Nerede

Teknik ressam, İstanbul (541 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Yap Teknik Proje
 • İstanbul
Açıklama: Yap ressam , teknik ressam, in aat teknik ressam ; Statik proje Teknik ressam ,betonarme teknik ressam BETONARME KALIP VE DONATI ... prestijli binalar n betonarme yap ressam (teknik ressam) olarak g revlendirilecektir.
14 gün önce
 • Mutlusan Plastik Elektrik San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... nde istihdam edilmek zere; Teknik Ressam retilen yar mamul ve ... gerekli revizyonlar n yapmak, Teknik resim dosyalar n haz rlamak, Yerle ... b l mlerinden mezun, Teknik resim izimi konusunda en az 2 ... y l deneyimli, Teknik resim okuma ve analiz etme yetene ...
9 gün önce
 • REPKON
 • İstanbul
... yer alan tesisinde; Teknik Resim ve Dok mantasyon biriminde ... g rev alacak "Teknik Ressam" aray m z bulunmaktad ... kullanabilen, Teknik Resim izim kurallar na hakim, Standartlara uygun teknik resim haz ... ve montajlar n n teknik resimlerinin haz rlanmas , ...
9 gün önce
 • BETIS MUHENDISLIK
 • İstanbul
... n aat Teknik Ressam ar yoruz. G rev: n aat Teknik Ressam ehir: stanbul ... / Maltepe Tecr be : Betonarme teknik izim alan ...
4 gün önce
 • 2D YAPI N AAT
 • İstanbul
... veya End stri Meslek, Teknik veya Anadolu Teknik Liselerinden (Tercihen Makine ... ORKS Tercih) son derece hakim, Teknik resim okuyabilme ve izebilme kabiliyetine son ... derece haiz , Teknik resim izim kurallar , l lendirme, tolerans ...
2 gün önce
 • D v-Has elik D vme Sanayi
 • İstanbul
... ) ve teknik resim okuma bilgisine sahip, - M teriden gelen datan n (teknik resim, numune ... kapsam nda 2D ve 3D teknik resimleri olu turacak - Yo un ...
22 gün önce
 • AKKOM MAK NE MALAT SAN. VE T C. LTD T .
 • İstanbul
... benzeri b l mlerinden mezun, - Teknik resim alan nda en az 2 y ... l tecr beli, - Teknik resim okuyabilen, olu turabilen, - l me ... geli tirilen r nlerin/projelerin, teknik resimlerinin ve kat modellerinin Solid ...
23 gün önce
 • Arcoglobal
 • İstanbul
... mobilya detay geli tirecek Teknik izim Sorumlusu ekip arkada ... gruplar n n detayl teknik izimlerinin haz rlanmas , ... i, Makine Resim Konstr ksiyon ) Teknik Resim, l lendirme teknikleri ve standartlar ... sa layabilecek, Sekt rde Teknik Ressam ve benzer pozisyonda en ...
13 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... m,teknik resim,teknik ofis i lemlerini y r tecek "Teknik Ofis Sorumlusu-Teknik Resim Konstr ... , -Tercihen makina m hendisi, -Teknik resim okuyabilen,teknik izimleri ve tasar mlar yapabilecek ... striyel tasar m ve makina resim konstr ksiyon i erinde 5 y ...
27 gün önce
 • ntel Kablolar San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... a daki zelliklerde TEKN K RESSAM al nacakt r . GENEL ... , Metal leme Teknolojileri mezunu, Teknik resim ve metal i leme konular ... m kabiliyeti y ksek ve teknik resim okuma beceresi geli mi , ... altyap projelerini l lendirmek ve teknik projeleri olu turmak, . Fabrika ...
14 gün önce
 • KORALP MAK NA
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI Teknik E itim Fak lteleri, Tasar ... vs. b l mlerinden mezun, Teknik resim standartlar n iyi bilen, Yeni ... na hakim, malat Resimleri izebilen, Teknik resim okuma, anlama, yorumlama, uygulama becerisine ...
14 gün önce
 • Varl k Makina
 • İstanbul
... ve Tesis tasar m yapacak Teknik Ressam aramaktay z. niversitelerin ilgili ... Lisans, MYO okullar veya Teknik Liselerinden mezun, Ar&Ge ... g rev alacak, Temel teknik ngilizce bilgisine sahip, Tercihen ... geli tirmeye a k. Teknik resim kurallar na uygun (Iso ...
4 saat önce
 • Varl k Makina
 • İstanbul
... nyesinde g revlendirilmek zere ; Makine Teknik Ressam aramaktay z niversitelerin MYO okullar ... ndan veya Teknik Meslek Lisesi ilgili b l ...
5 gün önce
 • Dinamik Proje Enerji Ltd ti
 • İstanbul
... irketimize a a daki niteliklerde teknik ressam aranmaktad r. - niversitelerin 2 y ll ... k teknik ressaml k b l m ...
13 gün önce
 • MERT D K M N AAT SANAY VE T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... i, a a daki niteliklerde teknik ressam al m m z yap ... rlayabilen. Kaynakl imalatlar i in teknik resim zerinde kaynak sembolleri verebilme tecr ... besine sahip. malata y nelik teknik resimlerin montaj alan nda tasar m ...
5 gün önce