Nerede

Bordro ve zl k leri uzman, İstanbul (76 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • stanbul Okan niversitesi
 • İstanbul
... b l mlerinden mezun, Bordro ve zl k i leri konusunda minimum ... m Bordro ve zl k leri s re lerine h kim " Bordro ve zl k leri Uzman " ... . Kontrollerinin sa lanmas ve bordrolar n olu turulmas Stajyerler ile ... rlanmas Y neticinin verece i bordro zl k ile ilgili t m ...
20 gün önce
 • Polat Yol Yap San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... nda g rev alacak Bordro ve zl k leri Uzman aramaktay z. niversitelerin ... anlar n t m bordro ve zl k i lemlerini ilgili ... takibini ve mevzuata uygun ekilde bordrolara tahakkuk edilmesini sa layacak, ... aktif g rev alabilecek "Bordro ve zl k leri Uzman " aramaktay z.
5 gün önce
 • Sekt r nde Lider Firma
 • İstanbul
... g rev alacak Bordro ve zl k leri Uzman /Uzman Yard mc s ... bulunan irketlerde personel bordro y netimi yapm , Personel zl k i leri, ... y netilmesini sa lar. Bordro sonu lar n kontrol ederek ... , tazminat, icra, kesinti vb. bordro i lemlerinin kontrollerini sa lar ...
21 gün önce
 • SAF R E T M RET M DANI MANLIK YAYINCILIK A.
 • İstanbul
... a daki zelliklere sahip Bordro ve zl k leri Uzman aray m z bulunmaktad ... politikalar ve hedefleri do rultusunda; bordro ve zl k i leri de dahil ... k , disiplin, bordro tahakkuk, SGK bildirgeleri ve i lemleri, zl k dosyalar ...
18 gün önce
 • GOZEN HOLDING
 • İstanbul
... genel niteliklere sahip BORDRO VE ZL K LER UZMANI aranmaktad r. ... cretlendirme, yan haklar ve bordro alan nda minimum 3 y ... Minimum 1000 ki ilik bordro s re lerinde bulunmu , Bordro, Kanunu, personel, SGK ... iyi derecede hakim, Logo Bordro program na hakim, SGK, ...
22 gün önce
 • Farmasi Kozmetik
 • İstanbul
... deneyim sunar. niversite Mezunu, Bordro ve zl k i leri konusunda 4-5 ... Office kullan m na hakim, Bordro, PDKS, zl k leri, 4857 say l ... yakas nda ikamet eden, Bordro ve zl k leri Uzman aranmaktad r. al ... anlar n t m bordro/ ...
28 gün önce
 • Erse Kablo San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... a daki niteliklerde Bordro ve zl k leri Uzman tak m arkada ... l mlerinden mezun, Bordro ve personel zl k i lemleri ... mesai, devams zl k takipleri, puantaj hesaplamalar , bordro, icmaller ve ... resmi mevzuata uygun olarak bordro ve tahakkuk i lemlerinin ...
29 gün önce
... ister misin? O halde Bordro ve zl k leri Uzman pozisyonu senin i in ... t m bordro ve zl k i lerini s recinin Bordro ve zl k ... izelgelerinin haz rlanmas Ma azalara bordro da t m s re ... BES demelerinin takibi Nitelikler Bordro ve zl k i lerinde uzman seviyesinde en az ...
bir ay önce
 • Polo Giyim San. Ve Tic. A. - POLO GARAGE
 • İstanbul
... 'nde al mak zere " Bordro ve zl k leri Uzman " ar yoruz. GENEL N ... b l mlerinden mezun, Bordro ve zl k haklar s re lerinin ... takip etmek, e giri - k , bordro, tahakkuk ve yasal bildirimler ile ... denmesi sa lamak Ayl k bordro i lemlerini etkileyecek Kanunu, Sosyal ...
12 gün önce
 • HONEST HOLD NG A. .
 • İstanbul
... takiplerinin yap lmas , Bordro ve zl k s re lerinin ... y r t lmesi, Puantaj, bordro ... ndan nlisans/lisans mezunu Bordro ve zl k i leri alan ... tecr be sahibi Logo Bordro program n etkin bir ... nda tecr beli Bordro ve zl k leri Uzman al ma arkada ...
21 gün önce
 • Tatilsepeti.com
 • İstanbul
... daki zelliklere sahip Bordro ve zl k leri Uzman aramaktad r. GENEL ... l mlerinden mezun, Bordro ve zl k alan nda ... en az 3 y l deneyim sahibi, Bordro ... y ksek, TANIMI Bordro ve zl k i leri s ... sa lanmas , Puantaj, bordro i lemleri, tahakkuk, maa ...
30 gün önce
 • Yap ve Yap n . Taah. San. ve Tic. A. .
 • İstanbul
... olarak g revlendirilecek Bordro ve zl k leri Uzman aray m z ... mezun, Kurumsal firmalarda personel zl k i leri, bordrolama, ... t rmay seven, Logo Bordro Plus/ J-Platform mod ... n t m bordro ve zl k i lemlerini ... ve bunlara ili kin bordro tahakkuklar n n Kanunu ...
5 gün önce
 • Y TO LU K MYA A. .
 • İstanbul
... Birimimizde g revlendirmek zere; BORDRO VE ZL K LER UZMANI aramaktad r. GENEL ... Kaynaklar s re lerinden zellikle bordro ve zl k alan nda en ... MEYER PDKS veya herhangi bir bordro yaz l m program kullan ... n olu turulmas , t m bordro tahakkuku i lemlerinin ger ekle ...
9 gün önce
 • ZYAZICI N .ELEK.MAK.M .VE TAAH.SAN.VET C. LTD. T .
 • İstanbul
... a daki niteliklere sahip "Bordro ve zl k leri Uzman " ekip arkada aray m ... mezun, Personel zl k i leri, tahakkuk ve bordro konular nda en ... Erkek adaylar i in), Logo bordro program n etkin bir ekilde ... becerisi y ksek, TANIMI Bordro ve zl k ile ilgili s re ...
14 gün önce
 • ESTEL T SA LIK H ZMETLER LTD. T .
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI BORDRO VE ZL K LER UZMANI Elithair Transplant Ultra ... l olarak al acak Bordro ve zl k leri Uzman ar yoruz. Aranan Nitelikler ... b l mlerinden mezun, Bordro, puantaj ve zl k i leri s re ... Raporlama becerisi geli mi , S zl /yaz l ileti im yetene ...
25 gün önce