Nerede

Depo personeli, İstanbul (3365 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Koza Trendy
 • İstanbul
Açıklama: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda Gereksinimler: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda
4 gün önce
 • Koza Trendy
 • İstanbul
Açıklama: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda Gereksinimler: Esenyurt B lgesinde Depo Eleman olarak al acak Depo Personeli/Depo Eleman Al m yap lacakt r. 18-35 Ya aral nda
4 gün önce
 • BTM B L N L T KET C MA AZALARI
 • İstanbul
... g revlendirmek zere Lojistik Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Depoya gelen r nlerin kab ... rlanmas , Depoya gelen iadelerin ayr t r lmas , Depo reyonlar n n d zenlenmesi, Depodaki t m ... lere destek olunmas , Gereksinimler: Depo s re lerinde deneyimli, ...
7 gün önce
... azas nda g revlendirmek zere "Depo Personeli" aramaktad r. Tercihen depo i leyi i ve uygulamalar konusunda ... al mas na yatk n. Gereksinimler: Depoya gelen r nleri kontrol ederek, ... mal kabulun yapmak, Sorumlu oldu u depo alan ndaki r nlerin d zenlenmesini sa ...
8 gün önce
 • Koza Trendy
 • İstanbul
... nda faaliyet g steren firmam z n deposunda al acak Depo Personeli/Eleman al m yap lacakt ... nda faaliyet g steren firmam z n deposunda al acak Depo Personeli/Eleman al m yap lacakt ...
11 gün önce
 • Disan Hidrolik
 • İstanbul
₺5.000 aylık
... fabrika binam z n lojistik depo b l m nde al mak zere depo personeli aray m z bulunmaktad r. GENEL ... lar b lgesinde ikamet eden TANIMI Depoya gelen r nlerin kontrol edilip teslim ... nmas r nlerin raflara yerle tirilip depo d zeninin sa lanmas retim veya ...
2 gün önce
 • Elle
 • İstanbul
... kontrol , tekrar sat a haz rlanmas , Depo d zenini sa lamak, D ar dan ... ; stanbul Esenyurt Genel Merkezde, E Ticaret Depo Personeli olarak al acak; Lise mezunu ... , Depo s recinde en az 1 y l deneyimli, Planlama ...
7 gün önce
 • Neko Otomotiv
 • İstanbul
... steren firmam z n Yenibosna'da bulunan deposuna, eki listesine g re paketleme ve ... ta nmas , g revlerini stlenecek, hracat Depo Personeli al nacakt r. Gereksinimler: Yenibosna ve ... nce yedek par a deposunda al m , El terminali kullanabilen, Depo d zeni ve ...
8 gün önce
 • Akyol Sanayi Malzemeleri
 • İstanbul
... bulanan ubemizde al mak zere Depo Personeli olarak g rev alacak a ... b lgesine ula m problemi olmayan, Depo Deneyimi olan, G ler y zl ... Uzun d nem al acak bay personel aranmaktad r. G rev ve ... i g revleri yerine getirmek, Depo genel d zen ve temizli ...
24 gün önce
 • Neko Otomotiv
 • İstanbul
... g steren firmam z n Yenibosna'da bulunan deposuna, Depoya gelen r nlerin, raflara yerle tirilme ... stlenecek, kur a kay tl ENGELL Depo Personeli al nacakt r. Gereksinimler: Yenibosna ve ... az %40 engelli raporu olan, Depo d zeni ve operasyon konusunda tecr ...
8 gün önce
 • HMM NSAN KAYNAKLARI
 • İstanbul
... ST K DEPO N BAY PERSONEL ALIMIMIZ VARDIR. GENEL N TEL KLER Depo i inde ... uygun olan, al t deponun disiplin kurallar na uyan, ... nda ikamet eden, TANIMI (TOPLAMA PERSONEL ) - al t b lgenin, d ... :00 VARD YA al abilecek depo personeli al m m z olacakt r. ATA EH R ...
3 gün önce
 • Btm Bilin li T ketici Ma azalar
 • İstanbul
... Merkezimizde g revlendirmek zere hracat Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Depoya gelen r nlerin kab l , barkodlanmas ... , eki listesinin olu turulmas gibi depo s re lerinde deneyimli, El terminali kullanabilen ...
7 gün önce
... Ma azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... r nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ekle ... tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini sa ...
8 gün önce
... Ma azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... r nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ekle ... tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini sa ...
8 gün önce
... ma azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... r nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ekle ... tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini sa ...
8 gün önce