Nerede

Dan ma g revlisi, İstanbul (1957 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Eka Pano Ve Kabin Sistemleri
 • İstanbul
... . Eka Elektroteknik b nyesinde g revlendirilmek zere Dan ma G revlisi / Sekreter aray m z bulunmaktad r.
19 gün önce
 • Polem zel G venlik
 • İstanbul
Açıklama: Beh e ehir' de bulunan elit site projemizde al acak d g r n m ne nem verem diksiyonu d zg n Bay Dan ma g revlisi al nacakt r irtibat Mustafa bey 0544 216 34 40
21 gün önce
 • Polem zel G venlik
 • İstanbul
Açıklama: Beh e ehir' de bulunan elit site projemizde al acak d g r n m ne nem verem diksiyonu d zg n Bay Dan ma g revlisi al nacakt r irtibat Mustafa bey 0544 216 34 40
21 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • İstanbul
... ba ar s y ksek bireylerin bulu ma noktas olan okullar m zda, Ayn ... ile e itime y n vermeye devam ediyoruz. Dan ma G revlisi pozisyonunda al mak zere tak ...
20 gün önce
 • KETEN GRUP
 • İstanbul
... b lgesinde bulunan sitemizde g revlendirilmek zere Dan ma G revlisi aray m z mevcuttur. Aranan Nitelikler Site ... oldu u alanlar s rekli g zetleyecek, al ma saatleri vardiyal sistemdir. Diksiyonu ve ... eden, Diksiyonu d zg n, al ma arkada lar , ileti imde oldu ...
26 gün önce
 • a layanlar Otomotiv
 • İstanbul
... b y yen firmam z n Engelli kadrosu i in Dan ma G revlisi' aramaktay z. A a da verilen g rev tan ... N TEL KLER VE TANIMI al ma saatleri hafta i i 09:00 18 ... inde bulunan bankoda g rev yapacak Dan ma ,Sekreterya G revlisi al ma arkada aramaktay z.
5 gün önce
 • ET N GROUP
 • İstanbul
... FABR KA PROJEM Z N DANI MA G REVL S ARAYI IMIZ BULUNMAKTADIR. ... ya aras , - Erkek -Tercihen dan ma g revlisi olarak tecr besi olan, - leti ... g l , -D g r n ne zen g steren. al ma artlar -12-36 sisteminde al ... ma, -Sabit g nd z al abilecek ...
19 gün önce
 • L SINAV KOLEJ
 • İstanbul
... ar yoruz. Aranan Nitelikler Dan ma G revlisi zet Bilgiler Pozisyon : Dan ma G revlisi Sekt r : E itim ... Kategori : dari ler / Ofis al ma ekli : ... zamanl Pozisyon Seviyesi : Eleman al ma Yeri : stanbul Avrupa Yakas ...
6 gün önce
 • AVM LOJ ST K T C. A. .
 • İstanbul
... g revlendirmek zere a a daki niteliklere sahip Dan ma G revlisi tak m arkada lar aramaktay z. Hafta ... , daha ncesinde hizmet sekt r yada dan ma hizmetleri deneyimi mevcut olan, nsan ... ile ilgili referans bilgilerini payla malar rica olunur. Aranan Nitelikler En ...
26 gün önce
 • AVM LOJ ST K T C. A. .
 • İstanbul
... g revlendirmek zere a a daki niteliklere sahip Dan ma G revlisi tak m arkada lar aramaktay z. Hafta ... , daha ncesinde hizmet sekt r yada dan ma hizmetleri deneyimi mevcut olan, nsan ... ile ilgili referans bilgilerini payla malar rica olunur. Aranan Nitelikler En ...
26 gün önce
Açıklama: EUBSA TURKEY B NYES NDE G REV ALACAK KA ITHANE'DE BULUNAN ZEL OKUL PROJES NDE G REVLEND R LMEK ZERE; zel G venlik kimli i almak i in s nav na girecek ya da kazanm Prezantabl, diksiyonu d zg n, Sorumluluk sahibi, insan ili kilerinde uyumlu, Ka ...
