Nerede

Depo sorumlusu, İstanbul (176 pozisyonlara)

Göre sırala:
... TEL KLER VE TANIMI Sevgili Depo Sorumlusu aday m z, Perakende ser ... , Kapasitesi hep dolu d zenli depo senin i inse, Mutlu m ...
4 saat önce
 • Ayd nl Grup
 • İstanbul
... TEL KLER VE TANIMI Sevgili Depo Sorumlusu aday m z, Perakende ser ... , Kapasitesi hep dolu d zenli depo senin i inse, Mutlu m ...
2 gün önce
 • WEMSEY
 • İstanbul
... KLER VE TANIMI A klamas Depo Sorumlusu 1983 Y l nda Wemsey ad ... , yarat c ve yenilik i Depo Sorumlusu ekip arkada lar aramaktay z ... netimi ve takibini sa lamak, Deponun di er departmanlarla olan koordinasyonunu ... En az 2 y l depo/sevkiyat ve depo y neticili i tecr ...
15 gün önce
 • M NTTEKS KONFEKS YON SAN.T C.LTD. T
 • İstanbul
... nda g revlendirilmek zere Tasnif Depo Sorumlusu aranmaktad r. Firmam zda ... kurulmu olan tasnif deposunda imalat m d rl ne ... sevkiyatlar n organize edip sorumlusu oldu u departman ve ... lar n y netebilecek Tasnif Depo Sorumlusu aranmaktad r. Aranan Nitelikler ...
7 gün önce
 • KAYAPLAS KAYALAR PLAST K SAN. VE T C A. .
 • İstanbul
... n etkin olarak kullanabilen, -Depo, say m, kontrol ve ... ve civar nda ikamet eden Depo Sorumlusu aray m z bulunmaktad ... r. TANIMI -Depo d zenini sa lamak, -Depoya giren r nlerin ... - retimden gelen mallar n sevk deposuna transferini yapmak, - r nlerin sevkiyat ...
27 gün önce
 • Bilge E itim Dan manl k A.
 • İstanbul
... steren firmam z i in depo sorumlusu aramaktay z. irket prosed rlerine ... uygun olarak depoya gelen r nlerin kontrol , ... ilgili yerlere yerle tirilmesi, Deponun kontrol n n ve d ... ve aktif olarak ara kullanabilen, Depo Sorumlusu al nacakt r.
9 gün önce
 • OK DA ELEKTRON K SAN. VE T C. A
 • İstanbul
... TANIMI stanbul Esenyurt'taki depomuz i in Depo Sorumlusu ar yoruz. Teknik Lise ... veya MYO mezunu Depo y netimi ... malzemeleri haz rlamak / haz rlatmak Depodaki stoklar takip etmek, periyodik olarak ...
18 gün önce
 • Turpack Makine
 • İstanbul
... a a daki niteliklere sahip "Depo Sorumlusu" aray m z bulunmaktad r ... Malzeme kay tlar n girmek, Depodaki stok ve raflar d zenli ... olarak takip etmek, raporlamak, Deponun genel d zen ve kontrol ... 2 y l tecr be sahibi, Depo d zeni ve etiketleme sistemlerinde ...
29 gün önce
 • EYFEL PARF M
 • İstanbul
... a daki niteliklere sahip "Depo Sorumlusu" ar yoruz. Depoya gelen r nlerin kontrol ... , teslim al nmas ve depo giri lerinin yap lmas /yapt ... r lmas , Depo d zeninin sa lanmas . Depo say mlar n ... mezun, En az 2 y l Depo alan nda tecr beli, Tertip ...
15 gün önce
 • HT Solar Enerji A. .
 • İstanbul
... , Lojistik s re y netimi, depo-stok y netimi konular nda ... ve koordinasyon becerileri geli mi , " Depo Sorumlusu " aray m z mevcut. TANIMI ... Depo-Stok y netimi ve yap ... takibini yapmak, st y netime depo ile ilgili gerekli raporlar haz ...
8 gün önce
 • Rella G da San. Tic. A. .
 • İstanbul
... z n hammadde depo b l m nde Depo Sorumlusu olarak g rev ... yapmak zere depo alan nda ... niversite mezunu So uk hava depo ortamlar nda al abilecek MS ...
14 gün önce
 • ERTE KOZMET K SAN. T C. A. .
 • İstanbul
... r nde minimum 3 y l depo y netimi zerine al m ... eden veya edebilecek Ambalaj/Hammadde Depo Sorumlusu aray m z bulunmaktad r ... . TANIMI Depoya gelen malzemelerin mal kabul, depolama ... mlere sevkiyat n sa lamak Deponun genel d zenini ve sistematik ...
23 gün önce
 • Kupon Yedek Par a Otomotiv
 • İstanbul
... , Mini Cooper, Yedek par a depo departman m zda, a a ... deneyimine sahip YEDEK PAR A DEPO SORUMLUSU aray m z bulunmaktad r ... . -Yedek par a depo d zenini sa lamak, -Yedek ...
15 gün önce
 • SEM LABORATUAR C HAZLARI PAZARLAMA SAN.VE T C.A. .
 • İstanbul
... stanbul Ata ehir deki deposunda, Depo Sorumlusu olarak g rev alacak ... aramaktay z. TANIMI Ana depoya gelen malzemenin kontrol n , ... re, ilgili r n sorumlusu ile depodan m terilere sevk edilecek ... , zaman nda g ndermek Depodaki stoklar takip etmek, periyodik ...
16 gün önce
 • SELV MOD LER MOB LYA RET M VE PAZARLAMA SANAY VE T CARET L M TED RKET
 • İstanbul
... N TEL KLER VE TANIMI DEPO SORUMLUSU stanbul Avrupa Yakas / GAZ OSMANPA ... Fabrikam z i in deneyimli DEPO SORUMLUSU aramaktay z. Okullar n MOB ... Programlar n kullanm , Stok ve depo y netiminde al m , Emniyet ... ve retime teslimlerin yap lmas , Depo giri ve k lar n ...
25 gün önce