Nerede

Nsan kaynaklar uzman, İstanbul (520 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... 3 y l K sekt r nde deneyimli " nsan kaynaklar uzman " aray m z bulunmaktad r ARANAN TEMEL N ... , nsan Kaynaklar Y netimi, ktisat mezunu) Bordrolama ve nsan Kaynaklar alan ... uygulamalar n i erecek ekilde; nsan Kaynaklar planlamas , geli tirilmesi, performans ...
8 gün önce
 • Gami Giyim Carter s Oshkosh
 • İstanbul
... lmas nsan Kaynaklar s re lerine ait raporlamalar n ger ekle tirilmesi nsan Kaynaklar ... Gereksinimler: niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun nsan Kaynaklar s re lerinde en az 3 y ... in askerlik g revini tamamlam nsan Kaynaklar Uzman aranmaktad r.
9 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... 3 y l K sekt r nde deneyimli " nsan kaynaklar uzman " aray m z bulunmaktad r ARANAN TEMEL N ... , nsan Kaynaklar Y netimi, ktisat mezunu) Bordrolama ve nsan Kaynaklar alan ... uygulamalar n i erecek ekilde; nsan Kaynaklar planlamas , geli tirilmesi, performans ...
9 gün önce
 • Bi en G da
 • İstanbul
... en Ailesinin; nsan Kaynaklar Departman 'na tazelik katabilecek nsan Kaynaklar Uzman ' aramaktay z. ... ve puantaj takiplerinin yap lmas , nsan Kaynaklar s re ve programlar n ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, nsan Kaynaklar alan nda minimum 2 y l tecr ...
3 gün önce
 • Do a nsan Kaynaklar
 • İstanbul
... 3 y l K sekt r nde deneyimli " nsan kaynaklar uzman " aray m z bulunmaktad r ARANAN TEMEL N ... , nsan Kaynaklar Y netimi, ktisat mezunu) Bordrolama ve nsan Kaynaklar alan ... uygulamalar n i erecek ekilde; nsan Kaynaklar planlamas , geli tirilmesi, performans ...
49 dakika önce
 • S RAT KARGO
 • İstanbul
Açıklama: NSAN KAYNAKLARI UZMAN / UZMAN YRD Genel Nitelikler: Ta mac l k ... n e itim veren fak ltelerinden mezun, nsan Kaynaklar alan nda deneyimli, e al m, bordro ... , Avrupa yakas nda ikamet eden, nsan Kaynaklar Uzman/Uzman pozisyonunda g rev alacak al ma ...
23 gün önce
 • hlas Pazarlama
 • İstanbul
... hlas Pazarlama Genel M d rl nde nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s olarak istihdam edilmek ... lerin takip edilmesine destek vermek, nsan Kaynaklar raporlar n n haz rlanmas na destek ... edilmesine destek sa lamak, Bayi nsan Kaynaklar S re lerinin takip ve kontrol ...
8 gün önce
 • EL T WORLD HOTELS
 • İstanbul
... Hotel Europe'da g revlendirilmek zere " nsan Kaynaklar Uzman Yard mc s " aray m z bulunmaktad ... n tamam n aktif olarak kullanm , - nsan Kaynaklar alan hakk nda bilgi sahibi ... zl , dinamik, - nsan ili kilerinde ba ar l , - Tercihen nsan Kaynaklar b l m nde staj ...
29 gün önce
... n e itim veren fak ltelerinden mezun, nsan Kaynaklar alan nda deneyimli, e al m, bordro ... , Avrupa yakas nda ikamet eden, nsan Kaynaklar Uzman/Uzman Yard mc s pozisyonunda g rev alacak ...
7 gün önce
 • Gi Group
 • İstanbul
... oldu umuz Restoran Zincirleri i in; nsan Kaynaklar Uzman " pozisyonunda g rev alacak tak m ... s reci ile ilgili bilgi sahibi, nsan Kaynaklar uygulamalar ve Teknik Bordrolama konusunda ... Avrupa B lgesi'de ikamet eden nsan Kaynaklar Y neticisi aray m z mevcuttur ...
9 gün önce
 • HUNKO MOTORLU ARA LAR SAN. VE T C. LTD. T .
 • İstanbul
... Plaza da de erlendirmek zere nsan Kaynaklar Uzman " pozisyonu i in ... n n y r t lmesinde destek verilmesi, nsan Kaynaklar raporlar n n haz rlanmas . Aranan Nitelikler ... minimum nlisans, tercihen lisans mezunu - nsan Kaynaklar s re lerinde ( zellikle i e al m ...
24 gün önce
 • A11 Otelleri
 • İstanbul
... t m otellerinden sorumlu olacak nsan Kaynaklar Uzman aray m z mevcuttur. Gereksinimler: nsan Kaynaklar alan nda deneyimli, Sunum ... Office programlar n aktif olarak kullanabilen nsan Kaynaklar Y netimi alan nda kariyer hedefi ...
25 gün önce
 • Demak Group
 • İstanbul
... faaliyet g steren firmam z n, nsan Kaynaklar Departman nda g revlendirilmek zere nsan Kaynaklar Uzman aray m z bulunmaktad r. Sorumluluklar ... k ba ta olmak zere insan kaynaklar alan nda en az 2 y l deneyim ...
bir gün önce
 • AKBULUT GRUBU
 • İstanbul
... lerin takibini ve i lemlerini yapabilecek " nsan Kaynaklar Uzman " aramaktay z. yerimiz stanbul'da Beylikd ... Nitelikler * niversitelerin al ma Ekonomisi, nsan Kaynaklar gibi ilgili b l mlerinden mezun, *Personel ...
8 saat önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... k lemleri yapabilecek deneyimde nsan Kaynaklar Uzman aramaktay z. Gereksinimler: niversite mezunu, nsan kaynaklar n n Bordo ve zl ...
9 gün önce