Nerede

Sat temsilcisi, İstanbul (643 pozisyonlara)

Periyot
Program
İstihdam
Bir kaynak
Yer
Göre sırala:
Açıklama: D&R - Part Time Sat Temsilcisi stanbul Buyaka A klamas K ... de er katacak Part Time Sat Temsilcisi al ma arkada lar ar ... klar En az lise mezunuyum, Sat benim g bek ad m ...
3 gün önce
... Park Academy - Yeti tirilmek zere Sat Temsilcisi A klamas Tan m T ... Kurumsal z m Orta irketimizin Sat ekibine ba l olarak g ... bekliyor? Pronet Akademi teknik ve sat becerileri e itim program , Y ...
25 gün önce
Açıklama: Barem Makina - Sat Temsilcisi A klamas Filtre sekt r ... beli veya yeti tirilmek zere Sat Temsilcileri al nacakt r. stenen ...
25 gün önce
 • PEKYOLU KIYMETL TA LAR VE KUYUMCULUK SANAY T CARET L M TED RKET .
 • İstanbul
... a Bilen Sat Temsilcisi, Romence ve Rus a Bilen Sat Temsilcisi, Bulgarca Bilen Sat Temsilcisi, S ... rp a Bilen Sat Temsilcisi, Macarca Bilen Sat Temsilcisi G ...
bir gün önce
 • pratik y netim dan manl k
 • İstanbul
... m terimiz i in "Tele Sat Temsilcisi" aray m z bulunmaktad r ... sekt r nde kariyer hedefleren, Sat konusunda min.1 y l ... deneyimli, Telefonda sat yapabilecek yetkinli e sahip, leti ... hizmetini tamamlam , Tan m ; Tele sat ekibinde g rev alarak ekibin ...
23 gün önce
... Açıklama: Pelagos Akvaryum - Tele Sat M teri Temsilcisi A klamas Pet (evcil hayvan ... d zg n tele sat m teri temsilcisi tak m arkada ... lise, tercihen niversite mezunu, Telefonda sat konusunda en az 2 y ... eden, Bayan Tele Sat M teri Temsilcisi tak m arkada lar ...
19 gün önce
... zamanl al mak zere sat -m teri temsilcisi aramaktay z. *T rk ... Call Center veya mesajla arak sat /m teri temsilcili i ge ...
20 gün önce
 • Ey p Sabri Tuncer Kozmetik Sanayi A. .
 • İstanbul
... teri ile bulu an temsilcisi olacak Ma aza Sat Temsilcisi ar yoruz. leti ... kozmetik alan nda 1-2 y l sat temsilcisi olarak g rev alm A ... nda bilgilendirmek ve y nlendirmek Sat sonras kasa i lemlerini y ...
14 gün önce
 • S M MOB LYA DEKORASYON SAN.T C.LTD. T .
 • İstanbul
... azalar nda g revlendirilmek zere Sat Temsilcisi al nacakt r. Perakende ... al ma engeli olmayan, Sat temsilcisi aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI Perakende sat konusunda m teri taleplerinin kar ... rma, teklif haz rlama, sat , sat sonras takip ve m teri ...
8 gün önce
 • AIR TELEKOM N KASYON Z MLER SAN.
 • İstanbul
... az 5(be ) y l deneyimli sat temsilcisi tak m arkada ar yoruz ... olan adaylar Kanal Sat Departman m zda sat temsilcisi/uzman olarak istihdam ... gerek do rudan s cak sat ta ve gerekse yurti ... edecektir.Bu itibarla bayi- kanal sat konusunda tecr beli adaylar tercih ...
9 gün önce
 • deal Tar m r nleri Ticareti A. .
 • İstanbul
... KLER VE TANIMI Part Time Sat Temsilcisi deal Tar m r ... hijyen kurallar konusunda titiz, Sat hedefleri do rultusunda al abilen ... artlarda al abilecek Sat Temsilcisi aranmaktad r. Tan m Sat noktas na ait ... t keticilere sunum ve sat n yapabilecek, Sat noktas n n ...
29 gün önce
 • Ray Sigorta A. .
 • İstanbul
... pe inde ko acak Kurumsal Sat Temsilcisi adaylar n n ba vurular ... n bekliyoruz. Kurumsal Sat Uzman / K demli Uzman in ... teknik bilgi sahibi ve kurumsal sat kanal nda en az 4 y ...
bir gün önce
 • Eksen Yay nc l k ve E itim Malzemeleri san.tic.a.
 • İstanbul
... ilgili b l mlerinden mezun Sat Temsilcisi aramaktay z. TANIMI : Bayilerin ve ... Sat Noktalar n n koordinasyonunun sa ...
bir gün önce
 • KOB ULUSLAR ARASI TANITIM A. .
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI Sat Temsilcisi olarak yeti tirilmek zere, - Tercihen ... d ticaret bilgisi olan, - Sat konusunda kariyer yapmay hedefleyen, - Teknolojik ... firmalara etkin bi imde aktararak sat yapmak
2 gün önce
 • Bat Group Dental Di r nleri Tic. A. .
 • İstanbul
... yakas nda g revlendirmek zere "Sat Temsilcisi aramaktay z. Ba l oldu ... u b lgede sat yap lan irket r nlerinin ...
7 gün önce