Nerede

Yaz l m geli tirme uzman, İstanbul (143 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Gizli Firma
 • İstanbul
... VE TANIMI niversitelerin ilgili b l mlerinden mezun, ASP.NET ... ngilizce bilen, Kendini s rekli geli tirmeye a k ve analitik d ... nebilen, Tak m al mas na yatk n ... in askerlik hizmetini tamamlam , 'Yaz l m Geli tirme Uzman ' tak m arkada lar ar yoruz
28 gün önce
 • FMV I k niversitesi
 • İstanbul
... yakla mlar ile farkl l k yaratan niversitemizin ile ... yaz l m geli tirme deneyimi olan, (C#, ASP.NET ) Web tabanl uygulama geli tirme ... Analitik d nme ve geli mi problem zme yetene ... g revini tamamlam olan, " Yaz l m Geli tirme Uzman " ekibimize katmak istiyoruz.
bir gün önce
 • Reysa Logistics
 • İstanbul
... nde faaliyet g steren irketimizde geli tirilecek yaz l m projesi i in de ... l deneyimli, C#, ASP.NET, NET Core ve MVC ile uygulama geli tirme ... , Anadolu yakas nda ikamet eden, "Yaz l m Geli tirme Uzman " al ma arkada lar ar ...
16 gün önce
 • TONGU AKADEM E T M VE TEKNOLOJ H ZMETLER T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... revlendirilmek zere .Net K demli Yaz l m Geli tirme Uzman ar yoruz. Rol ve Sorumluluklar ... , Genel Nitelikler niversitelerin Bilgisayar M hendisli i b l m nden mezun, leri seviyede ... ngilizce bilgisine sahip, En az 4 y l ...
16 gün önce
 • ERA Consulting Services
 • İstanbul
... Minimum 2 y l yaz l m geli tirme tecr besi, Web service ve client geli tirme konusunda tecr ... 2 sene tecilli. ERP sistemlerinde yaz l m tecr besine sahip TANIMI Oracle ... zda, stanbul-Kozyata ofisimizde Yaz l m Geli tirme Uzman olarak g revlendirilmek zere al ...
bir gün önce
 • Biggplus
 • İstanbul
... g rev yapacak K demli Yaz l m Geli tirme Uzman ar yoruz. Genel Nitelikler: En ... az 5 y l C#, .Net ve Framework yaz l m geli tirme konusunda deneyimli, C ...
9 gün önce
... daki niteliklere sahip "Junior Yaz l m Geli tirme Uzman " aray m z mevcuttur. Genel ... Yeni teknolojileri takip eden, geli im odakl , Problem zme ... ba ar l , S rekli renmeye ve kendini geli tirmeye a ... m z n geli tirilmesi, analizi ve destek s re lerinde yaz l m ...
27 gün önce
 • Yenibiri nsan Kaynaklar Hizmetleri, Dan manl k ve Yay nc l k A. .
 • İstanbul
... n geli tirme faaliyetlerinde yaz l m alan nda destek verecek deneyimli Yaz l m Geli tirme Uzman ar ... marmaray veya metro ile ula m olduk a pratiktir. ) ... projeleri geli tirmi , yay na alma ve iyile tirme al ... da birka arkada tak m m za kazand rabilirsek ok ...
6 gün önce
 • SUMO ELEKTRON K VE B LG SAYAR LTD. T
 • İstanbul
... in Askerlik G revini Tamamlam Yaz l m Geli tirme Uzman aramaktay z. TANIMI; ERP sistemini ... geli tirme faaliyetlerini organize etmek ve y r tmek ak uygulamas geli tirmek Yaz l m ... s re lerinde analizden kullan c testine kadar t m ...
16 gün önce
 • BA ARSOFT B LG TEKNOLOJ LER A. .
 • İstanbul
... niversite mezunu (Tercihen Bilgisayar, Yaz l m M hendisli i) Yaz l m geli tirme alan nda en az ... Api ve C# ile uygulama geli tirmi , Tercihen .Net Core bilgisine ... ya da minimum 2 y l tecilli, Yaz l m Geli tirme Uzman Tak m arkada lar ar yoruz.
23 gün önce
 • SGS Supervise G zetme Et d Kontrol Servisleri A. .
 • İstanbul
... nlisans/lisans b l mlerinden mezun, Net geli tirme alan nda (C ... tecr beli, En az 2 yaz l m projesinde aktif rol alm , ngilizce ... , Yaz l m ya am d ng s ve g venli yaz l m geli tirme konular ... ne li'de ki ofisinde ''Yaz l m Geli tirme Uzman " olarak g rev alacak ...
2 gün önce
 • Filteks Moda Dis Tic. Ltd. Sti.
 • İstanbul
... KLER Yaz l m Departman m zda g revlendirmek zere K demli Yaz l m Geli tirme Uzman pozisyonunda tak m ... arkada ar yoruz. Online ma azac l k ... haline bulunarak yaz l m ihtiya lar n almak Yap lan geli tirme ve ...
5 gün önce
 • SGS Supervise G zetme Et d Kontrol Servisleri A. .
 • İstanbul
... nlisans/lisans b l mlerinden mezun, . Net geli tirme alan nda (C ... tecr beli, En az 2 yaz l m projesinde aktif rol alm , ngilizce ... , Yaz l m ya am d ng s ve g venli yaz l m geli tirme konular ... ne li'de ki ofisinde ''Yaz l m Geli tirme Uzman " olarak g rev alacak ...
19 gün önce
 • ATABEY E T M KURUMLARI
 • İstanbul
... Genel Merkezimizde g revlendirilmek zere Yaz l m Geli tirme Uzman aray m z s z Konusudur ... uygulama geli tirme konusunda en az 3 y l deneyime sahip,* Mobil uygulama geli tirme konusunda ...
19 gün önce
 • ATMACA ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. . (SUNNY)
 • İstanbul
... ekibimizde g rev alacak, Yaz l m Geli tirme Uzman '' aray m z bulunmaktad r. Genel ... l kurumsal uygulama geli tirmi , Nesne tabanl yaz l m geli tirme, ok katmanl sistem ve yaz l m mimarisi ... kuvvetli, tak m al mas na yatk n ve geli ime a ...
bir gün önce