Nerede

Depo g revlisi, İstanbul (1732 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Twigy
 • İstanbul
... hracat ve Pazarlama A. . Esenyurt deposunda Depo G revlisi olarak g rev alacak; letmenin ... paketleme biriminde operasyonda paketleme yapmak Depo M d r n n kendisine verdi i i lerde ... ve Pazarlama A. . Esenyurt deposunda Depo G revlisi olarak g rev alacak;
4 gün önce
 • HOTRAIN Otel ve Restoran E itimleri
 • İstanbul
... Tan m "Depo G revlisi" pozisyonunda ekip arkada aray m z mevcuttur. Aranan Nitelikler Depo s re ... m z mevcuttur. zet Bilgiler Pozisyon : Depo G revlisi Sekt r : Turizm - Otelcilik Kategori : ... Lojistik / Depo al ma ekli : Tam zamanl ...
5 gün önce
 • Twigy
 • İstanbul
... hracat ve Pazarlama A. . Esenyurt deposunda Depo G revlisi olarak g rev alacak; letmenin ... paketleme biriminde operasyonda paketleme yapmak * Depo M d r n n kendisine verdi i i lerde ... ve Pazarlama A. . Esenyurt deposunda Depo G revlisi olarak g rev alacak;
3 gün önce
 • UMUR BASIM
 • İstanbul
... g steren firmam z n Dudullu lokasyonu i in Depo G revlisi pozisyonunda ekip arkada lar aranmaktad ... r. *Depo-Sevkiyat s re lerinde en az 3 y l tecr ... ve temizli ini sa lamak, Depo G revlisi al ma arkada lar ar ...
18 saat önce
 • KURTARAN LAST K VE PLAST K SAN.VE T C.LTD. T .
 • Başakşehir
... ve kontrollerinin yap lmas , r n depo stokunun kontrol n do ru ekilde ... sa lamak. Depo stoklar n n rutin say mlar ... ikamet eden. zet Bilgiler Pozisyon : Depo G revlisi Sekt r : retim - End ... r nler Kategori : Lojistik / Depo al ma ekli : Tam zamanl ...
6 gün önce
 • LA QUINTA BY WYNDHAM
 • İstanbul
... Sat n Alma Departman nda sizi "Depo G revlisi pozisyonunda g rev almaya davet ediyoruz ... , r n kabul ve teslimat konusunda deneyimli, Deponun d zen ve i leyi i i in gerekli ... gelen malzemeleri retime temin edecek, Depo hareketlerini ve stok bilgilerini ayl ...
7 gün önce
 • Mumay anta Ve Prom. r n
 • İstanbul
Açıklama: Depo ve sevkiyat konular ndan en ... n kullanabilen, Daha nce tekstil irketlerinde depo operasyon ve sevkiyat y netimi yapm ... al ma saatlerine uyum g sterebilecek depo g revlisi aray m z bulunmaktad r.
4 gün önce
 • Mumay anta Ve Prom. r n
 • Zeytinburnu
Açıklama: Depo ve sevkiyat konular ndan en ... n kullanabilen, Daha nce tekstil irketlerinde depo operasyon ve sevkiyat y netimi yapm ... al ma saatlerine uyum g sterebilecek depo g revlisi aray m z bulunmaktad r.
5 gün önce
 • Sneaks Up
 • İstanbul
Açıklama: Sneaks Up - Depo G revlisi A klamas Depo ve r n stok kontrollerinin ger ekle ... edilecek duruma getirilmesi, Ma aza deposunun t m d zeninin ve i leyi inin sa ... , Gelen iadelerin kontrol edilmesi ve depoya teslim edilmesi. Teslimat, stok, sevkiyat ...
12 gün önce
 • Schafer
 • İstanbul
... z 'nde bulunan Genel Merkezimize Depo G revlisi ar yoruz. Gereksinimler: Depo, kolileme ve r n paketleme ... al acak, Mal kabul ve depoda yerle tirme yapacak, El terminali ...
7 gün önce
 • AL-KOR MAK NA KALIP SANAY
 • İstanbul
... z Lojistik departman nda g revlendirilmek zere Depo G revlisi aranmaktad r. * En az lise mezunu ... Lojistik sekt r nde al m olan, * Depo giri - k lar n takip edebilecek, * M teriye ...
17 gün önce
 • Florence Nightingale Hastanesi
 • İstanbul
... Office program n etkin kullanabilen, Hastanelerin Depo b l mlerinde en az 1 y l deneyimli, T bbi ... layabilecek, Grup Hastanelerimizde g revlendirilmek zere "Depo G revlisi'" aramaktay z.
26 gün önce
 • Fetih orap
 • İstanbul
... yapan fabrikam za iplik deposunda g revlendirmek zere bay depo g revlisi personel al nacakt ...
18 gün önce
 • T RKMENLER GIDA
 • İstanbul
... : Toptan pastac l k ve G da Malzemeleri deposunda g revlendirilmek zere ; Tecrubeli yada yeti ... p,Alibeyk y, civar nda ikamet eden Depo G revlisi al nacakt r. Gereksinimler: Vas fl ...
28 gün önce
Açıklama: T rkiye de e arp, bayan giyim ve retimde lider olan markam z n mraniye ma azas n n deposunda g revlendirilmek zere ma aza depo eleman aramaktay z. Ma azaya gelen r nlerin sevkiyat arac ndan teslim al n p, ilgili depo alan na yerle tirilmesinden, ...
13 gün önce
 • Sincanl
 • İstanbul
Açıklama: GENEL N TEL KLER VE TANIMI Yedek par a sekt r nde 50 y ld r toptanc olarak faaliyet g steren ve sekt r n nc s konumunda olan irketimizin, b y yen organizasyon yap s i erisinde stanbul Anadolu yakas Orhanl ?da a lacak olan Da t m Merkezinde g ...
24 gün önce
 • Prestij Da t m Pazarlama Ltd. ti.
 • İstanbul
Açıklama: Genel Nitelikler Tercihen en az lise mezunu, Mal kabul ve iade s re lerinde yer alacak, Vardiyal sistemde al abilecek, Depo y netimi ve lojistik alan nda kendini geli tirmeye hevesli, Yaz l ve s zl ileti im becerisi y ksek, Erkek adaylar i in ...
19 saat önce
 • stanbul Egzoz Sistemleri Ltd ti
 • İstanbul
Açıklama: Firmam z T rkiye'nin e itli b lgelerine Otomotiv yedek par a sat ve sevkiyat yapmaktad r. G nl k olarak gelen sipari ler Depocular taraf ndan haz rlanarak Kargo veya Ambar ara lar na teslim edilmektedir. SGK+Yol+Yemek haklar m z vard r. yeri ...
7 gün önce
 • WH TEMARK TES S Y NET M
 • İstanbul
Açıklama: Whitemark Turkey b nyesinde g revlendirilmek zere mraniye'de ki Hastane Projemiz i in; Tercihen Hastane (catering) tecr besi olan , Hijyen kurallar na, ki isel temizli ine nem veren, G ler y zl , dinamik, diksiyonu d zg n, .Gelen g da ...
21 gün önce
₺6.000 aylık
Açıklama: Z ccaciye sekt r nde hizmet veren firmam z n Tuzla Ayd nl da bulunan deposunda g revlendirilmek zere; GENEL N TEL KLER: -Askerlik hizmetini tamamlam , -Pozitif, pratik, dikkatli, disiplinli -Tak m al mas na yatk n, -20-45 ya aras , -Tam zamanl , ...
5 gün önce