Nerede

Dan ma g revlisi, İstanbul (2573 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • zel Bah e ehir Ne e Erberk Anaokulu
 • İstanbul
Açıklama: Veliler ile ileti imi sa layacak renci giri - k lar n koordine edecek Gerekli yaz malar yapabilecek G ler y zl Prezentabl Okulumuza tam zamanl olarak al acak dan ma g revlisi al nacakt r.
3 gün önce
 • Armine
 • İstanbul
... isel bak m na zen g steren, Dan ma pozisyonunda tecr beli, G ler y zl ... yakas nda ikamet eden Bayan dan ma g revlisi aramaktay z.
7 gün önce
 • Konsept zel G venlik Ve Bina Tesis Y netim Hizmetleri
 • İstanbul
... , D R ST VE G VEN L R BAY DANI MA PERSONEL ALIMIMIZ OLACAKTIR. * KAMETGAHIN PROJEYE ... d zg n D r st, ve dikkatli Bay Dan ma G revlisi aramaktay z. LAN HAKKINDA HER T RL ...
15 gün önce
 • Ogs E itim Dan manl k
 • İstanbul
... / STANBUL b lgesinde bulunan MERKEZ projemizde Dan ma G revlisi kadrosunda g revlendirilmek zere, lgili alanda ... Yol: Servis mkan Mevcut al ma ekli : Hafta i i 08.00-17 ...
18 gün önce
 • Bah e ehir zel Ne e Erberk Anaokulu
 • İstanbul
... tam zamanl olarak al acak dan ma g revlisi al nacakt r. Gereksinimler: Veliler ile ... malar yapabilecek G ler y zl Prezentabl Okulumuza tam zamanl olarak al acak dan ma g revlisi ...
3 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
Açıklama: Dan manl n ger ekle tirdi imiz ... r ndeki firmam z i in Almanca Bilen Dan ma G revlisi aray m z bulunmaktad r. Ofis al mas ... -17:30 aras nda al ma Muhte em yan haklar Almancan ... #i f rsatlar #istanbuldai #istanbul #istanbulda al ma
45 dakika önce
Açıklama: Dan manl n ger ekle tirdi imiz ... r ndeki firmam z i in Almanca Bilen Dan ma G revlisi aray m z bulunmaktad r. Ofis al mas ... -17:30 aras nda al ma Muhte em yan haklar Almancan ... #i f rsatlar #istanbuldai #istanbul #istanbulda al ma
22 gün önce
 • Sumak Pompa
 • İstanbul
... mes OSB deki fabrikam za Dan ma G revlisi al nacakt r. in Tan ... ve takip edilmesi, Yaz ma, dosyalama ve evrak sisteminin ... ikamet eden, Bayan, al ma arkada aranmaktad r. Not : Sultanbeyli ... personel servislerimiz vard r. al ma G nleri/Saatleri: Pazartesi Cuma ...
8 gün önce
 • stanbul Service Group
 • İstanbul
₺5.500 aylık
Açıklama: stanbul G ne li G lbahar Cd. 'de bulunan Fabrika Projemiz' e G nd z Sabit Bayan ve Bay G venlik - Dan ma Personeli al nacakt r. Haftan n 5 G n al p Hafta sonlar i in kullanacakt r.08:00 ile 20:00 aras nda hizmet verecektir. 5500 + Yemek + SGK ...
13 gün önce
 • EUBSA TURKEY
 • İstanbul
Açıklama: TARABYA'DA BULUNAN V LLA PROJES N , * Dan ma personeli (emekli polis asker olabilir) * 1.60 ve st boy ayr ca boyuna g re orant l kiloda, * Y kselmeyi hedefleyen ve bu konuda e itilmeye haz r, * 12 - 36 al ma sistemi ile al acak , * SARIYER ...
2 gün önce
 • Aquras Sosyal Hizmetler Ve Organizasyon
 • İstanbul
Açıklama: - 5188 Say l yasa gere i zel G venlik Kimlik kart na sahip - Diksiyonu d zg n, nsan ili kilerinde ba ar l , - al ma sistemi 2 g n g nd z, 2 g n gece, 2 g n izin. - Dan ma personeli olarak al acak, - Ki isel hijyen ve maj na dikkat eden, - Sekt ...
4 gün önce
 • Lumes Cam
 • İstanbul
₺6.500 aylık
Açıklama: Sultanbeylideki fabrikam z n dan mas nda g rev yapacak, geleni gideni yazacak ,kap lar a p kapayacak, telefonlara bakacak, i e giri k izelgelerini tutacak, al t yerin temizli ini yapacak, tek vas tayla i yerine gelebilen, uyumlu ihtiya sahibi, ...
16 gün önce
 • A & B Grup zel G venlik Hizmetleri
 • İstanbul
₺4.850 aylık
Açıklama: A&B GRUP G venli Ya ama ve Temiz Bir Gelece in Payla lmas na I IK TUTUYOR... - ALI MA KO ULLARI VE ARTLAR : - Vardiya: 2+2+2 - Proje : Fabrika - Net Maa : 4850 + YEMEK leti im : 0507-557-66-66 (Ya ar Bey .K M d. ) leti im : 0542-597-52-81 (Ayhan ...
25 gün önce
 • CLINICHUB
 • İstanbul
Açıklama: Ata ehir'de faaliyet g stermekte olan Evde Bak m Hizmetleri merkezimizde g rev yapmak zere; Firmaya gelen t m ziyaret ileri kar lamak ve a rlanmalar n sa lamak, irket i i ve d gelen telefonlar ilgili ki ilere y nlendirmek, lgili yerlere g ...
28 gün önce
 • Kale Yap Gayrimenkul
 • İstanbul
Açıklama: Tan m - Esenyurt/Beylikd z ve Avc lar b lgesinde 8 y ld r Gayrimenkul ve Emlak sekt r nde faaliyet g steren kurumsal firmam zda kariyerine devam etmek isteyen; - Gelen m terilerimizi kar lay p, do ru departmana yada ilgili personele y ...
14 gün önce