Nerede

Depo sorumlusu, İstanbul (1655 pozisyonlara)

Göre sırala:
 • Kemal Tanca
 • İstanbul
... m zda g rev almak zere Depo Sorumlusu Tak m Arkada ar yoruz. ... sat h zland rmak i in depodan ayakkab verilmesi, Sat a destek ... sahip olunmas , Kasa Sorumlusu ile koordineli olarak mal ... nlerin kontrol edilmesi, Depo d zeninin sa lanmas , Deponun g venli inin sa ...
10 gün önce
 • Refleks Yang n G venlik Sistemleri
 • İstanbul
... irilmesi s recinde Depo Sorumlusu olarak yap lmas beklenenler; Depoya gelen malzemeleri ve ... : irketimizin Anadolu Yakas ndaki ofisinde, Depo Sorumlusu olarak g revlendirilmek zere a a daki ... n civarda oturan, En az 5 y l depo deneyimi olan, yi D zeyde Mikro ...
11 gün önce
 • Fenac M hendislik
 • İstanbul
... ve ihracat yapan firmam za Depo sorumlusu tak m arkada aramaktay z. ... G rev ve Sorumluluklar: Genel depo d zeninin korunmas ve temizli inin ... sa lanmas Depoya gelen r n n teslim al ... dok mantasyonun yap lmas Depoya gelen malzemelerin sisteme kay ...
11 gün önce
 • Berk Laminat Ah ap
 • İstanbul
Açıklama: DEPO SORUMLUSU 29 senedir ... lanmas nda ekibe destek olacak depo sorumlusu aramaktad r. Arad m z ... f ehliyeti olup, aktif ara kullanabilen -Depoya gelen giri / k evraklar n n kay ... tlar n tutacak -Depoya gelen r nlerin kabul , sevk, y ...
30 gün önce
 • Ekol Grup G venlik
 • İstanbul
... irketimiz b nyesinde g revlendirilmek zere Lojistik/ Depo Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. M teri veya ... iden malzemeleri eksiksiz teslim almak, Depo malzeme giri / k i lemlerinin ... bir ekilde istifleyerek stok yapmak, Depo stoklar n n rutin say mlar ...
bir ay önce
 • Beyda G da
 • İstanbul
... Okulu veya Teknik Lise mezunu, Depo Sorumlusu pozisyonunda en az 2 y l deneyimli, Personel ... n sa lanmak ve takibini yapmak, Depoda dizilmi olan r n ve malzemelerin d ... zenlenmesini sa lamak, r n depo stok kontrol n yapmak ve ihtiya ...
20 gün önce
 • HMM NSAN KAYNAKLARI
 • İstanbul
... FAL YET G STEREN F RMAMIZ N DEPO G REVL S VE DEPO SORUMLUSU ARAMAKTAYIZ. ARANILAN N TEL KLER ... mezun veya tercihen lise mezunu, * Depo konusunda en az 3 y l deneyime sahip ... avrupa yakas ikamet eden, TANIMI * Depo giri - k lar ve kontrolleri yapmak ...
12 gün önce
 • Superonline leti im Hizmetleri
 • İstanbul
... Superonline bayi merkezinde g revlendirilmek zere; Depo malzeme giri - k , da t ... m faaliyetleri, stok takibi ve deponun di er departmanlarla koordinasyonunu prosed ... olarak yerine getirilmesini sa layacak, DEPO SORUMLUSU aramaktay z. Gereksinimler: En ...
9 gün önce
 • Elle
 • İstanbul
... ve iade s re lerini tamamlamak, Depo d zenini sa lamak, Gereksinimler: T ... Ma azam zda g revlendirilmek zere Depo Sorumlusu pozisyonunda al acak a a daki nitelikleri ... m arkada lar aranmaktad r; Lise mezunu, Depo s recinde en az 1 y l deneyimli, Planlama ...
9 gün önce
... ve iade s re lerini tamamlamak, Depo d zenini sa lamak, Gereksinimler: T ... Ma azam zda g revlendirilmek zere Depo Sorumlusu pozisyonunda al acak a a daki nitelikleri ... m arkada lar aranmaktad r; Lise mezunu, Depo s recinde en az 1 y l deneyimli, Planlama ...
9 gün önce
... ve iade s re lerini tamamlamak, Depo d zenini sa lamak, Gereksinimler: T ... Ma azam zda g revlendirilmek zere Depo Sorumlusu pozisyonunda al acak a a daki nitelikleri ... m arkada lar aranmaktad r; Lise mezunu, Depo s recinde en az 1 y l deneyimli, Planlama ...
9 gün önce
... z i in yeti tirilmek zere ''Depo Sorumlusu Uzman Yard mc s '' ar ... yoruz. Firman n ana deposunda yer alan r nlerin t m giri ... z organize edilmesi, Ana depoya gelen r nlerin kontrollerinin yap ... kabul n n yap lmas , Depo d zeninin sa lanmas . Gereksinimler: ...
9 gün önce
 • Kondi Mobilya Aksesuarlar
 • İstanbul
Açıklama: Tercihen depo ve sevkiyat alan nda deneyimli ... Gelen iadeleri kontrol edip, depoya teslim alabilecek Depolar n s rekli olarak temiz ve ... Uzun y llar bizimle i arkada l yapabilecek Depo sorumlusu aray m z vard r. Not: mraniye/Yukar ...
18 gün önce
... yapan firmam zda g revlendirilmek zere; Depo Sorumlusu aray m z bulunmaktad r. Tan m *Tedarik ilerden ... yap lmas ve depo d zenine g re yerle tirilmesi *Depodan k olan kuma lar ... n ve ipliklerin depodan ara lara sevkiyat ...
23 gün önce
 • TA AMBALAJ .
 • İstanbul
... faaliyet g steren firmam za Depo Sorumlusu al nacakt r. Gereksinimler: Depoya Malzeme kabul , retime ... ikamet eden Yeti tirilmek zere Depo Sorumlular aranmaktad r
9 gün önce