Nerede

Genel muhasebe sorumlusu, İstanbul (514 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... nda t m genel muhasebe uygulama s re lerini yapacak "Genel Muhasebe Sorumlusu" istihdam edilecektir. ... avirlik belgesine sahip olmak, - Genel muhasebe i ve i lemlerini takip etmek ... 5 y l ve zerinde genel muhasebe sorumlusu, efi olarak deneyim sahibi olmak ...
3 gün önce
 • YA MUR TARIM MAK.SAN.VE T C.A .
 • İstanbul
... zere Genel Muhasebe Sorumlusu ve n Muhasebe Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Genel Muhasebe Aranan Nitelikler; * Tercihen Genel muhasebe konusunda ... yada n Lisan mevzunu ( letme veya Muhasebe) * z m odakl ve analitik, * Sipari lerin ...
23 gün önce
 • Beykent niversitesi Hastanesi
 • İstanbul
... , letme, ktisat vb. b l mlerinden mezun, Muhasebe, vergi mevzuat konular na, tek ... Kurumlar Vergisi beyanname i lemlerini yapabilen, Muhasebe alan nda en az 3 y l deneyimli ... , Avrupa yakas nda ikamet eden. Genel Muhasebe Sorumlusu aray m z bulunmaktad r.
23 gün önce
 • Dolka novatif Makine Teknolojileri
 • İstanbul
... mak zere a a daki niteliklere sahip Genel Muhasebe Sorumlusu-Uzman tak m arkada lar ar ... hakim, -Yasal mevzuata uygun olarak t m muhasebe s re lerini do ru, d zenli ... ederek raporlayabilen, -Al -sat faturalan n muhasebe kay tlar n yapabilen, -E-Fatura, E-Defter ...
24 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... striyel entegre tekstil firmas na genel muhasebe, maliyet muhasebesi ve d ... lemlerini fiilen y r tebilecek, muhasebe alan nda g ncel mevzuata hakim muhasebe sorumlusu,Muhasebe M d r Yard mc ... zen hesap plan na vak f,Genel Muhasebe s re lerine hakim, -Tercihen ...
5 gün önce
 • E-M avirlik Ve Denetim
 • İstanbul
... b nyesinde al mak zere - Genel muhasebe alan nda deneyime sahip, - ... bildirgeleri yapabilen - Banka hareketlerini i leyebilen, - Sorumlusu oldu u m teri portf y n n ayl ... 3-4 y l tecili bulunan, - Tercihen muhasebe program kullanabilen, (LUCA,) - irketimiz de ...
2 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... firmas n n Genel Muhasebe lemlerini y r tecek deneyimli "Genel Muhasebe Uzman " istihdam edilecektir ... iktisat,i letme,maliye,bilgisayarl muhasebe v.b. b l mlerden mezun, - Genel muhasebe alan nda 7 y ... firmalar nda deneyimli, - Muhasebe kay tlar n tekd zen ...
16 gün önce
 • NTEPE Z CCAC YE Y NTEPE END STR YEL MUTFAK
 • İstanbul
... nde faaliyet g steren firmam zda muhasebe konusunda deneyimli d ticaret konusunda ... plan er evesinde genel muhasebe mant na hakim, Muhasebe program nda tecr ... takibini yapabilecek, Banka extrelerini i leyebilen, Muhasebe biriminin gerektirdi i di er i leri ...
bir gün önce
 • Erse Mali M avirlik
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI - Tercihen en az 2 y l muhasebe b rosunda al m , - Genel muhasebe s re ... lerine hakim, - Luca muhasebe program n kullanabilen, - Vergi ...
8 gün önce
 • Sauna Dekor
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER niversitelerin letme, ... ve civar nda ikamet eden, Genel Muhasebe, Nakit Y netimi ve Vergi ... D zen Hesap Plan 'na hakim, Muhasebe alan nda en az 3-5 y l ... ncel takibini yapabilecek, TANIMI G nl k Muhasebe Kay tlar n n tek d zen hesap ...
14 gün önce
 • Nida Turizm
 • İstanbul
... ivlenmesi. Ayl k ve y ll k olarak genel ve zel raporlamalar n haz rlanmas ... n lisans veya lisans b l mlerinden mezun, Genel Muhasebe alan nda en az 5 y l deneyimli ...
21 gün önce
 • elik Kalem K rtasiye
 • İstanbul
Açıklama: irket Muhasebe i lemlerinde en az 2 y l deneyimli, ... ileti imde ba ar l , Muhasebe alan nda geli melere uyum ... sa layabilen, . Mikro muhasebe program na uyum sa layabilecek ... kullanmay bilen, Di er t m muhasebe i lemlerinin tek d zen hesap plan ...
26 gün önce
 • Oray Mekanik
 • İstanbul
Açıklama: F RMAMIZIN MUHASEBE DEPARTMANINDA ALI TIRILMAK ZERE, TEK D ... LEN HRACAAT LEMLER NE VAKIF GENEL MUHASEBEN N T M A AMALARINA VAKIF LOGO KULLANAB ...
12 gün önce
 • Erben Kontrol Sistemleri
 • İstanbul
... n g r me online olarak yap labilir. T m muhasebe i lemlerinin yasal mevzuata ve tek ...
23 saat önce
 • Arel Grup Ar tma So utma
 • İstanbul
... organize edecek, Banka kay t ve muhasebe i lemlerini yapabilecek, G nl k fatura kesimlerini ...
bir gün önce
 • ERBEN Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... n g r me online olarak yap labilir. T m muhasebe i lemlerinin yasal mevzuata ve tek ...
bir gün önce
 • SAHINOGLU BRONZ PRES DOKUM TIC SAN AS
 • İstanbul
... olmak, Aranan Nitelikler niversitelerin Maliye, Muhasebe, ktisat, letme vb.. b l mlerinden mezun ...
7 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... iyi seviyede bilen, t m genel muhasebe evrak d zenlemelerini yapabilecek genel muhasebe sorumlusu istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler ... olmak, - 7 y l ve zerinde Genel Muhasebe Alan nda i deneyimi bulunmak, - Genel muhasebenin t m uygulama s re ...
13 gün önce
 • Bekirzade G da A. .
 • İstanbul
... G da A. . Firmam z i in "Genel Muhasebe Sorumlusu" olarak g revlendirilmek zere a a daki niteliklere ... Meslek Y ksek Okullar n n lgili Muhasebe veya Finans B l mlerinden Mezun, ... organize edecek, * Banka kay t ve muhasebe i lemlerini yapabilecek, * G nl ...
22 saat önce
 • Bilim Osgb
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Bilim ... Vadi yerle kemizde g revlendirilmek zere muhasebe sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Tan m - Yasal mevzuata ... faturalar n muhasebele tirilmesi Aranan Nitelikler - Genel Muhasebe konusunda g ncel mevzuatlara hakim ve ...
14 gün önce