Nerede

Depo personeli, İstanbul (3147 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • BTM B L N L T KET C MA AZALARI
 • İstanbul
... g revlendirmek zere Lojistik Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Depoya gelen r nlerin kab ... rlanmas , Depoya gelen iadelerin ayr t r lmas , Depo reyonlar n n d zenlenmesi, Depodaki t m ... lere destek olunmas , Gereksinimler: Depo s re lerinde deneyimli, ...
12 gün önce
 • Arma an Oyuncak
 • İstanbul
Açıklama: DEPO ELEMANI 1990 y l ndan ... Lojistik b l m nde g rev yapacak Depo Personeli aray m z bulunmaktad r Gereksinimler: 25-45 ... aral nda, PTC cihaz kullanabilen, Depo alan nda en az 2 y ... yerine getirmi , Tercihen perakende deposunda al mas bulunan, Yo un ...
2 gün önce
 • Arma an Oyuncak
 • İstanbul
... Oyuncak Lojistik b l m nde g rev yapacak Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. Gereksinimler: 25-45 ... aral nda, PTC cihaz kullanabilen, Depo alan nda en az 2 y l tecr ... hizmetini yerine getirmi , Tercihen perakende deposunda al mas bulunan, Tercihen Beylikd ...
2 gün önce
 • Sunny Elektronik
 • İstanbul
... g stermektedir. Firmam zda g revlendirilmek zere Depo Personeli aray m z bulunmaktad r. En az lk ... , tercihen Lise mezunu, Minimum 2 y l depo i veya lojistik b l mlerinde deneyim sahibi ... nda ikamet eden, TANIMI Lojistik Depo Birimindeki y kleme / bo altma i ...
4 gün önce
 • Nk Tekstil Ltd ti
 • İstanbul
... olacak, Merter'deki merkez depomuzda al acak depo personeli al nacakt r. in Tan ... mada fiziksel sorunu olmayan Erkek depo personeli al nacakt r.
6 gün önce
 • G venal Kal p Elemanlar
 • İstanbul
... g steren irketimizin Deposunda istihdam edilmek zere Depo Personeli aramaktay z. Genel Nitelikler Depo konusunda deneyimli ... (Erkek Adaylar i in) G rev Tan m Depo d zenlemesini sa lamak, raf eksiklerini ...
14 gün önce
 • TIFFANY&TOMATO
 • İstanbul
... gelen r nleri sayarak teslim al p, depoya yerle tirecek, rsaliyelerin giri inin ... zere a a da belirtilen niteliklere uygun Depo Personeli aranmaktad r. Aran lan Nitelikler: En ... az lise tercihen y ksekokul mezunu, Depo s recinde en az 1 y l deneyimli, MS ...
16 gün önce
 • Varl k Makina Sanayi Ve D Tic. A .
 • İstanbul
... umuz irketimiz b nyesinde g revlendirilmek zere ; Depo Personeli aramaktay z Tan m * Gelen Malzeme ... koordineli al acak, * Belirli periyotlarda, depo say m ger ekle tirecek, * ... giden malzeme organizasyonunu yapacak, * Depoyu sevk ve idare edebilecek Aranan ...
14 saat önce
 • Koza Trendy
 • İstanbul
... al acak, dinamik, i ine sad k, Depo Personeli al m yap lacakt r. Yo un ... al acak, dinamik, i ine sad k, Depo Personeli al m yap lacakt r. Yo un ...
11 gün önce
... ma azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... r nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ekle ... tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini sa ...
17 gün önce
... ma azam z i in " Ma aza Depo Personeli" pozisyonunda yeni bir ekip yesi ... r nleri ma aza i ine ve depoya yerle tirmek, r n transferlerini ger ekle ... tirmek Ma aza i i, depo d zeni ve temizli ini sa ...
20 gün önce
 • Neko Otomotiv
 • İstanbul
... g steren firmam z n Yenibosna'da bulunan deposuna, Depoya gelen r nlerin, raflara yerle tirilme ... stlenecek, kur a kay tl ENGELL Depo Personeli al nacakt r. Gereksinimler: Yenibosna ve ... az %40 engelli raporu olan, Depo d zeni ve operasyon konusunda tecr ...
22 gün önce
 • Kargoist
 • İstanbul
... ve lojistik sekt r nde veya depo alan nda tecr besi olan ... a'da bulunan aktarma merkezlerimizden birinde depo personeli olarak g revlendirmek zere al ma ...
11 gün önce
 • Marex Lojistik Global Ta mac l k Tur Teks Oto San Ve D Tic Ltd ti
 • İstanbul
... zda al mak i in 1 adet depo personeli aranmaktad r. Firmam z yurt i i ve yurt ... yak n mesafededir. Servis imkan m z yoktur. Depo da mal giri k takibi sa ... , Tercihen forklift kullanmas n bilen bir personel aramaktay z.
13 gün önce
Açıklama: Firmam z n Sultangazi Ma azas Depo b nyesinde g revlendirilmek zere; -Perakende ma ... , transfer ve iade i lemlerini yapacak, Depo Personeli aranmaktad r.
21 gün önce
 • MODASELV M TEKST L SAN. VE T C.A. .
 • İstanbul
... tolerans y ksek ve dinamik DEPO PERSONEL aray m z bulunmaktad r. Depo operasyonumuzda RAF D ZENLEME - KARGO ... ARKADA LARI ARIYORUZ. Aranan Nitelikler Depo s re lerinde koordineli al abilecek, leti ...
3 gün önce
 • Ada nsan Kaynaklar Dan manl k Ve Turizm
 • İstanbul
₺8.000 aylık
... ; Depolar m zda al acak 18-45 ya aras ok say da; Depo personeli ... al nacakt r. Depolar m zda, r n toplama, mal kabul ...
6 gün önce
 • z m Tedarik Dan
 • İstanbul
₺6.500 aylık
... ; Depolar m zda al acak 18-45 ya aras ok say da; Depo personeli ... al nacakt r. Depolar m zda, r n toplama, mal kabul ...
11 gün önce
... ma azam z i in g revlendirilmek zere depo personeli aramaktay z. Temel Beklentiler; -Depolama, stok ... ve yerle tirme i lemlerini yapmak, -Depoya gelen r nlerin paketleme, ayr ma ... ve kolileme i lemlerinde g rev almak, -Depoya gelen giri / k evraklar n kay t ...
24 gün önce
 • HMM GRUP
 • İstanbul
... TA BULUNAN LOJ ST K DEPO N AYLIK I BAY PERSONEL ALIMIMIZ VARDIR. MAA 5.850 ... :00 VARD YA al abilecek depo personeli al m m z olacakt r. ESENYURT-SULTANGAZ -AVCILAR ... na servis mevcuttur. TANIMI (TOPLAMA PERSONEL ) B NGO SELPAK BAKIM R NLER N N MAL ...
6 gün önce