Nerede

Muhasebe uzman, İstanbul (1698 pozisyonlara)

Göre sırala:
Açıklama: GROUPSAR - Muhasebe Uzman - Uzman Yard mc s A klamas al anlar ... , Banka kay t i lemlerini yapabilecek, Genel Muhasebe Kay tlar n yapabilecek, Vergi Beyannamelerinin ... yard mc olabilecek, Hukuk dosyalar n n muhasebe y n nden kontrollerini ve kapan lar ...
12 gün önce
 • ORTAK AKIL E T M & Y NET M DANI MANLIK LTD. T .
 • İstanbul
... al t r lmak zere ''Muhasebe Uzman '' aray m z bulunmaktad r; . Muhasebe kay tlar n yapabilen, . Mizan ... mezun, . Alan nda uzmanla m ; en az 3 y l deneyimi olan, . Muhasebe, tek d zen hesap ... destekleri hakk nda bilgi sahibi, ''Muhasebe Uzman '' al nacakt r.
18 gün önce
 • Sfc n aat M hendislik
 • İstanbul
Açıklama: Muhasebe Uzman /Sorumlusu lan m z 2010 ... ofisinde g rev alacak Muhasebe Uzman al ma arkada aramaktay ... programlar n etkin kullanabilen, Muhasebe paket programlar n , tercihen ... takibinin yap lmas , irketin muhasebe biriminde, irketle alakal departman ...
27 gün önce
 • AKKURTLAR TUR ZM NAK. VE GIDA SAN. TIC. LTD. TI.
 • İstanbul
... Tic. Ltd. ti. i in "Genel Muhasebe Uzman " olarak g revlendirilmek zere a a daki niteliklere ... veya Meslek Y ksek Okullar n n lgili Muhasebe veya Finans B l mlerinden Mezun, Tek ... organize edecek, Banka kay t ve muhasebe i lemlerini yapabilecek, G nl k fatura ...
bir gün önce
 • Peysan S t r nleri
 • İstanbul
... ) merkezinde g revlendirilmek zere Genel Muhasebe uzman (ERKEK) aranmaktad r. Pozisyon ile ... almaktad r. Gereksinimler: *Tercihen Genel muhasebe konusunda tecr beye sahip, * ... ) aktif olarak kullanabilen, *T m genel muhasebe i lemlerinin y r t lmesinde rol ...
11 gün önce
 • KAPLAN MAL M AV RL K
 • İstanbul
... niteliklere sahip tecr beli Muhasebe Uzman aray m z bulunmaktad r. - Genel muhasebe i lemlerinin irket hesap ... Nitelikler - ktisat, letme, Muhasebe ve Finans b l mlerinden mezun, - Muhasebe alan nda 2 y l, - Tercihen ...
22 gün önce
 • Eykim G da
 • İstanbul
... . de bulunan Fabrikam zda, Genel Muhasebe uzman olarak g revlendirilmek zere, a a daki ... : niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Genel Muhasebe s re lerinde en az 5 y l deneyimli ... Sorumluluk alabilen, sonu odakl . Finans muhasebe uzman aranmaktad r.
25 gün önce
 • STANBUL AYDIN N VERS TES
 • İstanbul
... Ba kanl 'nda g revlendirilmek zere "Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r. Aranan Nitelikler Genel ... tek d zen muhasebe sistemine hakim, En az 3 y l muhasebe deneyimi olan, Muhasebe hareketleri ile ... ve do ru bi imde muhasebe kay tlar n olu turmak, Gelir ...
bir gün önce
 • T-SHOP
 • İstanbul
... revlendirilmek zere Muhasebe Uzman pozisyonunda aray m z bulunmaktad r. lgili muhasebe s re ... m z bulunmaktad r. Gereksinimler: niversitelerin Muhasebe, letme , ktisat b l mlerinden ... konusunda tecr beli, T m genel muhasebe s re lerinde aktif rol alabilecek ...
4 gün önce
 • mteks
 • İstanbul
... firmam z n ''Muhasebe Departman ''nda g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman tak m arkada ... aray m z bulunmaktad r. G nl k muhasebe kay tlar ... y l tecr besi olan Genel muhasebe i lemlerinde gereken yetkinli e sahip ...
