Nerede

Bordro ve zl k leri uzman, İstanbul (71 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • stanbul Okan niversitesi
 • İstanbul
... b l mlerinden mezun, Bordro ve zl k i leri konusunda minimum ... m Bordro ve zl k leri s re lerine h kim " Bordro ve zl k leri Uzman " ... . Kontrollerinin sa lanmas ve bordrolar n olu turulmas Stajyerler ile ... rlanmas Y neticinin verece i bordro zl k ile ilgili t m ...
25 gün önce
 • Polat Yol Yap San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... nda g rev alacak Bordro ve zl k leri Uzman aramaktay z. niversitelerin ... anlar n t m bordro ve zl k i lemlerini ilgili ... takibini ve mevzuata uygun ekilde bordrolara tahakkuk edilmesini sa layacak, ... aktif g rev alabilecek "Bordro ve zl k leri Uzman " aramaktay z.
10 gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • İstanbul
... g rev alacak Bordro ve zl k leri Uzman /Uzman Yard mc s ... bulunan irketlerde personel bordro y netimi yapm , Personel zl k i leri, ... y netilmesini sa lar. Bordro sonu lar n kontrol ederek ... , tazminat, icra, kesinti vb. bordro i lemlerinin kontrollerini sa lar ...
26 gün önce
 • SAF R E T M RET M DANI MANLIK YAYINCILIK A.
 • İstanbul
... a daki zelliklere sahip Bordro ve zl k leri Uzman aray m z bulunmaktad ... politikalar ve hedefleri do rultusunda; bordro ve zl k i leri de dahil ... k , disiplin, bordro tahakkuk, SGK bildirgeleri ve i lemleri, zl k dosyalar ...
2 gün önce
 • GOZEN HOLDING
 • İstanbul
... genel niteliklere sahip BORDRO VE ZL K LER UZMANI aranmaktad r. ... cretlendirme, yan haklar ve bordro alan nda minimum 3 y ... Minimum 1000 ki ilik bordro s re lerinde bulunmu , Bordro, Kanunu, personel, SGK ... iyi derecede hakim, Logo Bordro program na hakim, SGK, ...
27 gün önce
 • Polo Giyim San. Ve Tic. A. - POLO GARAGE
 • İstanbul
... 'nde al mak zere " Bordro ve zl k leri Uzman " ar yoruz. GENEL N ... b l mlerinden mezun, Bordro ve zl k haklar s re lerinin ... takip etmek, e giri - k , bordro, tahakkuk ve yasal bildirimler ile ... denmesi sa lamak Ayl k bordro i lemlerini etkileyecek Kanunu, Sosyal ...
23 saat önce
 • Polo Giyim San. Ve Tic. A. - POLO GARAGE
 • İstanbul
... 'nde al mak zere " Bordro ve zl k leri Uzman " ar yoruz. GENEL N ... b l mlerinden mezun, Bordro ve zl k haklar s re lerinin ... takip etmek, e giri - k , bordro, tahakkuk ve yasal bildirimler ile ... denmesi sa lamak Ayl k bordro i lemlerini etkileyecek Kanunu, Sosyal ...
17 gün önce
 • HONEST HOLD NG A. .
 • İstanbul
... takiplerinin yap lmas , Bordro ve zl k s re lerinin ... y r t lmesi, Puantaj, bordro ... ndan nlisans/lisans mezunu Bordro ve zl k i leri alan ... tecr be sahibi Logo Bordro program n etkin bir ... nda tecr beli Bordro ve zl k leri Uzman al ma arkada ...
26 gün önce
 • Y TO LU K MYA A. .
 • İstanbul
... Birimimizde g revlendirmek zere; BORDRO VE ZL K LER UZMANI aramaktad r. GENEL ... Kaynaklar s re lerinden zellikle bordro ve zl k alan nda en ... MEYER PDKS veya herhangi bir bordro yaz l m program kullan ... n olu turulmas , t m bordro tahakkuku i lemlerinin ger ekle ...
bir dakika önce
 • Erkul Da t m ve Pazarlama Tic. A. .
 • İstanbul
... mlerinden mezun, Bordrolama ve zl k i leri konular nda ... nda ikamet eden, Bordro ve zl k leri Uzman aray m z ... anlar n t m bordro/tahakkuk i lemlerinin ger ... ekle tirilmesi, bordro program n n mevzuat ... tirilmesi ile banka ve bordro i lemlerinin y r ...
3 gün önce
 • ZYAZICI N .ELEK.MAK.M .VE TAAH.SAN.VET C. LTD. T .
 • İstanbul
... a daki niteliklere sahip "Bordro ve zl k leri Uzman " ekip arkada aray m ... mezun, Personel zl k i leri, tahakkuk ve bordro konular nda en ... Erkek adaylar i in), Logo bordro program n etkin bir ekilde ... becerisi y ksek, TANIMI Bordro ve zl k ile ilgili s re ...
3 gün önce
 • iLab Holding
 • İstanbul
... bulunmak i in bir "Bordro ve zl k leri Uzman " ar yoruz. Arad ... Hukuku ve yasal mevzuata hakim, Bordro ve zl k s re lerinde en ... az 2 y l deneyimli, Bordro, tahakkuk ... lmesinim sa lanmas , Puantaj, bordro i lemleri, tahakkuk, maa demeleri ...
5 gün önce
 • Yap ve Yap n . Taah. San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... olarak g revlendirilecek Bordro ve zl k leri Uzman aray m z ... mezun, Kurumsal firmalarda personel zl k i leri, bordrolama, ... t rmay seven, Logo Bordro Plus/ J-Platform mod ... n t m bordro ve zl k i lemlerini ... ve bunlara ili kin bordro tahakkuklar n n Kanunu ...
10 gün önce
 • B Y K EFLER GIDA TUR ZM TEKST L DAN.ORG.E T.SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... Cafe & Brasseria b nyesinde Bordro ve zl k leri B l m ... Muhasebe b l mlerinden mezun, Bordro, zl k, cretlendirme ve yan haklar ... ll k deneyime sahip, Personel zl k i lemleri, puantaj, bordrolama ... 'nda ikamet eden ' Bordro ve zl k leri Uzman Yard mc s pozisyonunda ...
23 saat önce
 • Sekt r nde nc Firma
 • İstanbul
... olarak g revlendirilecek Bordro ve zl k leri Uzman Yard mc s ... b l mlerinden mezun, Personel zl k i leri, bordrolama, ... anlar n t m bordro ve zl k i lemlerini ilgili ... ve bunlara ili kin bordro tahakkuklar n n Kanunu ... n sa lamak, Personel zl k dosyalar , i e ...
23 saat önce