Nerede

Depo g revlisi, İstanbul (1795 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • THE VERTICAL GIDA R NLER VE TUR ZM A. .
 • İstanbul
... s rd r lebilirlik temal restoran m z i in depo g revlisi ar yoruz. Lise veya n lisans ... ileti imi kuvvetli, s r c belgesi olan, depo g revlisi pozisyonunda al ma arkada lar ... Tedarik ilerden gelen r nlerinin depoya kabul n yapacak, Depo y kleme, bo altma, ...
24 gün önce
 • Metal Oto Ticaret Limited irketi
 • İstanbul
... . A . b nyesinde Ata ehir depomuzda g rev alacak Depo G revlisi aray i erisindeyiz. Depoya gelen r nlerin kabul ... i lerde al abilecek, Depodaki t m s re lerde g rev alacak Depo G revlisi aray i erisindeyiz. Gereksinimler ...
9 gün önce
 • EYFEL PARF M
 • İstanbul
... irketimize a a daki zelliklere sahip " Depo G revlisi" aray m z bulunmaktad r. Depoya gelen r nlerin kontrol , teslim ... lmas /yapt r lmas , Depo d zeninin sa lanmas . Depo say mlar n n yap lmas ... En az Lise Mezunu, Minimum 2 y l Depo alan nda tecr beli, Tercihen ...
9 gün önce
 • Fenerium
 • İstanbul
Açıklama: Fenerium Merkez Depo ekibinde g revlendirilmek zere Depo G revlisi pozisyonunda aday aray m z bulunmaktad ... aranan nitelikler a a daki gibidir. Depoya gelen r nlerin say m ve ... toplama i lemlerini ger ekle tirmek Depoya gelen mallar n kabul , sevk, ...
24 gün önce
 • SUWEN
 • İstanbul
... Suwen, Merkez Ofis Deposunda g revlendirilmek zere "Depo G revlisi " aramaktad r. Depoya giri i sa lanan ... r nlerin depo d zeni do ... rol al nmas , Gereksinimler: Depo ve lojistik deneyimli, Lise mezunu ...
8 gün önce
 • Gitar Tekstil
 • İstanbul
... z i in merkez fabrikada g revlendirilmek zere Depo G revlisi aray m z bulunmaktad r. r n giri - k ve teslim ... faaliyetlerini ger ekle tirecek r nlerin depo ile ilgili s re lerinin ger ... i lemlerini yapacak Gerekli olan zamanlarda depo say mlar nda g rev alacak ...
4 gün önce
 • TA AMBALAJ .
 • İstanbul
... faaliyet g steren firmam za Depo G revlisi al nacakt r. Gereksinimler: Depo i erisinde r n kabul , ara ... y kleme, ara bo altma i leri yapabilecek, Depo tertip ve temizli ini sa ...
8 gün önce
 • Uneli G da
 • İstanbul
... zere a a daki niteliklere sahip Depo G revlisi aramaktay z. Gereksinimler: Merkezi stanbul ... olan firmam zda depo b l m nde g revlendirilmek ... Askerlik hizmetini tamamlam Operasyonel gereksinimlerde depo ekibini destekleyebilecek r nlerin say ...
8 gün önce
 • S vari Giyim
 • İstanbul
... tirmek, Ma aza ve merkez depo say mlar nda ihtiya halinde ... veya k sa s re i erisinde edebilecek, Depo G revlisi aray m z bulunmaktad r.
3 gün önce
 • G rmen Group
 • İstanbul
... ve yerle tirme i lemlerini yapmak, Depoya gelen r nlerin paketleme, ayr ma ... ve kolileme i lemlerinde g rev almak, Depoya gelen giri / k evraklar n kay t alt ... alacak a a daki niteliklere sahip " Depo G revlisi" aray m z bulunmaktad r. En az lise ...
4 gün önce
 • G rmen Group
 • İstanbul
... ve yerle tirme i lemlerini yapmak, Depoya gelen r nlerin paketleme, ayr ma ... ve kolileme i lemlerinde g rev almak, Depoya gelen giri / k evraklar n kay t alt ... alacak a a daki niteliklere sahip " Depo G revlisi" aray m z bulunmaktad r. En az lise ...
7 gün önce
 • G rmen Group
 • İstanbul
... azalar nda g rev alacak "Engelli Depo G revlisi" pozisyonunda al ma arkada lar ... az %40 engelli raporuna sahip, Depo operasyon alan nda al mas ...
7 gün önce
 • stanbul Medipol Hastanesi
 • İstanbul
... ; En az lise mezunu, Hastane depo, malzeme ve stok y netimi konusunda ... abilecek, Askerlik hizmetini tamamlam , 'Ameliyathane Depo G revlisi' istihdam edilecektir.
8 gün önce
 • AL-KOR MAK NA KALIP SANAY
 • İstanbul
... z Lojistik departman nda g revlendirilmek zere Depo G revlisi aranmaktad r. * En az lise mezunu ... Lojistik sekt r nde al m olan, * Depo giri - k lar n takip edebilecek, * M teriye ...
11 gün önce
 • Mayer Kimya Su Ar tma
 • İstanbul
... sevk ve idaresini yapabilecek kabiliyette Depo G revlisi al ma arkada aranmaktad ... kontroll artlar alt nda bulunmas n , depoya giri / k i lemlerinin d ... rekli kontrol n yapmak r nlerin depomuzda say m , raflara dizilmesi, Deponun d zenli tutulmas , r nlerin ...
18 gün önce