Nerede

Ma aza m d r, İstanbul (361 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • POLOGARAGE
 • İstanbul
... Tercihen niversite mezunu, Ma aza y netimi konusunda en az 5 y l deneyimli ... Memnuniyetine nem veren. .Ma aza M d r aramaktay z. TANIMI Ma aza sat n y netecek ... sevk ve idaresini yapacak, Ma aza personeline hedeflere ula ma konusunda mentorluk yapacak.
29 gün önce
... n hem erkek koleksiyonu ile m terilerimize hizmet veren "W Collection" markam ... erlendirilmek zere Ma aza M d r unvan yla g rev alacak al ma arkada lar ... ve l ks haz r giyim ma aza y neticili i ve kad ... n giyim konusunda en az 5 y ...
15 gün önce
 • pekyol Giyim San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... Miroglio Grubu Galataport Ma azam z i in "Ma aza M d r " pozisyonunda yeni bir ... ekip yesi aramaktad r ve ekip ... ekle tirmek Ma azay ve ekibini y netmek Ma azada m teri memnuniyetini ...
28 gün önce
 • BG STORE MA AZACILIK A. . (B&G STORE)
 • İstanbul
... beri ocuk Haz r Giyim Sekt r nde nderli ini ... s rd ren, T rkiye genelindeki 90 ma ... a daki niteliklere sahip, ma aza m d rleri ar yoruz. Tercihen niversite ... mezunu L ks marka ma azac l kta y ... kna kabiliyeti y ksek M teri memnuniyetini hedef alan ...
12 gün önce
 • BTM B L N L T KET C MA AZALARI
 • İstanbul
... ma azam zda g revlendirmek zere; " Ma aza M d r " aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: En az ... Lise mezunu, Perakende Ma azac ... pozisyonunda al m , Tercihen Nebim program n kullanabilen, Ma azac l ...
29 gün önce
 • Galatasaray Ma azac l k ve Perakendecilik
 • İstanbul
... GSStore zinciri, 91 fiziki ma aza, 1 online sat sitesi ... Forum GSStore ma azam zda g revlendirmek zere "Ma aza M d r " ... pozisyonu i in ekip arkada ar yoruz! Tercihen niversite mezunu, Ma aza ... beli, Tercihen Outlet ma aza deneyimi olan MS Office ...
21 gün önce
 • ilek Kuyumculuk Sanayi Limited irketi
 • İstanbul
... Ma azam za Ma aza M d r Aray m z Vard r. Kuyumculuk ve m cevherat sekt r ... nde deneyim sahibi, Problem zme kabiliyetine sahip, tak m ... de erlerini temsil edebilecek, M teri portf y n ... enerjisi y ksek, Pazarlama, sat , m teri ili kileri y netimi ...
12 gün önce
 • ilek Kuyumculuk Sanayi Limited irketi
 • İstanbul
... Ma azam za Ma aza M d r Aray m z Vard r. Kuyumculuk ve m cevherat sekt r ... nde deneyim sahibi, Problem zme kabiliyetine sahip, tak m ... de erlerini temsil edebilecek, M teri portf y n ... enerjisi y ksek, Pazarlama, sat , m teri ili kileri y netimi ...
14 gün önce
 • DOR MU G Y M SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... VE TANIMI A klamas D nyaca nl Frans z ... al acak Bayan Ma aza M d r aray m z bulunmaktad r. Lokasyon olarak; ... V3 hakim , L ks ma aza y netimi konusunda deneyim sahibi ... i olan, Sat ve m teri odakl al an, ... n geli mi , Tak m y netimi ve motivasyonu konusunda ...
2 gün önce
... , M teri li kilerini irketin karlar do rultusunda takip edecek, Ma aza ve ... netimi olu turacak Gereksinimler: Ma aza ve ma aza personeli y netimi konusunda en ... g revini tamamlam , ' Erkek Ma aza M d r Yard mc lar ' ar ...
15 gün önce
 • POLOGARAGE
 • İstanbul
... ; Tercihen niversite mezunu, Ma aza y netimi konusunda en az 3 y l deneyimli ... nem veren, .Ma aza M d r Yard mc s ar yoruz. TANIMI Ma aza sat n ... idaresini yapacak, Ma aza personeline hedeflere ula ma konusunda mentorluk yapacak, Ma aza M d r ne ba ...
29 gün önce
 • BGSTORE MA AZACILIK A. .
 • İstanbul
... ma azalar nda g rev alacak a a daki niteliklere sahip, ma aza m d r ... aray m z vard r. Tercihen niversite ... mezunu L ks marka ma ... netici pozisyonunda deneyimli Outlet ma aza y neticili i konusunda ...
bir gün önce
 • Benetton Giyim Sanayi ve Ticaret A. .
 • İstanbul
... az Lise, tercihen niversite mezunu, Ma azac l k sekt r nde en az ... , G lery zl ve m teri odakl , Moday yak ... Vardiyal ve yo un al ma d zenine uyum sa layabilen. ... ma azam z i in perakende sekt r nde sekt r ... anlam ifade ediyor. diyen Ma aza M d r Yard mc lar 'n ...
5 gün önce
 • Ko ta Yap Marketleri Tic. A. .
 • İstanbul
... VE TANIMI En az nlisans mezunu Perakande ma azac l kta ... tutan Vardiyal ve haftasonu al maya s cak bakan TANIMI ... olan Kingfisher/B&Q ortakl d r. D nya standartlar nda perakendecilik ... lar Ispartakule Ko ta Fix ma azas i in " Ma aza M d r " aramaktad r
bir gün önce
 • Onur Market
 • İstanbul
... Avr) b lgesindeki ma azalar i in "Ma aza M d r Yard mc s ... " pozisyonunda g rev alacak tak m ... T m tasarruf tedbirlerini benimsemek ve personeline benimsetmek, Ma aza sipari ... astlar ile payla mak, Ma aza metrekarelerini etkin bir ekilde ...
bir gün önce