarak Akasya adidas Ma azas nda g rev alacak adaylar: Markan n bak a s ve de erlerini daima hayata ge iren bir marka el isi olmak Ma azan n sat performans n n ve hedeflerinin fark nda olup beklentileri kar lamak veya a mak ...
2 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Bayan Tasar m Departman nda g revlendirilmek zere Moda Tasar mc s / Stilist ekip arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Tercihen yurti i ve yurtd g zel sanatlar ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin retim/ malat departman nda g revlendirilmek zere Tasar m M d rl ne ba l olarak al acak Model Makinac ekip arkada lar ar yoruz. Gereksinimler: Alan nda en az 3 ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: TANIMI Reyonunun sat a haz rlanmas , r nlerin reyonlarda hijyen kurallar na ve standartlara uygun olarak te hir ve d zeninin sa lanmas , M teri taleplerinin g ler y zle haz rlanmas ve sunulmas , Ma azan n gereksinim duydu u miktarda ve nitelikte ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin sk dar ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya lar ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Genel M d rl nde g revlendirilmek zere Muhasebe Departman nda g rev alacak Muhasebe Eleman ekip arkada ar yoruz. Fatura, irsaliye, hesap mutabakat , stok, ek, ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin irinevler ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Kad k y ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
3 saat önce
 • etinkaya
 • İstanbul
Açıklama: T rkiye de katl ma azac l k sekt r n n nc lerinden olan ET NKAYA MA AZALAR Z NC R nin Dudullu ma azas nda g revlendirilmek zere Part Time ve Full Time al abilecek Sat Dan man ve Kasiyer ekip arkada lar ar yoruz. M terilerimize talep ve ihtiya ...
3 saat önce
Açıklama: Ma azalarda ihtiya duyulan her t rl bak m, onar m, tadilat, revizyon vb. al malar amirinin onay ile ger ekle tirmek Meydana gelebilecek ar zalara m dahale etmek ve zmek Kullan lan ara ve ekipmanlar n al r durumda olmas n sa lamak Gereksinimler: ...
3 saat önce
 • Dry Car Care
 • İstanbul
₺5.000 aylık
Açıklama: Maltepe P AZZA ve Levent ZD LEK avm i ersinde yer alan ubelerimize, yeti tirilmek zere ehliyetli ve ara kullanmay bilen oto y kama ve detayl temizlik eleman al nacakt r. Ba vuru yapan adaylar m za e itim verdi imiz i in tecr be art aramamakla ...
4 saat önce
 • Amaze by Neon
 • İstanbul
Açıklama: Amaze by Neon & Neon Tours in Istanbul, Turkey leading Inbound Travel Company seeks a multi-talented candidate to lead our teams as General Manager. Related Brands : Amaze by Neon https://www.amazebyneon.com Neon Tours https://www.neontours.com ...
5 saat önce