26 gün önce
 • Tepe Savunma ve G venlik Sistemleri San. A. .
 • Şişli
Açıklama: L 'de hizmet hizmet verdi imiz projemizde g revlendirmek zere DANI MA g revlisi al nacakt r. Aranan Nitelikler: Etkin ileti im kurabilen, B s n f ehliyet sahibi olup aktif ara kullanabilen, D g r n m ne nem veren, Askerlik hizmetini tamamlam , ...
5 gün önce
 • irket Bilgileri Gizli
 • İstanbul
₺7.800 ₺8.250 aylık
Açıklama: Tan m (6850TL + 8250TL maa + yol + yemek + sgk + agi + mesai + servis)12 saat 2 g nd z 2 gece 2Bay bayan ok acil anadolu ve avrupa yakas i in personel al mlar m z yap lacakt r.deneyimli - deneyimsizBu sekt rde kendisini geli tirmek isteyen, uzun ...
17 gün önce
Açıklama: Dan ma ve santral g revlerinin titizlikle yerine getirilmesi Gelen - giden kargolar n takibinin yap lmas ve y nlendirilmesi Misafirlerin kar lanmas ve y nlendirilmesi a r lar n cevapland r lmas , mesajlar n not al nmas ve yaz malar n y netilmesi ...
14 gün önce
 • EUBSA TURKEY
 • İstanbul
Açıklama: TARABYA'DA BULUNAN V LLA PROJES N , * Dan ma personeli (emekli polis asker olabilir) * 1.60 ve st boy ayr ca boyuna g re orant l kiloda, * Y kselmeyi hedefleyen ve bu konuda e itilmeye haz r, * 12 - al ma sistemi ile al acak, * SARIYER TARABYA b ...
5 gün önce
 • WED ACORP TEKNOLOJ MEDYA A. .
 • Ağva
Açıklama: YouTube ve Dailymotion n Resmi i orta olan Dijital Strateji Ajans m z WediaCorp'da istihdam edilmek zere, " n b ro Memuru" ar yoruz. Sorumluluklar Misafirlerin kar lanmas ve ilgili b l mlere y nlendirilmesi, G r me , randevular n ve toplant odas ...
6 gün önce
Açıklama: Konum : K ra Faaliyet alan : Fabrika G rev alan : zel G venlik G revlisi Cinsiyet : Erkek htiya Say s : 3 al ma artlar : Hafta i i gece 12/36 Hafta sonu 12-12 sisteminde Maa : 6200 TL + Yemek + Sgk
4 gün önce
 • Do ru Ve Rasyonel E itim Kurumlar
 • İstanbul
Açıklama: stanbul Sancaktepe de bulunan DORE KURS MERKEZ M ZDE n b ro alan nda al mak zere; Sorumluluk sahibi, Dinamik, diksiyonu d zg n, ileti im becerisi g l ve pratik olan, D zenli ve disiplinli al may ilke edinen DANI MA VE HALKLA L K LER PERSONEL al ...
11 gün önce
 • G ZEN G VENL K H ZMETLER
 • İstanbul
Açıklama: G ZEN HOLD NG b nyesinde faaliyet g stermekte olan IFTC Uluslararas U u E itim Merkezi'nde g revlendirilmek zere a a daki zelliklere sahip, ngilizce bilen bayan Resepsiyonist istihdam ger ekle tirecektir; Tercihen niversite mezunu, Tercihen G ...
26 gün önce
 • ALBAYRAKLAR GROUP
 • İstanbul
Açıklama: PENDK PENDORYA AVM N N YANINDA BULUNAN ANT YE PROJES N K ML KS Z BAY DANI MA VE G ZET M PERSONELLER ALINACAKTIR. G VENL K K ML NE BA VURMU YA DA DAHA NCE G ZET M VE DANI MA YAPMI PERSONELLER N BA VURU YAPMALARINI R CA EDER Z. PROJE E 5 ZER NDE ...
26 gün önce