Nerede

M teri temsilcisi, İstanbul (3601 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... b nyesinde g revlendirmek zere ; rme Deneyimli M teri Temsilcisi aramaktay z. niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun ... n ba vurular n bekliyoruz. Gereksinimler: -Yurtd m terilerle i ili kilerinin s rd r lmesi, - Mevcut ...
19 saat önce
 • ELEGANT TRAD NG E-T CARET DANI MANLIK
 • İstanbul
... firmas i in yurtd m teri hizmetleri deneyimi olan Almanca Bilen M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad ... ili kilerinde s reklili i sa layarak m teri memnuniyetinin art r lmas na y nelik ... etkili ileti im sa layabilen M teri memnuniyeti ve z m odakl al may ...
bir gün önce
 • GLORY DI T CARET SANAY L M TED RKET
 • İstanbul
... tirme, * Y netti i lkelerdeki m terinin sat ncesi, sat s reci ve ... ve raporlanmas , * M teri ik yetlerini ilgili birimlere ileterek ... sonu land r lmas , * M teri cari hesaplar n n takibi ve ... s re lerinde g revlendirilecek, ' hracat M teri Temsilcisi' ar yoruz.
bir gün önce
 • Garanti Cam
 • İstanbul
Açıklama: Yukar Dudullu mahallesinde bulunan firmam za, tecr beli, diksiyonu d zg n, verilen sorumluluklar yerinde getirebilecek, bay m teri temsilcisi al nacakt r. Gerekli e itim verilecektir. Telefon numaras ndan ula lmas rica olunur.
2 gün önce
 • EBC N TUR ZM PAZARLAMA N . VE DI T CARET LTD. T
 • İstanbul
... a a da belirtilen niteliklere haiz a r Merkezi M teri Temsilcisi al nacakt r. Aranan Nitelikler Diksiyonu ...
2 gün önce
 • Aras Kargo
 • İstanbul
Açıklama: "M teri Temsilcisi" pozisyonunda de erlendirilmek ... r nde kariyer hedefleyen Tercihen m teri deneyimine sahip Geli ime ve ... ve y nlendirme yapmak, m teri memnuniyetini art rmaya y nelik ... neriler sunmak M teri ikayetlerinin z lmesini sa lamak ...
5 gün önce
 • Tanr verdi Mensucat San.A .
 • İstanbul
... Departman m zda g revlendirilmek zere Almanya M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Sorumlusu oldu u b ... im halinde olmak ve bu m terilerin t m sipari ve taleplerini takip ... imde y nlendirmekM Mevcut m terilerin yan s ra yeni m teri ve Pazar ara t rmas ...
6 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... m teriler ile i g r mesi yapacak yurtd m teri temsilcisi istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler niversitelerin ... -Mezuniyet gibi bilgilerin KUR KR TERLER gere i resmi evrak ile teyidi ...
6 gün önce
 • Leras Tekstil Kuma l k
 • İstanbul
... ; a a daki niteliklere sahip Ma aza M teri Temsilcisi aranmaktad r. Ma aza giri inde ... sa lamak ve y nlendirme yapmak, M teri memnuniyetini art rmaya y nelik neriler ... , diksiyonu d zg n, leti im becerileri g l , m teri odakl hizmet sunmaya istekli, Merter ...
8 gün önce
 • EKO A RI MERKEZ H ZMETLER
 • İstanbul
... b nyesinde de erlendirilmek zere Inbound M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: a r merkezi sat ... ve ak c bir diksiyona sahip, M teri odakl , insan ili kilerinde ba ...
9 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • İstanbul
... arayarak randevu olu turacak, a r Merkezi M teri Temsilcisi tak m arkada lar m z ar yoruz ... y ksek, Tercihen a r Merkezi deneyimi olan, M teri odakl al maya zen g steren ...
9 gün önce
 • Networks Grup
 • İstanbul
... departman nda a r Merkezi M teri Temsilcisi olarak g rev alacak al ma ... arkada aramaktay z. Mevcut m teri portf y n d zenli takip ... m ve kaliteli hizmetle m teri memnuniyeti sa layabilecek Telefonda ifade ... ve ikna kabiliyeti kuvvetli M teri odakl bak a s na ...
9 gün önce
 • S per Tekstil San. Tic. A. .
 • İstanbul
... zere, Yeti tirilmek zere hracat M teri Temsilcisi tak m arkada aramaktay z. Gereksinimler: niversitelerin ...
9 gün önce
 • Tatl ikolata San. Tic. A. .
 • İstanbul
... markam zda g revlendirilmek zere, hracat M teri Temsilcisi tak m arkada aramaktay z Gereksinimler: stenen ...
9 gün önce
... i tan mlar na uygun E-Ticaret M teri Temsilcisi aray m z bulunmaktad r. Ma aza, nternet ... mal oldu umuz E-Ticaret sitelerinin M teri hizmetleri y netiminde aktif rol almak ... mezun, Tercihen, Online E-ticaret sitesi M teri Hizmetleri departman nda g rev yapm ...
9 gün önce