Nerede

Finans uzman, İstanbul (180 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • olako lu Yap Malz. San. Tic. A. .
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Tercihen Logo program bilen Minimum 5 y l tecr be MS Office programlar n kullanabilen Bah elievler/Kocasinan b lgesine ula m problemi olmayan Muhasebe ve Finans i lemlerini y ...
15 gün önce
 • Genveon la Sanayi ve Ticaret A. .
 • İstanbul
... daki zelliklere sahip 'Finans Uzman ' aramaktay z. niversitelerin Finans, Bankac l k ... i b l mlerinden mezun, Finans alan nda 2-6 y l deneyim ... rlamak, Banka ve di er finans kurulu lar ile olan ili ... r t lmesini sa lamak, Finans s re lerine ili kin geli ...
13 gün önce
 • TATKO LAST K SANAY VE T CARET A. .
 • İstanbul
... m nde g revlendirilmek zere Finans Uzman aramaktay z. niversitelerin ilgili ... b l mlerinden mezun, Finans alan nda 5 y l ... konular nda deneyimli, D ticaret finans i lemleri konusunda deneyimli, ... haz rlanmas , Banka ve finans kurulu lar ile ili kilerinin ...
27 gün önce
 • NTT DATA Business Solutions Turkiye
 • İstanbul
... , T rkiye de 1200 ki ilik uzman ekibiyle, dijital d n m ... g rev alacak Muhasebe ve Finans Uzman Yard mc s " ar yoruz ... . Genel Nitelikler: niversitelerin Finans, ktisat, Ekonomi, letme, Maliye b ...
30 gün önce
 • NTT Data Business Solutions T rkiye
 • İstanbul
... , T rkiye de 1200 ki ilik uzman ekibiyle, dijital d n m ... g rev alacak Muhasebe ve Finans Uzman Yard mc s " ar yoruz ... . Genel Nitelikler: niversitelerin Finans, ktisat, Ekonomi, letme, Maliye b ...
30 gün önce
 • VALOUR HOLD NG ANON M RKET
 • İstanbul
... N TEL KLER niversitelerin Ekonomi, Finans, Maliye, ktisat, letme vb. b ... in askerlik g revini tamamlam "Finans Uzman Yard mc s " aray m ... z bulunmaktad r. TANIMI Finans kay tlar n n do ...
15 gün önce
 • K seda Tel rme it San ve Tic. th. hr. A. .
 • İstanbul
... a daki genel niteliklere sahip Finans Uzman ar yoruz; niversitelerin en az ... 2 y ll k, Muhasebe , Finans , Maliye , letme ya da ktisat ... b l mlerinden mezun, Finans Y netimi ve Operasyonunun takibi ...
20 gün önce
 • CENK END STR TES SLER MALAT VE TAAHH T A.
 • İstanbul
... binam zda g revlendirmek zere Finans Uzman ar yoruz. GENEL NITELIKLER niversitelerin ... letme, ktisat, Ekonomi, Finans ve Maliye b l mlerinden ... , haftal k ve ayl k finans raporlar n n haz rlanmas ...
23 gün önce
 • Lubrico Petrokimya A. .
 • İstanbul
... zda g revlendirilmek zere; niversitelerin Finans, letme, ktisat ,maliye vb ... b l mlerinden mezun, Finans ve Banka operasyonlar nda en ... ikamet eden, Muhasebe /Finans departman nda Finans Uzman olarak al acak ... uygulanmas n sa lamak, Finans demeleri, vergi vb. t ...
5 gün önce
 • AKIRO LU THALAT HRACAT METAL SAN VE T C. A.
 • İstanbul
... steren irketimizin Tuzla- stanbul ofisinde Finans M d rl n de ... isel geli imine nem veren Finans Uzman aray m z bulunmaktad r ... Bankac l k ya da Finans b l mlerinden mezun ... haz rlanmas , -T m finans kay tlar n n kontrol ... n n sa lanmas -Finans M d r ile koordineli ...
23 gün önce
 • Doruk Kurumsal z m leti im Hizmetleri ve Pazar
 • İstanbul
... z ofisimizde g revlendirilmek zere, Finans Uzman aray m z bulunmaktad r ... Merkez ve ubeler aras ndaki finans i lemlerinin yap lmas , Sat ... GENEL N TEL KLER : niversitelerin Finans, ktisat, letme veya ilgili b ... l mlerinden mezun, Finans alan nda en az 2 ...
9 gün önce
 • UNITED YAPI N AAT TUR ZM OTOMOT V SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... , United Yap irketimizde Muhasebe ve Finans Uzman olarak g rev alacak, al ... veya Bankac l k ve Finans b l mlerinden mezun, Muhasebe ... ve Finans alan nda en az 5 y ... ileti iminde deneyimli, Banka ve finans kurulu lar ile olan ili ...
9 gün önce
 • Ad yaman DENIZ Tekstil DI T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... alan merkezinde g revlendirmek zere, Finans Uzman al ma arkada aramaktay z ... banka ve reel sekt rde finans departman nda al m ), Office ... n ng rmek, banka ve finans kurulu lar ndan teklifler almak ... nlendirmek, Banka ve di er finans kurulu lar ile ili kileri ...
9 gün önce
 • HT TELEKOM VE TEKN. R N. PAZ. SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
... ofisimizde g revlendirilmek zere, Finans Uzman aray m z bulunmaktad ... ve ubeler aras ndaki finans i lemlerinin yap lmas ... birimlerin bilgilendirilmesi, Gereksinimler: niversitelerin Finans, ktisat, letme veya ilgili ... b l mlerinden mezun, Finans alan nda en az ...
11 gün önce
 • Tisan M hendislik Plastikleri San.Tic.Ltd. ti.
 • İstanbul
... ba l olarak al acak "Finans Uzman " aranmaktad r. niversitelerin ktisadi ve ... besi olan, TANIMI Onaylanm kaynaklardan finans temini i lemlerini ger ekle ... tirilmek, Finans kurulu lar ndan sa lanan ...
14 gün önce