Nerede

Sat n alma sorumlusu, İstanbul (111 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • UYARLAR DEM R EL K SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Demir elik Fabrikas nda haddehane ile ilgili Sat n Alma Sorumlusu istihdam edilecektir. Erkek adaylarda askerli ini yapm , stanbul Avrupa yakas nda istihdam eden , en az lise mezunu, ofis programlar kulanabilecek,
19 gün önce
 • TRIO ULUSLARARASI TEKSTIL SAN.VE TIC.LTD.STI
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI kolu ihracat olan firmam zda tam zamanl al mak zere, aksesuar sat n alma konusunda deneyimli ve piyasa bilgisi olan, bilgisayar ve zellikle Coretex s re takip program n kullanabilen sat n alma sorumlusu al nacakt r.
17 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen ... mezun, G da ve malzeme sat n alma alan nda min. 3-5 y l ... , ekip al mas na yatk n, Analitik ve sonu odakl , Erkek ... g revlendirilmek zere G da Sat n Alma Sorumlusu aray m z bulunmaktad r ...
26 gün önce
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Tercihen ... , Tercihen g da ve malzeme sat n alma alan nda min. 3 y l ... , ekip al mas na yatk n, Analitik ve sonu odakl , Aktif ... g revlendirmek zere G da Sat n Alma Sorumlusu aray m z bulunmaktad r ...
26 gün önce
 • Erba Elektronik
 • İstanbul
... g steren firmam za; Sat n Alma Sorumlusu Tedarik zinciri ve sipari y ... toplama, de erlendirme ve teknik sat n alma s re lerine hakim, ... bilgilerini g ncel tutabilen. Sat n alma Tekniklerini bilen, Prosed rlere ... ba l (Teklif alma, Tedarik i de erlendirme ...
5 gün önce
 • PERSPECTIVE
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI ... i b l mlerinden mezun, Sat n alma s re lerinde en az 4 ... malat a amas nda Kuma sat n alma tedarik s recini y r ... becerileri g l , Kuma Sat n Alma Sorumlusu' aray m z bulunmaktad r ... ba vuran adaylarda kad n-erkek ayr m g ...
13 gün önce
 • GENERAL F LTER HAVAK F LTRE SAN.T C.A. .
 • İstanbul
... filtreleri retim, ithalat, ihracat sat ve pazarlamas konusunda faaliyet g ... g revlendirilmek zere Sat n Alma Sorumlusu istihdam edilecektir. Firman n sat n alma ile ilgili t ... i anla ma fiyatlar n n takibi, Muhasebe kay t ... en az 2 y l sat n alma alan nda al m , ...
22 saat önce
 • Vakarl Tekstil A. .
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI rme ... 'Aksesuar Sat n Alma Sorumlusu' ar yoruz. - rme Tekstil r n ve Aksesuar Sat n Al m ... uyumlu al acak -Tedarik ilerden sat n alma yaparak, gelen r nlerin kalite ...
2 gün önce
 • Talu Tekstil San ve Tic A.
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI rme ... in askerlik hizmetini tamamlam , "Aksesuar Sat n Alma Sorumlusu" al ma arkada ar yoruz ... t rl d giyim r n aksesuar n n istenilen kalite, termin ve ...
28 gün önce
 • NETA ELEKTRON K C HAZLAR SAN. T C. A. .
 • İstanbul
... ve sat n ger ekle tiren firmam z n Sat n Alma Departman ... nda g revlendirilmek zere "Teknik Sat n Alma Sorumlusu" aramaktay z. Genel sat n alma ... Aranan Nitelikler En az n lisans mezunu (Tercihen Makine ... , MS Office programlar n (Excel) iyi ...
bir gün önce
 • VEGAN LER GIDA SANAY VE T C. LTD. T
 • İstanbul
... bilgisi iyi seviyede olan), Sat n alma ve tedarik zinciri y netimi ... . A. . g revlendirilmek zere "Sat n Alma Sorumlusu" aray m z bulunmaktad r ... edilen r nlerin temininde istenilen sat n alma s recinin y netilmesi ... lemlerin y r t lmesi, Sat , stok, geli im gibi ...
21 gün önce
 • Onat Tekstil Konfeksiyon
 • İstanbul
... katacak tecr beli " malat ve Sat n Alma Sorumlusu" pozisyonunda g revlendirilecek al ma ... Trendler do rultusunda Haz r Sat n Alma da yapabilecek, Seyahat engeli bulunmayan ... uygun fiyatlarla retim ya da sat n alma yapmak, Gerekli olan planlamay , organizasyonu ...
15 gün önce
 • Onat Tekstil Konfeksiyon
 • İstanbul
... katacak tecr beli " malat ve Sat n Alma Sorumlusu" pozisyonunda g revlendirilecek al ma ... Trendler do rultusunda Haz r Sat n Alma da yapabilecek, Seyahat engeli bulunmayan ... uygun fiyatlarla retim ya da sat n alma yapmak, Gerekli olan planlamay , organizasyonu ...
15 gün önce
 • ARTAR TEKST L PROMOSYON R NLER SAN. T C.LTD. T
 • İstanbul
... dokuma kuma deneyimi olan ''Kuma Sat n Alma Sorumlusu'' al nacakt r. retim ve ... gerekli kuma ara t rmalar n yaparak gerekli bilgileri zaman nda ... her t rl malzemenin kayd n tutacak, Kuma kalitesinde sorun ya ... konu arak r n kalitesinin artt r lmas n sa layacak, ...
27 gün önce
 • Sapphire
 • İstanbul
... Cancri Jewelry. stanbuldaki ubesine Sat n Alma Sorumlusu aranmaktad r. Ana Hedefler: - ... aktar lmas . - Sat n al nmas d n len ve istenilen ... hizmetlerin istenilen kalitede olmas n sa lamak, gereksiz maliyetleri ... iyile tirmek, anla malar n y netimini stlenmek ve ...
29 gün önce