Nerede

A r merkezi m teri temsilcisi, İstanbul (664 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Opak Optik San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... d rl nde ki a r Merkezi Departman nda a r Merkezi M teri Temsilcisi pozisyonunda al acak ekip ... teriler ile kurulan ileti imde a r merkezi ve genel konu ma standartlar ... mezunu, * Optisyenlik b l m mezunu veya a r merkezi operasyon s re lerinde min. 1 y l tecr ...
11 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • İstanbul
... sistemleri satmaktad r. a r Merkezimizin G revi: a r merkezimizden referansla tespit edilmi sistemde ... arayarak randevu olu turacak, a r Merkezi M teri Temsilcisi tak m arkada lar m z ar ... y ksek, Tercihen a r Merkezi deneyimi olan, M teri odakl al maya zen ...
9 gün önce
 • Networks Grup
 • İstanbul
... sat ve kiralama departman nda a r Merkezi M teri Temsilcisi olarak g rev alacak al ma ... lar n n asiste edilmesi Gereksinimler: Tercihen a r Merkezi veya Sat Kanal tecr besi ... bilgi aktar m ve kaliteli hizmetle m teri memnuniyeti sa layabilecek Telefonda ifade ...
9 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... zere g revlendirilecek, a a daki niteliklere sahip a r Merkezi M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversite rencisi ... , a r Merkezi dinamiklerine hakim , yi d zeyde MS ...
9 gün önce
 • stanbul Medipol Hastanesi
 • İstanbul
... , MS Office programlar na hakim, a r Merkezi ya da Santral g revlisi olarak ... n, Anadolu yakas nda ikamet eden ' a r Merkezi M teri Temsilcisi' istihdam edilecektir.
9 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • İstanbul
... t m ve sat n ger ekle tirecek a r Merkezi M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: En az ... Lise mezunu, Tercihen a r Merkezi veya Sat Kanal tecr besi ... bilgi aktar m ve kaliteli hizmetle m teri memnuniyeti sa layabilecek, Telefonda ifade ...
22 gün önce
 • EBC N TUR ZM PAZARLAMA N . VE DI T CARET LTD. T
 • İstanbul
... zere a a da belirtilen niteliklere haiz a r Merkezi M teri Temsilcisi al nacakt r. Aranan Nitelikler Diksiyonu ...
2 gün önce
... Dan manl n yapmakta oldu umuz m terimiz i in " a r Merkezi M teri Temsilcisi " aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: ... m konusunda iyi Tercihen a r Merkezinde veya benzer pozisyonda tecr beli ... analiz etme yetkinliklerine sahip M teri ve hedef odakl , ileti ...
10 gün önce
 • Secret Age Kozmetik
 • İstanbul
Açıklama: LEVENT LOFT MERKEZ OF S M ZDE, y ksek kazan ... leri k saca zetlersek; irket m terilerinin aranmas M teri taleplerinin al nmas , a r kalitesine uygun ... bir par as olmaya aday, a r Merkezi M teri Temsilcisi ar yoruz. Gereksinimler: Tercihen niversite ...
25 gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... kurulu umuzda Call Center/ a r Merkezi M teri Temsilcisi pozisyonunda al acak tak m arkada ... sundu u hizmetleri ve kampanyalar m teri adaylar na aktar lmas . Gereksinimler ... Sonu Odakl , Yeniliklere, renmeye A k, M teri li kileri Y netimine Hakim, Hedef ...
9 gün önce
 • T rkiye Finans Kat l m Bankas
 • İstanbul
... dayanarak s rekli ilerliyoruz. M teri Hizmetleri M d rl m zde a r Merkezi M teri Temsilcisi olarak yerini almaya haz ...
10 gün önce
 • Fenix nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... m terimizin a r Merkezi departman nda de erlendirilmek zere, stanbul/G ng ren lokasyonu i in "M teri Temsilcisi ... " aray m z bulunmaktad r. TANIMI: Firma web sayfas , a r merkezi ya da ...
9 gün önce
Açıklama: HERA nsan Kaynaklar ; T rkiye genelinde Se me & Yerle tirme ba ta olmak zere, nsan Kaynaklar s re ve fonksiyonlar nda kurumsal m terilerine z m ve dan manl k hizmetleri veren bir zel istihdam b rosudur. Uzman kadrosu, geni aday havuzu ve butik ...
9 gün önce
 • EKO A RI MERKEZ H ZMETLER
 • İstanbul
... merkezimiz b nyesinde Inbound ve outbound operasyonlar m z i inde yer alacak, ikayet y netimi, m teri ... memnuniyeti odakl al acak m teri temsilcisi ar yoruz. Gereksinimler ... bir organizasyonda kariyer hedefi olan, M teri odakl , ikna yetene i g l ...
9 gün önce
 • ADK NSAN KAYNAKLARI
 • İstanbul
Açıklama: Tan m T rkiye' nin nde gelen kurumsal firmalar ndan birinde engelli kadrosunda al acak " a r Merkezi M teri Temsilcileri" ar yoruz. Telefonla kurumumuzu arayan m terilerin soru, sorun, ikayet gibi her t rl talebini kar layacak, Telefonda firmam ...
22 gün önce