13 gün önce
 • Volt Lines (Nasdaq: Swvl)
 • İstanbul
... zere analitik, renmeye a k ve zverili Muhasebe Uzman Yard mc s ar yoruz! Tan ... letme, Ekonomi veya Muhasebe/Finans b l mlerinden mezun, Muhasebe ve Vergi alan nda ... en az 2 y l deneyimli Logo vb. Muhasebe programlar n daha nce deneyimlemi , leri seviye ...
17 gün önce
 • Dilek Grup
 • İstanbul
... acak , Sat n muhasebe i lemlerini yapabilecek " n Muhasebe Uzman " aramaktay z. Gereksinimler: n Muhasebe i lemleri; fatura ... ,sat ve iade faturalar n muhasebe program na i leyebilen, iyi ... Excel bilgisi olan, Tercihen muhasebe paket program kullanm ,sat ...
18 gün önce
 • Loya Ma azac l k
 • İstanbul
... genel merkezinde de erlendirmek zere "Muhasebe Uzman Yard mc s " aramaktad r irketin finans ... ve muhasebe s re lerinin yasal mevzuata uygun ... Nebim V3 fonksiyonlar na hakim, "Muhasebe Uzman Yard mc s " aray m z vard ...
4 gün önce
 • G rmen Group
 • İstanbul
... Ticaret/ thalat- hracat muhasebesinde olacak "Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r. ... niversitelerin letme, ktisat, Maliye, Muhasebe vb. ilgili b l mlerinden mezun, ... d ticaret, ithalat- hracat operasyonlar muhasebe tecr besi olan, Tercihen tekstil ...
9 gün önce
 • H S YEMEK L K
 • İstanbul
... genel merkezimizde g revlendirilmek zere; niversitelerin Muhasebe, letme, ktisat, Maliye vb. b l ... , analitik d nme kabiliyetine sahip, Firman n muhasebe kay tlar n n ilgili kanun h k ... geli tirme faaliyetlerine kat lacak Muhasebe Uzman aray m z vard r.
12 gün önce
 • MURAT LOJ ST K
 • İstanbul
... irketimizin; genel merkezinde g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman " aray m z bulunmaktad r. niversitelerin ... l mlerinden mezun, Tercihen Logo Tiger muhasebe mod l ne hakim, Tek d ... takibi ve mutabakatlar n n yap lmas , Muhasebe departman i inde i ak n n ...
19 gün önce
 • HEDEF D RECT LET M Z MLER PAZARLAMA VE DAN. H ZM. LTD. T .
 • İstanbul
... merkezinde g revlendirilmek zere; "Bordro ve Muhasebe Uzman " aray m z mevcuttur. cretlendirme ve ... s re lerin y r t lmesi, Muhasebe i lemlerine destek olunmas , Beyanname haz ... 1-2 y l bordolama, personel zl k i leri ve muhasebe tecr besi bulunan, 4857 say ...
5 saat önce
 • FAT H D LEK GIDA SAN T C.A.
 • İstanbul
... ger ekle tirilmesinden sorumlu olacak Muhasebe Uzman "aranmaktad r. Aranan Nitelikler MYO ... veya niversitelerin Muhasebe, Maliye, letme veya ktisat vb ... . ilgili b l mlerinden mezun, Genel muhasebe mevzuat ve uygulamalar konusunda en ...
5 saat önce
 • AYDO ANLAR OTOMOT V SAN. VE T C.A. .
 • İstanbul
... g revlendirilmek zere a a daki niteliklere sahip Muhasebe Uzman ekip arkada aramaktay z. Tan m Bankalar ... n, al c ve sat c faturalar n n muhasebe program na i lenmesi Ba-Bs ... eksiksiz do ru bir ekilde muhasebe mevzuat na uygun ekilde i lenmesi ...
bir gün önce
 • mteks
 • İstanbul
... retim yapan firmam z n ''Muhasebe Departman ''nda g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman Yard mc s tak ... entegrasyonu, irket i indeki mevcut muhasebe kay tlar ve i leyi inin ... : niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun n Muhasebe uygulamalar nda en az 3 y l tecr ...
13 gün önce