Nerede

Kalite kontrol eleman, İstanbul (459 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • FEREKS GROUP
 • İstanbul
... zere belirtilen niteliklerde Kalite Kontrol Eleman aray m z mevcuttur. r n kalite kontrol analizleri konusunda ... az 3 y l tecr besi olan, Kalite kontrol s re lerinin t m a amalar na ... r nlerin kalite kontrol i lemlerini ger ekle tirmek, Kalite departman ile ...
5 gün önce
 • Rimaks Tekstil
 • İstanbul
... B l m ne "Kuma Kalite Kontrol Eleman " tak m arkada aranmaktad r. Gereksinimler: Kuma Kalite kontrol nde al m Dokuma ...
21 gün önce
 • Mumay anta Ve Prom. r n
 • İstanbul
Açıklama: anta firmam zda g revlendirilmek zere at lyelerde retilen r nlerin ara ve final kontrollerini belirlenen kalite standartlar do rultusunda kontrol edecek, retimin devaml l n sa layacak kalite kontrol konusunda uzmanla m tak m arkada lar aramaktay ...
12 gün önce
 • DELTA KALIP ELEMANLARI SAN.VE T C.A.
 • İstanbul
Açıklama: TANIMI Kalite Politikas ve Hedefleri do rultusunda al mak. retim a amalar nda proses kontrol faaliyetlerini yapmak retimin her a amas nda gerekli kontrol ve testleri yapmak. retimin her a amas nda kabilecek sorunlarda aktif rol oynamak. Tedarik ...
20 gün önce
 • Mavi Yaka nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... retim sahas nda t m proseslerde; gerekli kalite kontrolleri yapmak, Depolardan retim hatlar na ... konusunda bilgi sahibi, Giri Kalite Kontrol ve proses kalite kontrol s re lerine hakim, l ... - 07:00 ), " KAL TE KONTROL ELEMANI " aranmaktad r. Not: Servis + yemek ...
19 gün önce
 • Konak C vata
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER Ba lant elemanlar pazar nda vida ve civata retimi yapan Sancaktepe'deki fabrikam zda; Kalite Kontrol i lemlerinin sorumlulu unu alabilecek,titiz ve disiplini kendine felsefe edinmi a a daki niteliklere sahip tak m arkada lar ...
4 gün önce
Açıklama: Tercihen niversitelerin Kimya M hendisli i veya Kimya B l mlerinden mezun Kalite Kontrol alan nda en az 5 y l tecr beli, Kalite Kontrol test cihazlar ve ekipmanlar n kullanabilen, Kalite Y netim Sistemleri konusunda bilgi sahibi, Analitik d ...
20 saat önce
 • Halka Grup
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen niversitelerin Kimya M hendisli i veya Kimya B l mlerinden mezun Kalite Kontrol alan nda en az 5 y l tecr beli, Kalite Kontrol test cihazlar ve ekipmanlar n kullanabilen, Kalite Y netim Sistemleri konusunda bilgi sahibi, Analitik d ...
7 gün önce
 • Dada Ev Aletleri
 • İstanbul
Açıklama: in Tan m Avc lar/ stanbul Adresinde K k Ev Aletleri retimi yapan firmam z n Kalite Kontrol b l m nde g revlendirilmek zere; retilen r nlerin teknik resimlerini okuyarak proses kontrollerini yapmak, r nlerin ve retim proseslerinin ilgili ...
18 gün önce
 • R F S MAK NA
 • İstanbul
Açıklama: - Tala l imalat seri ba ,ara ve son kontrol onaylar n vermek. - CMM l m taleplerinin ger ekle tirilmesi (firma i i retilen veya tedarik iden al nan par alar )ve raporlanmas . - l m sonu lar na g re tolerans d durumlar i in ilgili retim ...
8 gün önce
 • Seor M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: Frans z Legrand firmas n n yan sanayisi olan firmam zda istihdam edilmek zere; Tercihen Meslek Y ksek okulu veya Meslek Lisesi mezunu, Tak m al mas na yatk n, Kalite Kontrol alan nda tecr beli Detaylara dikkat eden, titiz, sonu odakl ve ...
10 gün önce
 • Liva Gaz Armat rleri
 • İstanbul
Açıklama: ENEL N TEL KLER VE TANIMI Genel Nitelikler; - En az lise mezunu (teknik b l mlerden mezun), - l m ekipmanlar n (kumpas, mikrometre, vs..) iyi kullanabilen, - Teknik resim okuma bilgisi iyi olan, - malat sekt r nde kalite kontrol tercihen tecr ...
18 saat önce
 • Sinye Tekstil (Dewberry)
 • İstanbul
Açıklama: Osmanbey'de bulunan tekstil firmam zda al acak kalite kontrolc ler aranmaktad r. - Orta b l m gere i yap lacak i lerde i se meksizin, lerin temizlenmesini, i lerin kontrol n ve paketlemesini yapabilecek depo d zenlenmesi yapabilecek, depoda ...
26 gün önce
 • Art Ambalaj Plastik
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Plastik ambalaj sekt r nde faaliyet g steren firmam zda al mak zere; Tercihen niversite mezunu, Tercihen Plastik Ambalaj sekt r tecr besi bulunan, 9001 Kalite y netim Sistemi hakk nda bilgi sahibi, Vardiyal al abilecek ...
3 gün önce
 • Marmara Is l lem
 • İstanbul
Açıklama: Metal sanayiinde Otomotiv , Trakt r , Makina par alar n n s l i lemi konusunda faaliyet g steren firmam za - retimde ve Laboratuvarda Ara Kontrol / Final Kontrol yapacak - Sertlik l m cihazlar n kullanabilecek - Metalografik haz rlama yapacak - ...
9 gün önce
Açıklama: 1996 tarihinde kurulan tekstil sekt r nde hizmet veren firmam zda kad n kuma pantolon retiminde g revlendirilmek zere; - PAKETLEMEC (TEKL PO ETLEME - ASORT LEME) / KAL TE/OPT K KONTROL Aramaktay z. - Tekstil alan nda PAKETLEME VE KAL TE/OPT K ...
12 gün önce
Açıklama: 2005 y l ndan beri elektronik sekt r nde ithalat yapan firmam z 2020 y l nda smd dizgi hatt dalgal lehim ve enjeksiyon hatt kurarak retim yapmaya ba lami t r kitellideki elektronik kart retimi yapan yerimizde lehim kalite kontrolden anlayan al ...
18 gün önce
 • Mert Hortum Rakor Sanayi
 • İstanbul
Açıklama: F RMAMIZ B NYES NE L ALETLER N KULLANAB LEN TEKN K RES M OKUMASINA HAK M RET M S REC NDE K KAL TE KONTROL TAK P EDECEK PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.
13 gün önce
 • Borta Grup
 • İstanbul
Açıklama: TUZLADA BULUNAN DANI MANLI INI YAPMAKTA OLDUGUMUZ F RMAYA OTURDUGU YERDEN TELEV ZYON KUMANDASI ALI IP ALI MADI ININ KONTUROLUNU TEM ZLEMES N VE PAKETLEMES N YAPACAK SABAH 7/30 AK AM 17:00 ALI ACAK CUMARTES PAZAR TAT L BAYAN YEVM YEC ALINACAKTIR ...
18 gün önce
 • Siderkemco Metalurji
 • İstanbul
... fabrikam zda a a daki niteliklere uygun Kalite Kontrol Eleman olarak al acak tak m arkada ... , mikrometre vb. boyutsal kontrol cihazlar n kullan m bilgisi iyi olan, * Kalite Kontrol b l m nde en ...
26 gün önce