Nerede

Y netici asistan, İstanbul (432 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • SAHAN GROUP
 • İstanbul
Açıklama: Tan m st d zey y netici asistan Genel nitelikler ve i tan m : Y ... Ba kan m z n Asistan pozisyonunda g revlendirmek zere kad n y netici asistan ar yoruz. Tercihen ... netimi konusunda deneyimli, Aranan Nitelikler Asiste etti i y neticinin i ak na ba l ...
6 gün önce
 • BULUT ELEKTROMARKET B LG TEKNOLOJ LER VE DI T CARET ANON M RKET
 • İstanbul
... firma b nyemizde g rev alacak Y netici Asistan & M teri li kileri Destek Eleman ... a rlanmas Y neticilerin, programlar n n yap lmas , y neticilerini t m i lerinde asiste edilmesi, takip edilmesi ... ili kileri eleman ve y netici asistan ihtiyac m z bulunmaktad r.
27 gün önce
 • ZedPay Dijital Yaz l m irketleri A. .
 • İstanbul
... zere - en az niversite mezunu -y neticinin plan ve organizasyon i lemlerini d ... dinleyebilme becerisine sahip -Tercihen Bayan y netici asistan aramaktay z Gereksinimler: - Koza Plazada ... becerisine sahip -Tercihen Bayan y netici asistan aramaktay z
18 gün önce
 • ALPA DANI MANLIK NSAN KAYNAKLARI ZEL ST HDAM ARACILIK H Z.LTD. T .
 • İstanbul
... firmada st D zey Y netici Asistan istihdam edilecektir. Aranan Nitelikler niversitelerin ... olmak, Fiilen st d zey y neticilerin y netici asistanl n yapm , tercihen retici ... i ak n iyi takip edebilen, Y neticilerin i ve i lemlerinde koordinasyon sa layabilmek ...
bir gün önce
 • Firma Ad Gizli
 • İstanbul
... st D zey Y neticimize "Y netici Asistan " aramaktay z. Gereksinimler: Tercihen niversite mezunu Y netici asistan olarak en az ...
20 gün önce
 • Arte Cod
 • İstanbul
Açıklama: Yaz l m irketimize Profesyonel Y netici Asistan ; Reklam sekt r n tan yan ve ... Cod Bili im Teknolojileri irketimize y netici asistan ar yoruz.
24 gün önce
 • Zafer Yat r m Emlak
 • İstanbul
... zere a a daki niteliklere sahip '' Y netici Asistan '' al nacakt r. GENEL N TEL ... , 20-30 ya lar nda y netici asistan aramaktay z. TANIMI T m telefonlar n cevapland r lmas ...
25 gün önce
 • Horozk Elektrik
 • İstanbul
... organizasyonunu y r tmek, y neticinin seyahat program n organize etmek, Y neticinin di er birimlerle ... niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, Y netici asistanl konusunda en az 3 y l deneyimli ... Avrupa yakas nda ikamet eden Y netici asistan aramaktay z.
19 gün önce
 • Eva Bili im Hizmetleri
 • İstanbul
... g revlerini yerine getirmek zere Ofis - Y netici asistan ar yoruz. Temel beklenti y neticiler ... yard mc olan, irket y neticilerini asiste edebilecek, Giden ve gelen aramalar ...
2 gün önce
 • CVPLUS Search & Selection
 • İstanbul
... ba l oldu u Genel M d r i s re lerinde asiste edecek "Y netici Asistan " aray nday z. Genel M d r n g nl k veya ... . Gereksinimler: niversite mezunu, st d zey y netici asistanl nda 2 y l tecr beli; ya ...
6 gün önce
 • Aykanlar G da
 • İstanbul
... Ba kan m za destek olacak ''Y netici Asistan '' aray m z bulunmaktad r. st ... organizasyonlar n n ger ekle tirilmesi, Y netici ajandas n n takip edilmesi ve etkin ... niversitelerin ilgili b l mlerinden Mezun, Y netici Asistanl konusunda 2 y l tecr beli, ...
13 gün önce
 • SEV L PARF MER
 • İstanbul
... konusunda ba ar l , Ba l bulundu u y neticinin tayin etti i i lerin y netimi takibi ... ne uygun olarak ar ivleyecek Y netici Asistan olarak g revlendirilecek al ma arkada ... ar yoruz. Aranan Nitelikler Y netici Asistanl pozisyonunda en az 2 y l deneyimli ...
bir gün önce
 • HONEST HOLD NG A. .
 • İstanbul
Açıklama: Tan m Y netici ajandas n n ve g nl k i plan n n organize ... ve stresi y netme kabiliyeti y ksek, Y netici Asistan olarak minimum 5 y l deneyimli, yi d zeyde ...
bir gün önce
 • Mirsas Teknoloji A. .
 • İstanbul
Açıklama: stanbul Anadolu Yakas nda Bumerang Rezidans daki Ofisimizde al acak Y netici Asistanl pozisyonunda d g r n ne nem veren, diksiyonu d zg n, seyahat engeli olmayan, esnek al ma saatlerine uygun y netici asistan ar yoruz.
3 gün önce
 • Gayrimenkul De erleme
 • İstanbul
... tam zamanl istihdam edilmek zere y netici asistan pozisyonunda al acak tak m arkada ... i sa lamak, Telefon a r lar na y netici ad na cevap vermek, leti ...
4 gün önce
 • RE/MAX ASTYLE
 • İstanbul
... bulunan ofisimiz i in, Ofis ve y netici telefon trafi ini y netmek, gerekli ... az 2 y l tecr beli, Niteliklerine sahip y netici asistan al ma arkada lar aramaktay z.
9 gün önce
 • BAHADIRLAR TEKST L LTD. T .
 • İstanbul
... tekstil firmas b nyesinde al acak Y netici Asistan aray m z bulunmakta dr., Tekstil baz ... n retim alanlar ndan mezun olmas , Y netici vas flar na ekip y netme ...
22 gün önce
 • RE/MAX ASTYLE
 • İstanbul
Açıklama: Ofis ve y netici telefon trafi ini y netmek, gerekli y ... az 2 y l tecr beli, Niteliklerine sahip y netici asistan al ma arkada lar aramaktay z.
29 gün önce
 • BOSNET
 • İstanbul
... g steren irketimiz b nyesinde, st d zey y neticimize yetkin bir idari destek vererek ... r m z geli tirerek s rd recek bir y netici asistan ar yoruz. T r : Tam zamanl Deneyim ...
5 gün önce
 • Yenihayat
 • İstanbul
Açıklama: Etiler'deki medikal estetik klini imizde al mak zere en az 2 y l deneyimli, niversite mezunu y netici asistan ar yoruz.
13 saat önce