Nerede

Muhasebe uzman, İstanbul (631 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Hazar la Ecza Deposu Medikal ve kozmetik r nler
 • İstanbul
... z i in " K demli Muhasebe Uzman " aramaktay z. GENEL N TEL ... ktisat, Ekonomi vb.), * Finans ve Muhasebe alan nda en az 5 y ... n iyi derecede kullanabilen, * Genel muhasebe, finansal y netim, mali tablolar ... (Kdv-Muhtasar-Kurumlar Vergisi) * Muhasebe ve Finans M d r ...
22 gün önce
... beraber al abilece imiz Muhasebe Uzman ve n Muhasebe personeli al nacakt r ... ilgili b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda 5-6 y l deneyimli ...
6 gün önce
 • ARABA SEPET OTOMOT V B L M DANI MANLIK H ZMETLER SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... acaks n. Muhasebe Uzman Yard mc s ne yapar? Genel Muhasebe Uzman ; tekd zen ... vergi usul kanuna uygun ekilde muhasebe kay tlar n n ... n sa lanmas ndan sorumludur. Muhasebe Uzman Yard mc s n n ... i lemlerin yap lmas Genel Muhasebe Uzman ndan neler bekliyoruz? En az ...
21 gün önce
 • ASKALE ECEK RET M PAZ. A .
 • İstanbul
... belirtilen nitelikleri ta yan Muhasebe Uzman aramaktay z. Muhasebe Uzman Personeli in Genel Nitelikler ... : Lisans ve n lisans mezunu Genel Muhasebe ... 3 y l deneyimli, T rk muhasebe ve vergi mevzuat h k ...
10 gün önce
 • SELV MOD LER MOB LYA RET M VE PAZARLAMA SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI MUHASEBE UZMANI STANBUL - AVRUPA YAKASI / ... i in Konusunda deneyimli MUHASEBE UZMANI aramaktay z. Genel Nitelikler ... ya edebilecek durumda olan, Muhasebe Uzman aray m z bulunmaktad ... lmas Faturalar, makbuzlar, muhasebe defterleri ve sat n ...
25 gün önce
 • Donat Gayrimenkul De erleme A. .
 • İstanbul
... zde g revlendirilmek zere Muhasebe Uzman aray m z bulunmaktad ... GO3 program bilgisine sahip, Muhasebe hesap plan na hakim, E ... arkada ar yoruz. TANIMI Muhasebe Uzman , Muhasebe Y neticisine ba l ... olacakt r; Muhasebe departman ndaki t m muhasebe i lemlerinde ...
30 gün önce
 • Has Aluminyum A. .
 • İstanbul
... g rev yapacak, Genel Muhasebe Uzman aray m z vard r ... Pozisyondan beklenen ana sorumluluklar : Genel muhasebe kay tlar n n ilgili ... do ru olarak tutulmas , muhasebe usul ve ilkeleri paralelinde haz ... sonra y neticisine raporlamak, Genel Muhasebe, tek d zen hesap ...
4 gün önce
 • De-Ga Otomotiv A. .
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI MUHASEBE UZMANI Grup irketlerimizden EUROBUMP OTOMOT ... revlendirilmek zere; - niversitelerin Muhasebe B l m nden mezun ... ve z m odakl , Muhasebe Uzman Yard mc s istihdam edilecektir ... . -T m genel muhasebe i lemlerinin mevzuata ve ...
13 gün önce
 • DO AN TREND OTOMOT V T CARET H ZMET VE TEKNOLOJ A.
 • İstanbul
... l mlerinden mezun, n muhasebe ve genel muhasebe konular na h kim ... lmesi Cari hesap takibi ve muhasebe i lemlerinin y r t ... m odakl , SAP bilgisine sahip, Muhasebe Uzman tak m arkada aramaktay z ... olarak tutulmas n sa lamak, Muhasebe kay tlar na al nacak ...
14 gün önce
 • MR LETME H ZMETLER DANI MANLI I A. .
 • İstanbul
... nesans & Meridiam i tirakidir. Muhasebe Uzman Yard mc s Genel Nitelikler ... ilgili b l mlerinden mezun, - Muhasebe alan nda 1-3 y l tecr ... askerlikle ili i i olmayan, Muhasebe Uzman Yard mc s G rev ... nda yerine getirmek, takip etmek, - Muhasebe kay tlar na esas te ...
29 gün önce
 • rem n aat Yap San. Ve Tic. A.
 • İstanbul
... Ekonomisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar ) , - Genel Muhasebe konusunda en ... tercihen) Muhasebe alan nda kariyer hedefi olan , Muhasebe Uzman Yard ... mc s ar yoruz . MESLEK YETK NL KLER - Muhasebe ... a amas nda , muhasebe ekibi ile beraber aktif ...
29 gün önce
 • Bin Ula m ve Ak ll ehir Teknolojileri A.
 • İstanbul
... a daki zelliklere uygun bir Muhasebe Uzman aramaktay z. Tan m ; ... nda tutulmas n sa lamak, Muhasebe mevzuat , vergi mevzuat , ticaret ... i lemlerine destek vermek, muhasebe raporlar n talep edilen kriterler ... na h kim, Luca muhasebe programlar n etkin kullanabilen, ...
3 gün önce
 • Neura Ba ms z Denetim ve SMMM Ltd. ti.
 • İstanbul
... y kl klerdeki m terilere muhasebe, bordro , vergi dan ... yetkinliklere uygun 'Muhasebe Uzman ' aramaktay z. - LUCA muhasebe program nda banka ... girilmesi - Para t n muhasebe program ndan fatura ve ... b l mlerinden mezun, -Tercihen muhasebe b rosu deneyimi olan, - ...
14 gün önce
 • rem n aat Yap San. Ve Tic. A.
 • İstanbul
... al ma Ekonomisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamalar ) , - Genel Muhasebe konusunda en az ... y l deneyimi olan, - Mikro muhasebe yaz l m n bilen ... n iyi kullanabilen, K demli Muhasebe Uzman ar yoruz. MESLEK YETK ... rlanmas a amas nda , muhasebe ekibi ile beraber aktif rol ...
23 gün önce
 • Bright Denizcilik ve Gemi letmecili i A. .
 • İstanbul
... bilimler b l mlerinden mezun, Muhasebe alan nda en az 8 ... deneyimli, Micro, Logo ve benzeri muhasebe programlar n kullanm , MS ... yakas nda ikamet eden Muhasebe Uzman aramaktay z. TANIMI Muhasebe kay tlar n ... hesap plan na g re muhasebe mod llerinde kay tlar ...
4 saat önce