Nerede

Finans uzman, İstanbul (1383 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Lizay P rlanta
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip; Finans Uzman aramaktay z . TANIMI Finansal tablolar n analiz ... edilmesi, Banka ve finans kurulu lar ile olan ili ... n n sa lanmas Gereksinimler: Bankac l k veya Finans ge mi i olan Banka ve ...
9 gün önce
 • Lizay P rlanta
 • İstanbul
... revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip; Finans Uzman aramaktay z . TANIMI Finansal tablolar n ... analiz edilmesi, Banka ve finans kurulu lar ile olan ili ... klar Bankac l k veya Finans ge mi i olan Banka ... y ksek Ekonomi ve finans konular nda geli im ...
23 gün önce
 • HUQQA
 • İstanbul
... Hizmet Veren HuqqA markam z i in ''Finans Uzman / Uzman Yard mc s Pozisyonunda al acak ... ltesi Mezunu, Genel Muhasebe yada Finans departmanlar nda min. 3 y l al m . Bankac ... lerinin takibi, Kariyerine Muhasebe ve Finans alan nda devam etmek isteyen ...
9 gün önce
 • HERA K
 • İstanbul
... b nyesindeki kurumsal i orta m z i in "Finans Uzman / Finansal Analist" ar yoruz. Piyasa ... ve finans verilerini analiz edecek, Finansal ... raporlar n haz rlayacak. Gereksinimler: niversitelerin Finans, Ekonomi, Muhasebe, letme B l mlerinden ...
9 gün önce
 • Albayrak Grubu
 • İstanbul
... , Sat c deme kay tlar , g nl k finans ve banka i lemlerinin takiplerini yapabilecek ... sahibi, B t e y netimi s re lerinde bilgi sahibi, Finans piyasalar , nakit y netimi, krediler, faizler ... adaylar i in askerlikle ili i i olmayan, " Finans Uzman al nacakt r.
9 gün önce
 • DBE HOLD NG
 • İstanbul
... muhasebe kay tlar n n yap lmas , Finans s re lerine ili kin geli tirme ... , niversitelerin ilgili b l mlerinden (Finans, ktisat, letme, Ekonomi) mezun, Finans konusunda en az ... , Erkek adaylarda askerlik hizmetini tamamlam . Finans Uzman aray m z bulunmaktad r.
10 gün önce
 • ehir I klar Reklam
 • İstanbul
... stanbul Merkez Ofisinde g revlendirmek zere "Finans Uzman ve Sat nalma Yard mc ... e itim veren ilgili b l mlerinden mezun, Finans ve Sat nalma alan nda ... detaylara dikkat eden, Gereksinimler: irket finans ve sat nalma kay tlar ...
39 dakika önce
 • MUHTARO LU ENERJ A. .
 • İstanbul
... rl m zde de erlendirilmek zere; "Finans Uzman " olarak g rev alacak tak m ... Ekonomi, Ekonometri, Maliye, Bankac l k & Finans vb. b l mlerinden mezun Bankalar n ticari ... l mlerinde minimum 2 y l ve kurumsal firmalar n finans b l m nde minimum 3 y l al m olmak ...
27 gün önce
 • ehir I klar Reklam
 • İstanbul
... Ofisinde g revlendirmek zere "Muhasebe ve Finans Uzman Yard mc s " aray m z bulunmaktad r. MYO ... eden, Gereksinimler: irket muhasebe ve finans kay tlar n kanuna, mevzuata, irket ...
2 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... firmas n n firnans s re lerinde g rev alacak "Finans Uzman " istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler - niversitelerin ... ,Maliye b l mlerinden mezun, - retici firmalar n finans b l mlerinde 5 y l ve zeri deneyimli olmak ...
26 gün önce
 • Marina Turizm Bili im
 • İstanbul
... a a daki niteliklere uygun "Muhasebe ve Finans Uzman " aramaktay z. GENEL N TEL KLER Genel ...
3 gün önce
 • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
... ubelerinde de erlendirilmek zere " Tasarruf Finans Uzman " pozisyonunda ekip arkada lar na ...
25 gün önce
 • B REV M GAYR MENKUL OTOMOT V LETI IM ORG. SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
... ubelerinde de erlendirilmek zere " Tasarruf Finans Uzman " pozisyonunda ekip arkada lar na ...
25 gün önce
 • Kemal Tanca
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere F NANS UZMAN YARDIMCISI ar yoruz. Finans alan ndaki yasal de ... mezun, Perakende sekt r nde deneyimli , Finans alan nda en az 2 y l deneyimli ... , Finans alan nda kariyer hedefleyen , Ekip ...
10 gün önce
 • Kemal Tanca
 • İstanbul
Açıklama: 1950' den bu yana b y mekte olan ve lke geneline yay lm KEMAL TANCA markam z n Genel M d rl nde g revlendirilmek zere F NANS UZMANI Ar yoruz. Finans alan nda her t rl i ve d geli meler, f rsat ve tehditler, beklentilerdeki de i imler konusunda ...
10 gün önce