Nerede

Sat uzman, İstanbul (1155 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Sekt r n nc Kurulu u
 • İstanbul
... i in hracat Sat Uzman ar yoruz. hracat Sat Uzman Adaylar n n ... te vik edilmektedir. hracat Sat Uzman Adaylar n n Tan m ... portf y olu turmak Sat ncesi ve sonras m ... ili kilerini y netmek Sat lar n lojistik s ... izleyerek m terileri bilgilendirmek Sat n al nan ila ...
8 gün önce
 • METROPOLSOFT B LG TEKNOLOJ LER SAN. T C. LTD. T .
 • İstanbul
... ekilde faaliyetlerini s rd rmektedir. Sat konusunda olduk a yetenekliyim ve ... rl , a r merkezi, sat uzman veya tele-sat alan nda en az ... yakas nda ikamet eden TANIMI; sat uzman olarak g revlendirilecek, r n ...
bir gün önce
 • BEGO D MALZEMELER ANON M RKET
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI Sat Uzman BEGO IMPLANT T RK YE ... Bego'nun ''Bego T rkiye'' Sat b l m , stanbul - ... Malatya b lgeleri i in Sat Uzman ' olarak al acak ve ... KLER MYO veya niversite Mezunu, Sat konusunda, saha i tecr besine ... olan Tibbi Cihazlar i in Sat ve Tan t m ...
3 gün önce
 • MOB LTEL LET M H ZMETLER SAN. VE T C. A. .
 • İstanbul
... birlikte y r yecek 'Tele Sat Uzman ' ar yoruz. Tercihen y ... ksekokul mezunu, Telefonda sat ve tercihen bayi y netimi ... 'ne raporlama yapacak olan Tele Sat Uzman a a daki g revlerden ... ndeki bayileri arayarak ayl k sat hedeflerini ger ekle tirmek, ...
5 gün önce
 • Duran Do an Bas m ve Ambalaj San. A. .
 • İstanbul
... ikamet eden TANIMI irketimizde " hracat Sat Uzman Yard mc s " olarak g ... rev alacak, Yurtd Sat M d r ne ba ... rlanmas , Di er sat uzmanlar na destek verilmesi, Sat raporlar n n ... l olarak al acak " hracat Sat Uzman Yard mc s '' al ...
15 gün önce
 • Memorial Sa l k Grubu
 • İstanbul
... Memorial Sa l k Grubu; uzman doktorlar , bilgi ve birikimlerini ... a daki niteliklerde " Uluslararas Pazarlama Sat Uzman " aramaktay z: Lisans mezunu, ... Uluslararas Sat ve Pazarlama alan nda ... r nde uluslararas pazarlama / sat konusunda en az 4 y ...
28 gün önce
 • Y lmaden Holding A.
 • İstanbul
... mak zere Ferro Krom Sat Uzman aray m z bulunmaktad ... G rev Tan m Sat aktivitelerinde bulunmak, m teri ... geli tirilmesi, Stok ve sat verilerinin takibi, kontrol ve ... organize edilmesi, Ayl k sat datalar n sisteme girerek ... do rultusunda Sat B t esi ve Sat Plan haz ...
bir gün önce
 • WYSER Search & Selection A.
 • İstanbul
... rcher i in Saha Operasyonlar Sat Uzman (Perakende Sat Kanal ) aray m z ... gerekli aksiyonlar n al nmas , -Sat n art r lmas i ...
5 gün önce
 • Atom Uluslararas Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri
 • İstanbul
... hizmet veren irketimize Tele Sat Uzman aray m z mevcuttur. ... Tan m Sat hedefleri do rultusunda mevcut ... k hedefler do rultusunda sat yapabilecek, Ger ekle tirilen ... terilerden direkt ya da sat ekibi vas tas yla ... lojistik sekt r nde sat tecr besi olan, M ...
8 gün önce
 • Gizli Firma
 • İstanbul
... b l mlerinden lisans mezunu Sat konusunda en az 2 y l ... askerlikle ili i i bulunmayan Sat Uzman pozisyonunda al ma arkada lar ... ar yoruz. TANIMI Sat b t e ve hedefinin ...
11 gün önce
 • Can Petrol Sanayi Ve Ticaret A. .
 • İstanbul
... TANIMI GENEL N TEL KLER Sat konusunda olduk a yetenekliyim ve ... rl , a r merkezi, sat uzman veya tele-sat alan nda en az ... nda ikamet eden TANIMI; Tele-sat , M teri Temsilcisi olarak g ...
12 gün önce
 • zerden Plastik
 • İstanbul
... organizasyonumuzda g revlendirilmek zere hracat Sat Uzman ar yoruz. niversite mezunu, hracat ... sat konusunda 5 y l deneyimli, Yurt ... nlerimizin tan t m ve sat n ger ekle tirmek, Yurt ...
14 gün önce
 • Akyap n aat Taahh t San. Ve Tic. A.
 • İstanbul
... lar ar yoruz, PROJE SATI UZMANI stenen Nitelikler niversite mezunu ... Markal gayrimenkul projeleri sat n kariyer oda ... ngilizce bilen, Markal konut sat faaliyetlerinde en az 3 y ... teri memnuniyeti odakl , . Sat ve sat kapama tekniklerine hakim, . Diksiyonu ...
21 gün önce
 • METROPOLSOFT B LG TEKNOLOJ LER SAN. T C. LTD. T .
 • İstanbul
... ekilde faaliyetlerini s rd rmektedir. Sat konusunda olduk a yetenekliyim ve ... rl , a r merkezi, sat uzman veya tele-sat alan nda en az ... nda ikamet eden TANIMI; Tele-sat , M teri Temsilcisi olarak g ...
29 gün önce
 • ENTE END STR YEL TES SLER MAK NE PROSES MALAT SANAY VE T CARET A. .
 • İstanbul
... ekipman ve sistemlerin pazarlama ve sat nda g rev alacak, a ... daki zelliklerde "Teknik Pazarlama ve Sat Uzman " aramaktay z. End striyel ... ekipman sat nda deneyimi bulunan (Kimya, g ... kullanabilen. TANIMI B t e sat hedefi ve sorumlulu unda olan ...
30 gün önce